User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Johannes 15:12-17

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u, en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij hem in mijn naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.'

Johannes 15:12-17
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dit is een dermate rijke tekst, dat ik graag de tijd zou willen doorbrengen met het smaken van elk woord, en Jezus met zoveel liefde en warmte tot mij laat spreken, mij zijn vriend laat noemen, die mij een leven belooft dat vrucht zal dragen, vruchten die blijvend zijn.
  • ‘Heb elkaar lief zoals Ik u heb liefgehad.’ Dit is geen last, geen onmogelijke opdracht, maar een uitnodiging tot volheid van liefde en leven die Jezus leefde. Ik vraag de genade om beter te begrijpen hoe Jezus liefhad, zodat mijn liefde gebaseerd kan zijn op zijn voorbeeld.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik hoor Jezus zeggen dat Hij mij als een vriend beschouwt. ‘Jij bent mijn vriend’, zegt Jezus tegen mij. Ik laat die woorden even bezinken. Hoe voelt het om te horen dat Jezus mij zijn vriend noemt? Geloof ik het? Misschien vind ik het moeilijk om te geloven. Als dat zo is, vertel ik dat nu aan Jezus en vertel ik Hem de redenen waarom het moeilijk voor mij is. Dan stel ik me voor dat Hij liefdevol naar mij kijkt en antwoordt. Wat zegt Hij?
  • Als ik werkelijk geloof dat Jezus mij als zijn vriend beschouwt, heeft dit dan enig effect op mijn leven? Op mijn andere relaties? Hoe moet ik reageren op dit aanbod van Jezus’ vriendschap?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus koos mij. Hij schiep me en riep me omdat Hij van me houdt. Ik wil ook ruimhartig reageren op zijn oproep. ‘Lieve Heer, leer me om ruimhartig te zijn!’
  • Jezus zegt dat we elkaar moeten liefhebben ‘zoals Hij ons heeft liefgehad’ en voor ons zijn leven gaf aan het kruis. Ik kan me alle moeilijkheden herinneren die ik in mijn persoonlijke relaties heb, die ik samen met Hem onder ogen moet zien.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Door mens te worden omarmde Jezus alle rommeligheid en stumperigheid van onze menselijke staat. In de verhalen die we lezen in de evangeliën zien we Jezus omgaan met allerlei mensen in allerlei situaties, hen liefhebbend, genezend en bemoedigend. Ook van onze levens omarmt Hij alle rommeligheid en heeft ons lief, precies zoals Hij alle mensen die Hij ontmoet in de evangeliën lief heeft.
  • ‘Vrienden noem ik jullie’. Ook ik wordt vriend genoemd van Jezus. Ik ben zeer bevoordeeld; ik ben uniek en speciaal. Heb jij Jezus ervaren als een vriend? Heb je het idee dat Jezus jou ‘kiest’?
  • Heer, U nodigt mij uit, kiest mij, om een intieme vriend van U te zijn, om erop uit te gaan en in uw naam een verschil te maken in deze kostbare wereld, en om blijvend vrucht te dragen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Hoe meer ik besef dat ik oneindig word bemind, hoe meer ik dat immens aanbod van liefde kan delen met mensen die het nodig hebben. Ik moet niet wachten tot de andere persoon mij bemint. God wacht ook mijn liefde niet af. Neen, God zelf neemt het initiatief om een relatie met mij te beginnen.
  • ‘Ik noem u mijn vriend!’ Ik laat de Heer dat kostbaar woord uitademen in de ruimte tussen ons beiden. Ik laat Hem dat kostbaar woord altijd maar herhalen, totdat het door de dikke korst van mijn ongeloof heen dringt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Heer, U nodigt me uit. U kiest mij uit, om uw intieme vriend te zijn die in uw Naam een verschil zal maken in deze kostbare wereld, en blijvende vruchten zal dragen.
  • Jezus mijn vriend, in uw nabijheid kan ik me ontspannen, stil zijn of praten, morren of bluffen, uithalen en klagen, of me dankbaar en vrolijk voelen. U kent mijn hart en houdt er rekening mee. Ik hoef niet te veinzen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Mijn aandacht is nu niet gericht op mijn geloof, op wat ik denk of aanneem. Jezus nodigt mij uit om aan te nemen wat Hij over mij gelooft, hoe Hij mijn wezen ziet. Ik word gezonden om vrucht te dragen. Er wordt op mij vertrouwd. Ik ben geliefd.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten