User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 9:35, 10:1, 5-8

Het Woord van God

In die tijd ging Jezus rond door alle steden en dorpen, waar Hij onderricht gaf in hun synagogen en het goede nieuws verkondigde van het Koninkrijk en alle ziekten en kwalen genas. Bij het zien van die menigte mensen werd Hij door medelijden bewogen, omdat ze afgetobd neerlagen als schapen zonder herder. Toen sprak Hij tot zijn leerlingen: 'De oogst is wel groot maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten.' Hij riep zijn leerlingen bij zich en gaf hun de macht om de onreine geesten uit te drijven en alle ziekten en kwalen te genezen.

Deze twaalf zond Jezus uit met de opdracht: 'Begeeft u niet onder de heidenen en gaat niet binnen in een stad van de Samaritanen; gij moet veeleer gaan naar de verloren schapen van het huis van Israël. Verkondigt op uw tocht: Het Koninkrijk der hemelen is nabij. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen en drijft duivels uit. Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven.'
 

Matteüs 9:35, 10:1, 5-8
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ieder van ons wordt geroepen om te oogsten. Ieder van ons kan een hoek van het oogstveld bereiken die voor niemand anders toegankelijk is. Daartoe behoren mijn familie, mijn buren, mijn collega's op het werk en anderen die in mijn leven komen. Ik ben misschien de enige persoon die Jezus met zijn genezing en mededogen in hun leven brengt.
  • Er zijn zoveel mensen die vandaag de boodschap van liefde en mededogen in hun leven moeten horen. Waar kan ik oogsten?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus was medelevend en leefde vanuit een zending van barmhartigheid door goed nieuws te verkondigen en genezing te brengen. Hij gaf zijn discipelen het gezag om dat ook te doen en vroeg hen dat royaal te doen. Het was een geschenk dat ze hadden ontvangen en dat ze in dezelfde geest moesten delen. Zijn koninkrijk was nabij, een koninkrijk van barmhartigheid dat hoop en liefde bood aan allen die het zouden aanvaarden.
  • Ik maak deel uit van een gebroken wereld die mededogen nodig heeft. Jezus ging naar alle steden en dorpen om zich te richten op de mensen in nood. Op welke manier ben ik een verloren schaap? Hoe voelt dat? In mijn gebed vraag ik de Heer om mij te helpen het verloren schaap van deze tijd te herkennen en te dienen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • ‘Hij genas iedere ziekte en elke kwaal.’ Dit is een essentieel deel van de verspreiding van het evangelie. Het gaat niet enkel om de wonderen van de heiligen, of om het werk van professionele artsen, wij allen hebben de plicht om zieken te bezoeken.
  • Jezus vraagt ons te bidden opdat Hij arbeiders zou zenden voor zijn oogst. Ook hier zendt Hij niet enkel priesters en religieuzen, mensen die een religieus beroep uitoefenen. Paus Franciscus zegt dat wij allen ons moeten openstellen voor de zending als ‘missionaire discipelen’.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus was barmhartig voor mensen die vervolgd werden en hulpeloos waren. En ik? Heb ik nood aan zijn hulp in een bepaald aspect van mijn leven?
  • Hij vertelt ons om te bidden voor arbeiders die zijn oogst zouden binnenhalen. Laten we dat dus doen! Heb ik de mogelijkheid om op een of andere manier bij te dragen tot deze missie?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De twaalf worden uitgestuurd om mensen te genezen, duivels uit te drijven (en zelfs doden tot leven te wekken; allemaal dagdagelijkse werkzaamheden, als het ware). Inderdaad, er moet wel iets helemaal nieuws staan te gebeuren!
  • Een Koning-herder is plots in ons midden: Jezus, vol mededogen, brengt de hemel tot op aarde.
  • De mensheid wordt een nieuw pad getoond; er wordt de mensen verteld over een nieuw Koninkrijk. Ze worden weggeleid van de beproevingen van het verleden naar een toekomst die verblindend licht is.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus, in dit verhaal van het Evangelie zie ik U als een man die zich in het leven engageert. U doet dit met ogen en oren die aandacht hebben voor de roep van de noodlijdenden in onze wereld vandaag. Voor hen was U de medelijdende die balsem aanbracht op de gewonde plekken van hun leven.
  • Heer, de schreeuw van de armen en gebroken mensen zijn evident in beelden van de massamigratie. De schreeuw dringt via de media dagelijks onze woonkamer binnen. Help me niet te vergeten dat U me vandaag oproept om uw ogen, uw oren, uw handen vol mededogen te zijn. Geef dat ik allen die tot mij komen met liefdevol erbarmen mag ontvangen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het erbarmen van God is bedoeld om zich over de hele wereld te verspreiden. Zo roept Jezus anderen op om te handelen. De gemeenschap van Gewijde Ruimte wordt ook geroepen. Hoe sterk is mijn medelijden?
  • We vragen de zegen om kracht en toewijding aan anderen in tijden van nood. We kunnen veel voor hen doen en dat is goed. Maar het Goede Nieuws delen dat God nabij komt en dicht bij ons is, is het meest waardevolle dat we kunnen doen voor mensen in nood.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ken ik mensen die verontrust en hulpbehoevend zijn zoals schapen zonder herder? Laat me ze een ogenblik voor de geest halen. Kan ik me nu voorstellen dat Jezus naar hen kijkt? Hoe ziet Hij ze?
  • Als ik me verontrust en machteloos voel, hoe ziet Hij me dan? Ik vraag de genade om naar de wereld rondom mij te kijken met de barmhartige ogen van Jezus.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In mijn verbeelding reis ik mee met Jezus als Hij onderweg is. Ik vraag Hem wat Hem zoveel energie geeft om aan de zieke te geven, van wie velen schrik hadden om naar te kijken en aan te raken. Hij praat met mij over mededogen, en ik vraag dat mijn kleine hart kan groeien om zo barmhartig te worden als het zijne. Ik voel zijn mededogen en dat troost me.
  • Jezus heeft een missie voor mij. Wie zijn “de verloren schapen” vandaag waarvan Hij vraagt dat ik ze kan helpen? Ben ik vrijgevig genoeg om te doen wat Hij van mij vraagt?

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten