User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 9:46-50

Het Woord van God

In die tijd kregen de leerlingen van Jezus woorden over de vraag wie van hen wel de grootste was. Maar Jezus die wist wat zij dachten nam een kind, zette het naast zich en sprak tot hen: 'Wie dit kind opneemt in mijn naam neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt hem op die Mij gezonden heeft. Wie dus de kleinste is onder u allen, die is de grootste.' Nu nam Johannes het woord en zei: 'Meester, we hebben iemand in uw naam duivels zien uitdrijven en we hebben getracht het hem te beletten omdat hij niet een van uw volgelingen is, zoals wij.' Maar Jezus zei tot hem: 'Belet het hem niet. Want wie niet tegen u is, is voor u.'

Lucas 9:46-50
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Telkens weer probeert Jezus zijn leerlingen te laten inzien dat zij geroepen zijn om te dienen, niet om te overheersen. In het koninkrijk van God is iedereen gelijk: er zijn geen machtsposities, er is geen hiërarchie. Iedereen is een dochter of zoon van God, allen zijn volledig geliefd door God.
  • Hoe moeilijk kan het voor ons zijn om hiernaar te leven - ons ego kan erg dominant zijn. Laten we ons vandaag afvragen: ben ik vrij van de gehechtheid aan positie en invloed in de gemeenschap? Heb ik de edelmoedigheid om het werk van God in anderen te waarderen? Kan ik tegenover mijn medechristenen het geduld opbrengen dat Jezus tegenover de leerlingen aan de dag legt, terwijl Hij voortdurend probeert hen een betere weg te wijzen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Er bestaat een groot verschil tussen je kinderachtig gedragen en zijn zoals een kind. De leerlingen, allemaal volwassen mannen, gedroegen zich kinderachtig in hun twistgesprek dat Jezus kon horen. Hij raadde hen aan te worden zoals kinderen. We kunnen ons misschien het gebed van de heilige Pascal Baylon eigen maken. ‘God, geef me het hart van een kind voor mijn God, het hart van een moeder voor mijn naaste en het hart van een rechter als het om mezelf gaat.’
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dit is een van de incidenten in het evangelie waarbij de discipelen, op een nogal kinderachtige manier, worden betrapt op het zoeken naar status. Onze Heer neemt deze kans te baat om, met het voorbeeld van een kind, er fijntjes op te wijzen dat grootheid niet te vinden is in machtsvertoon, maar in het gelijkvormig maken van je leven aan dat van Hem. Als dat wordt bereikt, ben je groots – ongeacht hoe je leven er verder uitziet.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Certificaten, titels, erkenning en eerbetoon komen met de jaren. Ze kunnen mensen misleiden die niet weten wat werkelijk van belang is. In het gezelschap van Jezus herinnerden de leerlingen zich zijn perspectief. Wat kan mij helpen de boodschap van Jezus nu te ontvangen? Wat betekent het voor mij om als een kind te zijn?
  • Johannes legt een algemeen menselijk gevoel aan de dag: hij neemt afstand en onderscheidt zich van iemand met wie hij niet geassocieerd wil worden. Ik kies de kant van Jezus die de dingen anders zag en ik herzie mijn manier van denken over wie er wel en wie er niet bij hoort.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Soms zijn wij geneigd te denken dat de negatieve aspecten die aan ‘Kerk’ gebonden zijn: hooghartig, autoritair, klerikaal - tot stand zijn gekomen omdat de kerk het ideaal van het allereerste onschuldige begin heeft losgelaten.
  • Het is goed om ons eraan te herinneren dat er al scheefgroei was vanaf het allereerste begin. Leerlingen van Jezus, ook als Hij in hun nabijheid was, vertoonden onaangename tekens van ambitie als ze uit waren op sleutelposities.
  • Het enige ‘tegengif’ tegen dit soort arrogantie is nederigheid. Voor Jezus is een kind hiervoor het model. Het is aangrijpend om te zien hoeveel moeite Jezus doet om zijn leerlingen dit in te prenten. Hij herhaalde dezelfde lessen telkens weer.
  • Ben ik vrij van gehechtheid aan positie en invloed in mijn gemeenschap? Heb ik de generositeit Gods werk in anderen te waarderen, ook als zij niet onmiddellijk tot onze rangen behoren?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dit is in feite een vreemde discussie om te voeren, zo vlak nadat de Heer Zijn volgelingen vertelde dat hij verraden zou worden. Het toont aan dat de volgelingen Zijn leer niet ten volle begrepen hebben, iets wat later overigens ook duidelijk zou blijken op het moment van Zijn lijdensweg. Zijn er momenten geweest waarop je bij jezelf gedachten opmerkte die volledig tegengesteld waren aan de boodschap van Jezus? Hoe ging je daarmee om? Vraag de Heer je te helpen inzien wanneer en waarom je dat soort gedachten hebt, en je de kracht te geven die gedachten af te wijzen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Altijd maar opnieuw tracht Jezus zijn leerlingen te doen inzien dat zij geroepen zijn om te dienen. Zij zijn niet geroepen om te heersen. In het Godsrijk is iedereen gelijk. Er zijn geen machtsposities. Er is geen hiërarchie. Iedereen is een dochter of een zoon van God. Allen worden ten volle bemind door God.
  • In ons gebed moeten we worstelen met deze buitengewone waarheden. We moeten er naar streven ons ervan te laten doordringen. Door ons gebed komen we tot een meer begrijpende en respectvolle houding tegenover de anderen. Gebed verbreedt ons voorstellingsvermogen. Gebed is enkel werkelijk gebed als we beginnen de wereld te zien en te beminnen zoals God dat doet.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus zet alles op zijn kop. Voor Hem is het Rijk Gods de enige absolute waarde. De creatieve kracht van de Heilige Geest is actief in ieder mens, zelfs in degenen die zich niet christelijk noemen. Kan ik me daarin verheugen? 'In de avond van het leven zullen we worden getoetst in de liefde "(Johannes van het Kruis).
  • Wat maakt een persoon groots? Is het macht, of rijkdom, of vaardigheden, of schoonheid, of een of andere hoogbegaafdheid? In het Rijk Gods wordt grootheid beoordeeld op basis van iemands vermogen om anderen te dienen. Dus de kleine mensen van de aarde, zij die ons dienen, zij blijken het grootst te zijn! Zal ik worden beschouwd als groot in het Rijk Gods?

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten