User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 6:20-26

Het Woord van God

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak: “Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het Rijk Gods. Zalig die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden. Zalig die nu weent, want gij zult lachen. Zalig zijt gij wanneer omwille van de Mensenzoon de mensen u haten, wanneer zij u uitstoten en u beschimpen en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks. Als die dag komt, springt dan op van blijdschap, want groot is uw loon in de hemel. Op dezelfde manier behandelden hun voorvaderen de profeten. Maar wee u, rijken, want wat u vertroost hebt ge al ontvangen. Wee u, die nu verzadigd zijt, want ge zult honger lijden. Wee u, die nu lacht, want ge zult klagen en wenen. Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken, want hun voorvaderen deden hetzelfde met de valse profeten.”

Lucas 6:20-26
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Elk van de zaligsprekingen beschrijft een menselijke toestand waarop we ons zouden willen oriënteren, maar Jezus verkondigt ze als een toestand van zegening. Ik merk wat er in mij voor zorgt dat ik vlucht voor armoede, honger of verdriet. Ik vraag Jezus om me te helpen opnieuw te kijken, zodat ik kan zien welke genade er ondanks de uiterlijkheden aanwezig is.
  • Ik bid voor allen die afwijzing, aanklacht of vijandigheid ervaren; ik bid dat ik in hen mag zien wat Jezus ziet en ik overweeg wat Jezus wil dat ik van hen leer.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Er spelen vier tegenstellingen in deze Schriftverzen: armoede/rijkdom, honger/verzadiging, verdriet/lach, laster/lof. Jezus zet de waarden die wij gewoonlijk wenselijk achten, op zijn kop. Hij wil dat we ons ervan bewust zijn dat we niet zomaar leven om in dit leven gelukkig te zijn. Wij dienen ons af te vragen wat we meenemen naar het toekomstige leven en wat in het licht van deze vraag werkelijk van waarde is in ons huidige leven.
  • Volgens onze christelijke levensvisie moeten we voor ogen houden dat we niets mee kunnen nemen naar het toekomstige leven. We kunnen alleen maar datgene meenemen wat we hebben weggegeven, al was het maar een glas water dat we iemand hebben aangereikt in Jezus’ naam (Matteüs 10:42).
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik probeer vast te stellen welke zaligverklaring mij, vandaag, het diepste raakt, ofwel omdat deze me helpt verheugen in wat God mij geeft, ofwel omdat ik in mijn hart juist een weerstand voel. Ik bid voor een luisterend hart.
  • Ik vraag mijzelf af in hoeverre ik het christelijk leven vanuit het perspectief van de zaligverklaringen werkelijk begrijp en leef als een zoeken naar zegening en geluk, voorbij een leven louter volgens de regels.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Breng jouw reactie op deze verzen voor de Heer. Betekent dit fragment dat onze realiteit enkel een soort wachtzaal is voor een betere wereld later? Impliceert dit dan dat we nu moeten afzien van het voorbijgaande, tijdelijke goede om zeker het eeuwig leven niet te missen? Wat heeft eeuwigheidswaarde?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het Rijk Gods is een mysterie, want het is de stille realisatie van Gods project in de menselijke geschiedenis. Maar via deze tekst kennen we enkelen van degenen die er aan zullen deelnemen. De armen en de hongerigen zullen er zijn. Ook zij die wenen, en de onderdrukten, de vervolgden, de verschoppelingen van de aarde. Wat een uitzonderlijke groep! Wie zich onderaan de menselijke piramide bevindt, zal blij zijn en opspringen van vreugde omwille van Gods goedheid voor hen.
  • Het Rijk Gods is een mysterie, want het is de stille realisatie van Gods project in de menselijke geschiedenis. Maar via deze tekst kennen we enkelen van degenen die er aan zullen deelnemen. De armen en de hongerigen zullen er zijn. Ook zij die wenen, en de onderdrukten, de vervolgden, de verschoppelingen van de aarde. Wat een uitzonderlijke groep! Wie zich onderaan de menselijke piramide bevindt, zal blij zijn en opspringen van vreugde omwille van Gods goedheid voor hen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Gods genade toont zich in de gerechtigheid voor de armsten en meest vernederden. Op zijn reizen ontmoet Jezus families die nauwelijks kunnen overleven en weerloos zijn t.a.v. machtige landeigenaars. Ook wij worden geconfronteerd met armen en machtelozen. Nemen wij het , als zijn leerlingen, voor hen op?
  • Welk initiatief zal ik vandaag nemen om iemand die arm of gebroken is blij te maken? Christelijk leven doe je niet als toeschouwer. Het roept je uit je fauteuil.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Er zijn hier geen sprankelende beelden! Wie wil armer, verdrietig, in conflict, uitgesloten of vernederd zijn? Jezus vraagt ons niet om het ongemak op te zoeken, maar Hij wil dat we beseffen dat God altijd een betere belofte voor ons heeft. Wij zoeken en vinden God daar waar we zijn. Altijd in het besef dat God ons roept om vérder te gaan - we zijn nog niet aangekomen.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten