User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 11:1-13

Het Woord van God

Eens was Jezus aan het bidden, en toen Hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen: 'Heer, leer ons om te bidden, zoals Johannes zijn leerlingen leerde'. Hij zei tot hen: 'Zeg dit als u bidt:

Vader, moge uw naam heilig worden gehouden,
uw koninkrijk komen;
geef ons elke dag ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze zonden,
want wij zelf vergeven iedereen die een schuld heeft aan ons.
En stel ons niet op de proef.'

Daarna zei Hij tegen hen:
'Stel dat een van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat om te zeggen: 'Mijn vriend, leen mij drie broden, want een vriend van mij op reis is net bij mij thuis aangekomen en ik heb hem niets te bieden'; en de man binnen antwoordt: 'Val me niet lastig. De deur is nu op slot, en mijn kinderen en ik liggen in bed; ik kan niet opstaan om het aan u te geven'. Ik zeg je, als de man niet opstaat en het hem niet geeft omwille van de vriendschap, zal volharding genoeg zijn om hem op te laten staan en zijn vriend alles te geven wat hij wil.
Dus zeg ik tegen u: 'Vraagt en het zal u gegeven worden; zoekt, en u zult het vinden; klopt, en de deur zal voor u worden geopend'. Want wie vraagt, ontvangt; wie zoekt, vindt; wie klopt, zal de deur worden open gedaan. Welke vader onder jullie zou zijn zoon een steen geven als hij om brood vroeg? Of geeft hem een slang in plaats van een vis? Of geeft hem een schorpioen als hij om een ei vraagt? Als u, die kwaadaardig zijn, weet hoe u uw kinderen het goede moet geven, hoeveel meer zal de hemelse Vader dan de Heilige Geest geven aan hen die hem erom vragen!'

Lucas 11:1-13
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Heer leer ons bidden. Ook ik vraag Jezus om zijn hulp, en luister naar zijn antwoord. Waarschijnlijk bid ik het Onze Vader meer dan eens per dag, maar vandaag zal ik het langzaam opzeggen, zin voor zin, en het een spiegel laten zijn van mijn eigen gebed. Ik blijf bij de woorden die mij het meest raken.
  • Jezus' woorden over de kracht van het gebed zijn zo verfrissend optimistisch. Ik ken ze al heel goed, maar vandaag zal ik ze mij zowel laten uitdagen als bemoedigen, terwijl ik bid: Heer, leer mij bidden!
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus verzekert ons hier dat de aanhouder wint: de genoemde man kan uiteindelijk inderdaad overgehaald worden om op te staan en de ‘goede daad’ te doen waar zijn vriend om vroeg (net als de onwillige rechter – in een ander verhaal van Jezus – eindelijk toegaf aan de aanhoudende smeekbeden van de onrechtvaardig behandelde weduwe.)
  • Maar elk element van 'doorzettingsvermogen' is afhankelijk van een vertrouwensrelatie zoals die tussen een ouder en een jongere: de ouder is overtuigd van de loyaliteit van de jongere - en de jongere kan op zijn beurt zeggen dat de ouder 'echt om hem/haar geeft'.
  • Het grotere plaatje is natuurlijk het uiteindelijke plan dat God voor ons allemaal na dit leven in petto heeft. Daarom bidden we dat, op een dag, Gods koninkrijk en macht tot volledige realisatie mag worden gebracht (De laatste woorden van de Bijbel zijn: ‘Kom, Heer Jezus!’)
  • Intussen echter, bidden we nog steeds tot het zover is: dat wij ondanks onze zondigheid, Gods trouwe (en wederzijds vergevende) dochters en zonen mogen blijven - en dat wij van een liefhebbende ouder onze dagelijkse steun mogen ontvangen.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten