User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 9:51-62

Het Woord van God

Toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling naderden, aanvaardde Jezus vastberaden de reis naar Jeruzalem en zond boden voor zich uit. Dezen kwamen op hun tocht in een Samaritaans dorp om er zijn verblijf voor te bereiden. Maar de Samaritanen ontvingen Hem niet, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dit gewaar werden, vroegen ze: 'Heer, wilt Gij dat wij vuur van de hemel afroepen om hen te verdelgen?' Maar Hij keerde zich om en wees hen op strenge toon terecht. Daarop vertrokken zij naar een ander dorp.

Terwijl zij onderweg waren zei iemand tot Hem: 'Ik zal u volgen, waar Gij ook heen gaat.' Jezus sprak tot hem: 'De vossen hebben holen en de vogels hun nesten, maar de Mensenzoon heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten.' Tot een ander sprak Hij: 'Volg Mij.' Deze vroeg: 'Heer, laat mij eerst teruggaan om mijn vader te begraven.' Jezus zei tot hem: 'Laat de doden hun doden begraven; maar gij, ga heen en verkondig het rijk Gods.' Weer een ander zei: 'Ik zal U volgen, Heer, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten.' Tot hem sprak Jezus: 'Wie de hand aan de ploeg slaat maar omziet naar wat achter hem ligt, is ongeschikt voor het rijk Gods.'

 

Lucas 9:51-62
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze passage bevat een aantal zeer krachtige uitspraken. Jezus' antwoord aan de eerste volgeling in spe is dat hij - alvorens te besluiten Jezus te volgen - eerst de kosten moet overwegen. De slotzin is nog harder: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat maar omziet naar wat achter hem ligt, is ongeschikt voor het rijk Gods.’ Deze Jezus laat geen ruimte voor compromissen. Niet alleen moeten we Jezus volgen, koste wat het kost, maar we moeten het bovendien onmiddellijk en van ganser harte doen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus sloot niemand uit. Wat betekent dit voor mij in mijn leven? Is er iets of iemand die mij ervan weerhoudt om God de eerste te laten zijn en de leiding te laten nemen in mijn leven?
  • ‘Ik zal U volgen’. Ben ik zover? Is dat werkelijk mijn verlangen? Praat hierover met Jezus.
  • Wat heeft het discipelschap mij ‘gekost’? Wat heeft het discipelschap mij gegeven en hoe heeft het mij ‘verrijkt’?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De verleiding om geweld te gebruiken, ingegeven door religie, was zelfs aanwezig binnen de kleine kring van de apostelen. Jezus bestraft hen en dringt erop aan dat de strijd eerder moet plaatsvinden in onze harten: ben ik echt bereid om Hem koste wat kost te volgen? Het enthousiasme van de bekeerling is niet genoeg, want de inzet is hoog. En ik moet mezelf echt verloochenen en elke dag mijn kruis dragen. Het is slechts door te kijken naar mijn daden dat ik ontdek hoe dichtbij of veraf ik ben om leerling van Jezus te zijn.
  • Ik kijk naar de kwaliteit van mijn engagementen. En ik vraag de genade om niet om te kijken terwijl ik mijn hand aan de ploeg sla.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus vraagt om engagement – echt engagement. En het ogenblik daarvoor is nu. Vandaag moeten we op onze eigen weg het Koninkrijk van God verkondigen. Als we blijven afwachten tot het juiste moment aangebroken is, zal de tijd wegvlieden zoals zand dat doorheen onze vingers loopt.
  • Browning schreef: De aarde is vol van Hemel, en elke gewone struik is vol van God’s leven. Dagelijks tracht ik de Heer te dienen door de wereld vanuit dit perspectief te zien.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jesus asks for commitment – real commitment. The time for it is now. On our own road today we must proclaim the Kingdom of God. If we keep waiting for the right moment, the sands of time will run quickly through our fingers.
  • Browning wrote: Earth is full of Heaven, And every common bush is alive with God. Seeing the world from this perspective I daily try to serve the Lord.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten