User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Johannes 12, 1-11

Het Woord van God

Zes dagen voor Pasen kwam Jezus te Betanië, waar Lazarus woonde die Hij uit de doden had opgewekt. Men gaf daar een maaltijd te zijner ere. Marta bediende en Lazarus was een van degenen die met Hem aanlagen. Maria nu nam een pond nardusbalsem, echte en heel kostbare, zalfde daarmee Jezus' voeten en droogde ze met haar haren af. Het huis hing vol balsemgeur. Daarop zei Judas Iskariot, een van zijn leerlingen, dezelfde die Hem zou overleveren: 'Waarom is die balsem niet voor driehonderd denaries verkocht en het geld aan de armen gegeven?' Hij zei dat niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en uit de beurs die hij bewaarde, wegnam wat erin kwam. Jezus echter zei: 'Laat haar begaan. Zij heeft dit gebruik onderhouden, vooruitlopend op de dag van mijn begrafenis. Want de armen houdt gij altijd bij u, Mij echter niet altijd.' Intussen waren heel veel Joden te weten gekomen dat Jezus daar was en kwamen erheen, niet alleen omwille van Jezus maar ook om Lazarus te zien die Hij uit de doden had opgewekt. De hogepriesters besloten toen ook Lazarus uit de weg te ruimen, omdat om hem veel Joden wegliepen en in Jezus geloofden.

Johannes 12, 1-11
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze gebeurtenis vindt plaats in de Goede Week. Over een paar dagen zal Jezus sterven aan een kruis. We krijgen inzicht in de gedachten van een aantal mensen die in het verhaal worden genoemd. Maria richt zich op Jezus en eert Hem op een bijzondere wijze en laat ons zo weten hoeveel zij aan Hem te danken heeft. Marta verzorgt het eten voor alle aanwezigen. Anderen komen alleen maar om Jezus en Lazarus te zien. Judas bekritiseert de verspilling van de olie. Jezus, die zich bewust is van zijn aanstaande dood, stelt gerust en antwoordt Judas.
  • Terwijl wij de Goede Week van dit jaar doorlopen, zou je kunnen zeggen dat dit verhaal de verschillende houdingen laat zien die tot op heden onder mensen de overhand hebben. Bid dat Jezus, door zijn prachtige uitdrukking van liefde, voor jou de centrale figuur zal zijn deze week.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus was altijd welkom in het huis van Marta en Maria in Betanië. Hij kon er te allen tijde zijn toevlucht nemen. Eens, toen Hij steeds meer voor zijn leven had te vrezen, wilde Hij daar met zijn vrienden genieten van een maaltijd. Maar toen Maria zijn voeten zalfde met kostbare olie, veroorzaakte dit wrevel. Judas, die er ook bij was, had bezwaar tegen dergelijke buitensporigheid. Jezus verdedigt Maria. Hij verbindt haar gebaar met zijn aanstaande dood en begrafenis.
  • Aan welke kant sta jij? Misschien heb je enig begrip voor wat Judas zei. Maar toch is het Maria die blijvende bewondering geniet voor haar liefdevolle spontaniteit.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wat Maria schenkt, is het meest kostbare wat ze heeft kunnen vinden. Jezus was hartelijk en ontvankelijk genoeg om haar geschenk te ontvangen, ook al had het geld kunnen besteed worden om meer dringende noden te voldoen. Wat wil jij Hem vandaag geven? Schenk het Hem met een vrijgevig en liefhebbend hart.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Korte tijd na het optreden van Maria zal Jezus zelf de voeten van zijn leerlingen wassen tijdens een gelijkaardig gebaar van liefde en nederigheid. Het wonder van verlossing openbaart zich indien we een totale en onvoorwaardelijke liefde willen aanvaarden en toelaten dat deze ons helemaal bezielt. Het mysterie van verdoemenis ligt verscholen in de mogelijkheid voor het menselijk hart om de omarming door de Goddelijke Liefde te verwerpen met een definitief "Neen".
  • Hoe zou ik me voelen indien Jezus voor me zou knielen en mijn voeten zou wassen ?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Haal diep adem en stel je voor hoe het hele huis vervuld is van een heerlijke geur. Het was uitermate verspillend en totaal overbodig om te doen, maar wel heel menselijk: soms moet je gewoon je kans grijpen, sommige momenten moeten gekoesterd worden, echte vriendschap is niet berekend.
  • Haal diep adem en stel je voor hoe het hele huis vervuld is van een heerlijke geur. Het was uitermate verspillend en totaal overbodig om te doen, maar wel heel menselijk: soms moet je gewoon je kans grijpen, sommige momenten moeten gekoesterd worden, echte vriendschap is niet berekend.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten