User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Johannes 15:1-8

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt hij af; en elke die wel vrucht draagt zuivert hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein dankzij het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijft in Mij dan blijf Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets. Als iemand niet in Mij blijft wordt hij weggeworpen als de rank en verdort; men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt dat gij rijke vruchten draagt; zo zult gij mijn leerlingen zijn.'

Johannes 15:1-8
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus heeft het herhaaldelijk over vrucht dragen, en dat is, als je Hem wilt volgen, om gaat. De rank die vrucht draagt wordt gesnoeid, en snoeien is altijd pijnlijk. Het lijkt alsof delen van ons met geweld worden weggerukt, en we er uitzien en ons voelen als zijnde dood. Toch is het snoeien een daad van vertrouwen, want de gesnoeide tak zal overvloedig vrucht dragen. Ik kijk terug op de snoeimomenten in mijn leven en zie hoe waar dit is. Ik vraag Jezus om dicht bij mij te zijn wanneer ik word gesnoeid.
  • De Vader is zelf de wijnbouwer. Fruitbomen zijn prachtige bomen, maar ze vergen grote zorg en inzicht in wat ze op welk moment nodig hebben. De Vader, de alwetende en almachtige is degene die voor mij zorgt, en zijn trots en zijn heerlijkheid is net zoals bij iedere boer dat ik overvloedig vrucht draag. Ik blijf bij dit beeld van de Vader als degene die mijn leven behoedt, en ik voel hoe mijn hart zich vervult met vertrouwen en dankbaarheid.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Goede Jezus, U lijkt van het woordje ‘verblijven’ te houden. U gebruikt het hier acht keer! Help mij er ook van te houden. Uw ‘verblijven’ is onveranderlijk: U voelt zich altijd thuis bij mij. In tegenstelling tot mijzelf, valt U niet half in slaap uit verveling. Leer mij deze kunst van ‘verblijven’.
  • Ik moet leren dat ik niet altijd ‘in de weer’ moet zijn. De druiven rijpen rustig aan de druivelaar. Zij moeten niet zwoegen en zweten om te rijpen en tot bloei te komen. Laat het ook voor mij zo zijn: eenvoudig bij U vertoeven volstaat.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Hier zien we een nieuw beeld van God. De wijngaardenier heeft een scherp mes en een geoefend oog voor de gezondheid van de wijnstok. Als hij hem snoeit, is het om de plant krachtiger en vruchtbaarder te maken.
  • Heer, wanneer ik uw indringende aanraking voel, neem ik er misschien aanstoot aan; maar ik vertrouw in uw liefde voor mij.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus nodigt mij uit om te vertoeven, te rusten, te wonen, te blijven. Dit is voor mij misschien en uitdaging als ik liever actief ben en iets doe. Ik neem even de tijd om tot het besef te komen dat ik het nodig heb om met Jezus’ leven verbonden te zijn, om zijn hartslag te kennen, om van Hem leven te ontvangen zoals druiven van de wijnstok.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het woord ‘verwijlen’ komt vaak voor in deze evangeliepassage. Het zegt iets over de intieme, persoonlijke relatie die Jezus met elkeen verlangt. Net zoals de rank afhankelijk is van de wijnstok voor zijn voedsel, groei en leven, zo ook zijn de leerlingen afhankelijk van Jezus voor hun welzijn en vruchtbaarheid.
  • Dicht bij Jezus vertoeven is de vereiste om veel vrucht voort te brengen. ‘De glorie van God is een mens die ten volle leeft.’(St. Irenaeus). Hoezeer leef ik ten volle? Lieve God, daar waar ik dood ben ,wek mij tot leven!
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wij wensen niet gekortwiekt te worden. We beseffen niet dat gesnoeid worden juist nodig is willen we nieuw leven voortbrengen. Gods’ snoeiwerk is ons vertrouwen waard. Gods gedachten, woorden en waarden zijn in staat ons aardgebonden bezig zijn te verruimen. Alleen zo zullen wij meer en meer op onze Heer gaan gelijken.
  • Het voorbeeld van Sint Jozef Arbeider kan ons vandaag op zijn feestdag inspireren. Hij zei toch maar ‘ja’ op Gods vraag en dit in moeilijke omstandigheden. Hij opende zich voor Gods’ snoeiwerk en zette zijn eigen voorkeur opzij. Ik vraag hem mij te helpen hetzelfde te doen.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten