User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Johannes 14:7-14

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Als gij Mij zoudt kennen zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij hem en ziet gij hem.' Hierop zei Filippus: 'Heer, toon ons de Vader, dat is ons genoeg.' En Jezus weer: 'Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet Filippus? Wie Mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader? Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? Deze woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit mijzelf, maar het is de Vader die, blijvend in Mij, zijn werk verricht. Gelooft Mij, Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Of gelooft het anders omwille van de werken. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja grotere dan die zal hij doen omdat Ik naar de Vader ga. En wat gij ook zult vragen in mijn naam Ik zal het doen opdat de Vader moge verheerlijkt worden in de Zoon. Als ge Mij iets zult vragen in mijn naam zal Ik het doen.'

Johannes 14:7-14
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • 'Wie Mij ziet, ziet de Vader.' Dit is een van de belangrijkste uitspraken uit het Nieuwe Testament. Jezus zegt ons dat de beste manier om te achterhalen wie de Vader is, is naar Hem te kijken en naar de manier waarop Hij handelde. Als we zijn goedheid zien, zijn nabijheid tot zondaars en tot hen die door anderen uitgesloten worden, als we zien in welke mate Hij bereid was onze mens-zijn te delen, dan zien we de Vader. Dit kan me soms verbazen, maar het opent zeker mijn hart. Ik dank God dat Hij het ons zo eenvoudig maakt Hem te leren kennen.
  • Jezus zei tot hem: 'Ik ben al zo lang bij u, Filippus en gij kent Mij nog niet.' Ik zou deze woorden kunnen horen als aan mij gericht. Ik ben al zoveel jaren bij Jezus, maar ken ik Hem echt? Net als elke andere relatie kan mijn relatie met Jezus groeien, maar dit heeft toewijding en tijd nodig. Ik dank Jezus voor de vriendschap met Hem, en ik vraag Hem mij te helpen Hem nog beter te leren kennen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus is het menselijk gelaat van God. In het evangelie van vandaag, word ik uitgenodigd om na te denken over de komst van God onder ons, in de menselijke gedaante van Jezus. Wat betekent het voor mij dat Jezus werkelijk God in menselijke vorm is? Verandert dit de manier waarop ik het evangelie lees? Wat doet het met mij om te lezen dat Jezus naar een bruiloft gaat, of gaat eten bij vrienden thuis, of eet en drinkt met de gemarginaliseerde mensen van zijn tijd, en ik tegen mezelf zeg: ‘Dit is God! Dit is hoe God zich gedraagt.’
  • Hoe voel ik me als ik lees over Jezus, eenzaam en bedroefd in de tuin van Getsemane, en ik me realiseer dat dit God is? Verandert dat het beeld van God dat ik tot nu toe heb gehad? Ik praat met Jezus over mijn gevoelens.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De woorden van Jezus aan Filippus zijn verbazingwekkend. We zouden kunnen zeggen dat dit het hoogtepunt is van Johannes' evangelie, en zelfs van het Nieuwe Testament als geheel. ‘Wie Mij ziet, ziet de Vader.’ Jezus is niet zomaar een heilig man, of een profeet, of een God-achtige engel - Hij is het beeld van de onzichtbare God, Gods zelfportret (Gods 'selfie').
  • De Vader is 'in' Jezus, zoals Jezus 'in' de Vader is. Het is een versterking van de aanwezigheid; het stelt Jezus in staat om grote werken uit te voeren en stelt ons in staat om nog grotere werken te doen. En toch .... terwijl Hij spreekt, weet Jezus dat Hij zal worden overgeleverd: gemarteld, mishandeld en terechtgesteld. Zijn 'kracht' uit zich in totale zwakheid en kwetsbaarheid.
  • In deze woorden worden wij zelf uitgenodigd om te delen in het leven en werk van God om Gods leven te delen, om te doen wat God doet. Het Laatste Avondmaal bij Johannes gaat over het feit dat we ingewijd worden, in de godheid opgenomen: als kinderen, als vrienden van God en - hier, als medewerkers van God.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • We zien in deze passage hoe Filippus Jezus frustreert, zoals onmiddellijk hieraan voorafgaand - niet opgenomen in de lezing - Tomas dat al deed. Langzaam van begrip ontlokt hij bij Jezus de zachte maar ietwat geïrriteerde berisping “Ik ben al zo lang bij u en nog kent gij Mij niet Filippus?
  • In welke zin zie ik mijzelf Jezus frustreren en in welke zin troost ik Hem? Zou mijn begrip van deze passage een bron van troost of van frustratie zijn?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Als we Jezus ontvangen en Hem en zijn boodschap ter harte te nemen (een levenslange reis), worden we meer en meer zijn aanwezigheid in de wereld, zo veel zelfs dat als je ons aanvaardt, je Jezus ontvangt, en als je Jezus aanvaardt, je de Vader ontvangt.
  • We moeten zeer bescheiden en geduldig zijn over het belichamen van Jezus’ aanwezigheid in de wereld, want we hebben zoveel valse houdingen af te leggen. We hebben voortdurend nood aan zuivering, we zijn altijd in groei. Elke dag moeten we de Geest van Jezus uitnodigen om ons werk over te nemen. We kunnen elke dag beginnen met het aanbieden van de volgende ochtend en vervolgens ’s avonds de dag overschouwen en zien hoe we geleefd hebben uit wat ons aangeboden werd en hoeveel we nodig hebben om er in te groeien.
  • “Heer Jezus, ik geef U mijn handen om uw werk te doen. Ik geef U mijn voeten om uw weg te gaan. Ik geef U mijn tong om uw woorden te spreken. Ik geef U mijn gedachten zodat U kan denken in mij. Ik geef U mijn geest zodat U in mij kan bidden. Boven alles, geef ik U mijn hart zodat U in mij uw Vader en de hele mensheid kan liefhebben. Ik geef U mijn hele wezen dat U mag groeien in mij, zodat U het bent, Heer Jezus, die woont en werkt en bidt in mij”.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Enige jaren geleden schreef de theoloog von Balthasar een boekje met als titel: ‘Kent Jezus ons? Kennen wij Hem?’ Jezus, U kent mij zoals levenslange partners elkaar kennen, alleen nog veel dieper. Uw kennis komt voort uit onbegrensde liefde. Maar ken ik U? Ben ik hartstochtelijk over U? Betekent U veel voor mij?
  • Ik bid het 13e eeuws gebed dat in de musical Godspell uit 1971 werd opgefrist: ‘Dag aan dag, Heer, dag aan dag. Drie dingen die ik vragen mag: U kennen met meer helderheid, U minnen met meer innigheid, U volgen, waar uw weg ook leidt, dag aan dag. Dan zal ik U kennen, in de Bijbelse betekenis van het woord.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Hoe kunnen we grotere werken doen dan Jezus? Door de eeuwen heen hebben we, gedreven door het verlangen te genezen en de wereld beter te maken, ziekten overwonnen, hongersnood bestreden, overstromingen bedwongen en bondgenoodschappen opgebouwd, zoals de Verenigde Naties, om vrede een kans te geven. Heer, laat mij uw werk verderzetten, vervuld van uw Geest.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus openbaart de diepte van de relatie tussen de Vader en de Zoon. De Zoon kennen, is de Vader kennen. Voor Johannes is “kennen” een zaak van het hart, een zachte kennis geboren uit wederzijdse liefde. Het is niet alleen een kennis met het verstand. Ik vraag dat ik God vanuit de diepte mag kennen.
  • Jezus, U roept me op om stoutmoedig te zijn – Ik wil nog “grotere werken” doen dan u. Maar uw belangrijkste “werk” is om uw leven te geven. Laat me dat niet afschrikken!!

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten