User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Johannes 13:21-33, 36-38

Het Woord van God

Toen Jezus met zijn leerlingen aan tafel aanlag, werd Hij diep bedroefd en verklaarde: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: een van u zal Mij overleveren.' De leerlingen keken elkaar aan, in het onzekere wie Hij bedoelde. Een van de leerlingen, degene die door Jezus bemind werd, lag dicht tegen Jezus aan. Simon Petrus gaf hem een teken en vroeg hem: 'Wie bedoelt Hij?' Toen leunde deze tegen Jezus’ borst en zei: 'Heer, wie is het?' Jezus antwoordde: 'Hij is het aan wie ik het stuk brood zal geven dat Ik ga indopen.' Na het stuk brood te hebben ingedoopt, reikte Hij het toe aan Judas Iskariot. En toen Judas dit had aangenomen voer de satan in hem. Jezus zei hem: 'Wat gij te doen hebt doe dat spoedig.' Maar niemand van de aanliggenden begreep waarom Hij dit tot hem zei. Omdat Judas de beurs hield, meenden sommigen dat Jezus hem opdroeg: Koop wat wij voor het feest nodig hebben, of dat hij iets aan de armen moest geven. Toen hij het stuk brood had aangenomen, ging hij terstond weg. Het was nacht.

Na zijn vertrek zei Jezus: 'Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in Hem. Als God in Hem verheerlijkt is zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken, ja, hij zal Hem spoedig verheerlijken. Kinderen, nog maar kort zal Ik bij u zijn. Gij zult Mij zoeken, en zoals Ik tot de Joden gezegd heb: Waar Ik heen ga kunt gij niet komen, zo zeg Ik het thans tot u.'

Simon Petrus zei tot Hem: 'Heer, waar gaat Gij naar toe?' Jezus gaf hem ten antwoord: 'Waar Ik heenga kunt gij Mij nu niet volgen, later wel.' Petrus vroeg Hem: 'Heer, waarom kan ik U niet terstond volgen? Mijn leven zal ik voor U geven.' Jezus antwoordde: 'Uw leven zult gij voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: nog eer de haan kraait zult gij Mij driemaal verloochend hebben.'

Johannes 13:21-33, 36-38
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het lijdensdrama voltrekt zich in alle hevigheid! Judas en Petrus staan beiden op het punt Jezus volkomen in de steek te laten. Jezus is zich bewust van wat er gaande is; Hij doorziet de harten van zijn twee metgezellen, die Hij heeft uitgekozen en vertrouwd.
  • Maar waar ben ik? Ik kan niet gewoon een passieve toeschouwer zijn bij de gebeurtenissen die de geschiedenis van de wereld zullen veranderen. Alleen met Jezus gedurende deze paar ogenblikken, vraag ik Hem om dicht bij Hem te mogen blijven. Zonder Hem ben ik verloren en breng ik de situatie in gevaar. Ik kan er niet op vertrouwen dat ik mijn leven voor Hem zou kunnen geven, maar ik breng tijd door met Hem om te bedanken dat Hij zo goed is geweest om zijn leven voor mij te geven, ondanks mijn kleinheid van hart. Dankbaarheid is een groot geschenk.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus ziet hoe mensen klem zitten tussen wat ze zeggen en wat er in hun hart leeft. Ik stel me zijn droefheid voor om Judas die gevangen zit in zijn beslissing en zijn gevoel bij Petrus die, zoals altijd, verbolgen maar berouwvol is.
  • Ik sta Jezus toe naar mij te kijken en mijn verlangen met liefde te zien. Ik vraag om de kracht die ik nodig heb om opnieuw, en opnieuw, en opnieuw te beginnen; dat ik mag luisteren naar Gods woord en niet vertrouw op mijn eigen standvastigheid.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • ‘Het was nacht.’ Dit is niet zomaar een beschrijving van een moment uit een etmaal. Het is een sterk beeld van de somberheid van zonde en verwerping. Judas loopt de duisternis tegemoet, weg van Jezus, het ware licht die het duister niet kan overwinnen. ‘Heer, waar er duisternis is, laat mij er licht brengen.’
  • Velen van ons zullen twijfelen of ze de vraag ‘Wil je je leven voor mij geven?’ willen beantwoorden. Maar er is geen tegenstrijdigheid van Gods kant. Hij heeft zijn leven al gegeven voor ons.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • 'Nadat hij dit gezegd had werd Jezus diepbedroefd en verklaarde: Waarachtig, ik verzeker jullie: een van jullie zal mij verraden.’ Ik sta zo lang als ik kan stil bij deze zware woorden en doe moeite om in contact te komen met het lijden en de angst die Jezus' hart in hun greep moeten hebben gehad. Wanneer ik Jezus hoor spreken over zijn verheerlijking heb ik, net als de twaalf, moeite om te begrijpen wat deze woorden betekenen.
  • Terwijl ik naar de apostelen kijk en naar hun dappere woorden luister, denk ik na over mijn eigen wispelturigheid, op die momenten dat mijn daden geen weerspiegeling waren van mijn grote woorden. Terwijl ik mijn zwakheid erken, verwonder ik mij over de barmhartigheid van Jezus: Heer, wees genadig.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het drama van het Lijden nadert. Judas en Petrus staan beide op het punt om Jezus keihard te laten vallen. Jezus is zich bewust van alles wat gaande is; Hij kent de harten van zijn beide vrienden, die Hij gekozen heeft en vertrouwd. Maar waar ben ik? Ik kan toch niet zomaar een passieve toeschouwer zijn bij van de gebeurtenissen die zich ontvouwen en die de geschiedenis van de wereld zullen veranderen?
  • Voor slechts een enkel moment alleen met Jezus smeek ik Hem dat ik dichtbij Hem mag blijven. Weg van Hem ben ik verloren, en stuntel maar wat aan. Ik kan er niet op vertrouwen dat ik mijn leven zou kunnen geven voor Hem, maar ik neem de tijd om Hem te bedanken dat Hij zo goed is zijn leven voor mij te geven, ondanks mijn kleinheid van hart. Dankbaarheid is een groot geschenk.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dat een van zijn leerlingen Hem zou gaan verraden maakte Jezus diep bedroefd. Hij was er zich bovendien bewust van dat Hem een gruwelijke dood wachtte. Hij maakte duidelijk dat Judas de dader zou zijn. Toen verdween de verrader in de nacht. Door weg te gaan van Jezus, die het licht is, stond hij toe dat de duisternis hem volledig in zijn bezit nam.
  • Jezus wist dat er een mysterieuze kant was aan datgene wat op het punt stond te gebeuren. Door te gehoorzamen aan zijn wil verheerlijkt de Zoon, in zijn lijden en dood, de Vader. De Vader verheerlijkt de Zoon door diens trouw bereidwillig te aanvaarden en Hem te kronen met eer en glorie.
  • Christus vertelt zijn leerlingen dat Hij zal weggaan, en dat zij vooralsnog niet met Hem mee kunnen gaan. Petrus verklaart dat hij bij Jezus zal blijven, wat er ook gebeurt, maar hij is zich niet bewust van zijn eigen zwakheid. Onze goede bedoelingen worden vaak niet uitgevoerd.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • We aarzelen terecht om de vraag " Ben je bereid je leven te geven voor mij ? " positief te beantwoorden. Jezus doet hier niet tweeslachtig over. Hij heeft reeds beslist om, vanuit de meest pure liefde, zijn leven te geven voor ons.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten