User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcus 12,38-44

Het Woord van God

In die tijd gaf Jezus bij zijn onderricht ook deze waarschuwing: “Wacht u voor de schriftgeleerden. die graag in lange gewaden rondlopen, die zich laten groeten op de markt, belust zijn op de voornaamste zetels in de synagogen en op de ereplaatsen bij de maaltijden, maar die de huizen der weduwen opslokken terwijl ze voor de schijn lange gebeden verrichten; over deze mensen zal een strenger vonnis worden uitgesproken.” Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek toe, hoe het volk koperstukken daarin wierp, terwijl menige rijke er veel in liet vallen. Er kwam ook een arme weduwe die er twee penningen, ter waarde van een cent, in wierp. Hij riep nu zijn leerlingen bij zich en sprak: “Voorwaar, Ik zeg u: die arme weduwe heeft het meest geofferd van allen die iets in de offerkist wierpen; allen wierpen ze er iets in van hun overvloed, maar zij offerde van haar armoe al wat ze bezat, alles waar ze van leven moest.”

Marcus 12,38-44
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wij denken over liefde in termen van spontaniteit en dus vinden we het gebod lief te hebben op het eerste gezicht vreemd. Geschapen naar het beeld van God die liefde is, met een hart vol van liefde, hebben wij het verlangen en de mogelijkheid dit geschenk te ontwikkelen. Maar wij zijn zwak met zelfzuchtige neigingen om onze eigen weg te gaan. Echte liefde is een beslissing grootmoedig te reageren ook al voelen we ons niet zo.
  • ‘Bemin God.’ Dit lijkt gemakkelijk. ‘Bemin je naaste.’ Dit is moeilijker. ’Bemin jezelf.’ Dit is vreemd aan het Evangelie, maar er is een gezonde eigenliefde die getuigt van Gods creatieve liefde in ons. God ziet alles wat geschapen is, mij ingesloten, en zegt dat het goed is. Kan ik dit geschenk blij aanvaarden?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In beide delen van dit evangelie worden de weduwen genoemd. Zij vertegenwoordigen de armste en de meest kwetsbare mensen in de maatschappij. Maar degenen die “de huizen van de weduwen verslinden” en hun lijden vergroten, zij lopen trots rond. Die mensen bidden zelfs in het openbaar om maar geëerd en geprezen te worden. Die schijnheiligheid is Jezus een gruwel.
  • Dan ziet Jezus een arme weduwe die haar laatste twee muntjes (“haar hele levensonderhoud”) in het offerblok van de tempel gooit. Hij is verbaasd en vergelijkt haar vrijgevigheid met de (niet noodzakelijk slechte) houding van de rijken die grote offergaven deden “van hun overvloed”. Het kan zijn dat Hij impliciet de religieuze autoriteiten bekritiseert, omdat zij druk op de mensen uitoefenen om meer te geven dan dezen zich kunnen veroorloven.
  • Waardeer ik de goede eigenschappen wel van weduwen (en andere armen) om mij heen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Schriftgeleerden speelden een belangrijke rol in de Joodse samenleving als wetgeleerden en theologen. Jezus veroordeelt niet alle schriftgeleerden maar enkel degenen die volgens menselijk opzicht leven, die sociale privileges zoeken, die de kwetsbaren (weduwen) uitbuiten en die hypocriet zijn in hun religieuze observantie.
  • Dit gedrag contrasteert met het portret van de arme weduwe in de tweede helft van de tekst. Vanuit een oprecht geloof en met een buitengewone edelmoedigheid schenkt zij alles wat ze bezit (twee koperen munten) voor het onderhoud van de Tempel. Maar toont Jezus de weduwe hier als een na te volgen voorbeeld of integendeel als een slachtoffer van religieuze uitbuiting ? Spreekt Hij met lof over haar of beklaagt Hij haar ?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Eens te meer gaat Jezus in tegen wat gebruikelijk is door de vrijgevigheid van de armen te prijzen en de aandachttrekkerij van de rijken aan te klagen. De weduwe is nederig en onzelfzuchtig. Ze is er zich niet van bewust maar ze leeft vanuit de krachtige boodschap van de zaligsprekingen: zalig de armen, zalig de zachtmoedigen.
  • Welke waarden gebruik ik om succes te meten? Zijn mijn gedachten over succes in overeenstemming met die van God?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus herinnert er ons eens te meer aan hoe wij ons tegenover elkaar moeten gedragen. Wij zijn allen zonen en dochters van de Vader, en daarom moeten we ons bewust zijn van de waardigheid die eenieder van ons diep in zich draagt. Door het doopsel gingen we deel uitmaken van Gods familie. Door zijn genade zijn we dus allen met elkaar verbonden. Niemand is groter dan de ander, niemand belangrijker dan de ander.Wij zijn allen gelijk waardig in de ogen van onze Vader in de hemel.
  • Vader, dank U voor het geschenk waarbij Gij ons aan elkaar geeft. Help ons om elkaar met vriendelijkheid en groot respect te behandelen. Liefhebben zoals Gij liefhebt gaat onze krachten te boven, tenzij Gij er zijt om ons hart geleidelijkaan te vullen met een grote liefde voor het geschenk dat wij zijn voor elkaar.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Eerbetuigingen en eretitels liggen erg onder vuur in de evangelieverhalen. Hen najagen staat haaks op Jezus' boodschap. Aandacht zoeken voor de eigen persoon is niet de weg die Hij gaat. In het lijdensverhaal wordt hij een "niemand", dienaar van allen, een mens helemaal onderaan de menselijke piramide.
  • De arme weduwe, misprezen voor wie zij is, wordt hèt voorbeeld van de leerling. Wat zij gaf mag dan wel voor velen kwantitatief waardeloos geleken hebben. Zij wordt geprezen voor de grote generositeit waarmee zij weggaf alles wat ze bezat, en niet enkel datgene wat ze niet nodig had of in overvloed bezat.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wij aanzien liefde als iets spontaan. Aldus is een gebod om lief te hebben iets bevreemdends op het eerste gezicht. Geschapen naar het beeld van God, die liefde is, met een hart om lief te hebben, hebben we het verlangen en het vermogen om deze gave te ontwikkelen. Maar we zijn zwak en zelfzuchtig en willen onze eigen weg gaan. Ware liefde is de beslissing nemen om vrijgevig te zijn, zelfs wanneer we er geen zin in hebben.
  • ‘Heb God lief!’ Dit lijkt eenvoudig. ‘Bemin je naaste!!’is heel wat moeilijker. ‘Bemin jezelf!!!’ dit lijkt strijdig met het Evangelie, maar er is een gezonde zelfliefde die Gods creatieve liefde in ons bevestigt. God ziet al het geschapene, mijzelf inbegrepen, als heel goed. Kan ik dit geschenk in vreugde aannemen?

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten