User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 8:4-15

Het Woord van God

In die tijd verzamelde zich een grote menigte en uit de steden stroomden de mensen naar Jezus toe. Toen sprak hij in een gelijkenis: 'De zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En bij het zaaien viel een gedeelte op de weg; het werd vertrapt en de vogels uit de lucht aten het op. Een ander gedeelte viel op de rotsgrond; het schoot wel op, maar droogde uit omdat het geen vocht had. Weer een ander gedeelte viel tussen de distels, maar tegelijkertijd schoten de distels op en verstikten het. Nog een ander gedeelte viel op de goede grond; het schoot op en bracht honderdvoudige vrucht voort.' En met luide stem voegde hij er aan toe: 'Wie oren heeft om te horen, hij luistere.'

Zijn leerlingen vroegen hem wat die gelijkenis wel betekende. Hij antwoordde: 'Aan u is het gegeven de geheimen van het Rijk Gods te kennen, maar de overigen ontvangen ze in gelijkenissen opdat zij ziende niet zien, en horende niet begrijpen. Welnu, de betekenis van de gelijkenis is deze: Het zaad is het woord van God. Die op de weg, zijn zij die geluisterd hebben. Maar dan komt de duivel en rooft het woord uit hun hart weg, opdat ze niet door te geloven gered worden. Die op de rots zijn zij die het woord met blijdschap ontvangen wanneer zij het horen, maar zij hebben geen wortel; zij geloven voor een ogenblik, maar ten tijde van de beproeving vallen zij af. Wat onder de distels viel zijn zij die wel geluisterd hebben, maar die gaandeweg door de zorgen, de rijkdom en de genoegens van het leven verstikt raken en niet tot rijpheid komen. Het zaad in de goede aarde zijn zij, die het woord dat zij hoorden in een goed en edel hart bewaren en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.'

Lucas 8:4-15
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • We komen nu bij het verhaal dat uit gelijkenissen bestaat. Het begint met de gelijkenis van de zaaier en de uitleg ervan, gevolgd door een korte notitie over het doel van de gelijkenissen. Hoewel de uitleg van de gelijkenis meestal wordt opgevat als het werk van de christelijke gemeenschap, past de uitleg, die de nadruk legt op de manier waarop de verkondiging werd ontvangen, perfect bij de gelijkenis zelf. Velen hebben het woord van Christus niet ontvangen, anderen hebben het niet volgehouden etcetera, maar het woord zelf is krachtig en brengt voor velen honderdvoudige vrucht voort, en zal dat ook blijven doen.
  • Matteüs stelt dat Hij altijd in gelijkenissen sprak om de menigte dingen uit te leggen die sinds de totstandkoming van de wereld verborgen zijn gebleven. Laten we hier even bij stilstaan en de Heer danken voor zijn openbaring via gelijkenissen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Een landbouwer zou deze parabel moeiteloos begrijpen. Zijn inkomen hangt af van wat er met het zaad gebeurt. Jezus gebruikt het beeld om ons te doen nadenken over het zaad dat wij zaaien door de keuzes die we maken. Waarvoor kiezen we en wat is het effect van die keuzes?
  • Heb ik een duidelijk levensdoel voor ogen? Zijn mijn prioriteiten helder of leef ik dag na dag als een speelbal van de omstandigheden? Verbonden met Jezus je leven overwegen kan een bron zijn die het goede zaad in jou vrucht doet dragen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • A farmer would understand this parable very well. His livelihood depends on what happens to the seed he sows. Jesus uses this to remind us of the seeds we sow in various ways of living and of their success or otherwise.
  • Does my life have a clear purpose, have I got my priorities right or am I just living day by day, and a victim of circumstances? The gift of reflecting on your life in the company of the friendship of Jesus can be a source which can help the good seed which is you, to bear fruit in good ground.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Some commentators see in this parable the kernel of the whole Gospel. The seed is sown, its fruitfulness is neither automatic nor assured for every heart, but when it lands on good ground it bears fruit of surprising abundance, that more than makes up for the seed that falls on poor soil. Do I share the optimism of the parable, or am I rather a prophet of doom?
  • I look at what goes on in my own heart when it hears the word, and I ask for an honest and good heart that welcomes the seed so that it bears abundant fruit with patient endurance.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Here we have a parable and its interpretation. The interpretation is probably from the early Church. The seed of faith comes to us in varying circumstances and its fate depends in part on how our disposition to it is. At the moment what steps am I taking to see that the faith I have is flourishing like seed in good soil? Are there thorns choking it? What are these thorns?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • The first thing here is to spend time looking at the sower, who provides a picture of what God is like. The sower is energetic; he has work to do. He is lavish, non-calculating, generous, extravagant, even – it seems – wasteful. He does not worry that some seed will be lost. We can imagine that he is happy as he goes along. This is what God is like!
  • God sows seed in my heart every day through Sacred Space. God does not get annoyed if I ignore the word today: he will go out and sow more words tomorrow if need be. The heart of the Good News is hidden here: it reveals that this is the sort of person God is – tireless, inexhaustible in loving. God never stops giving, and does not count the cost. Joy and gratitude well up in me for this, and I thank God for such goodness to me.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jesus has scattered the seed of his word; what will happen to it? He does not imagine that everything he says will find a positive reception but he allows for evident failure. I consider how it is that I sometimes look for success and feel disappointed when things don’t turn out as I want. Critical and judgmental attitudes seem foreign to Jesus as he recognises and cherishes where there is life.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jesus uses parables to change our ways of seeing things. The fruitfulness of the seed is determined by the quality of the soil in which it falls. Similarly the fruitfulness of the word of God is determined by the openness of heart of the person who receives it. We grow at our own pace. God is patient with this growth.
  • God, grant me a heart of flesh to receive your holy word. Each day may I spend time listening to the song of the seed which you plant in my heart. May it transform me ever more fully into the likeness of your Son.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten