User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Johannes 14: 6-14

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. Als gij Mij zoudt kennen zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.' Hierop zei Filippus: 'Heer, toon ons de Vader, dat is ons genoeg.' En Jezus weer: 'Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet Filippus? Wie Mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader? Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? Deze woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar het is de Vader die, blijvend in Mij, zijn werk verricht. Gelooft Mij, Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Of gelooft het anders omwille van de werken. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja grotere dan die zal hij doen omdat Ik naar de Vader ga. En wat gij ook zult vragen in mijn Naam Ik zal het doen opdat de Vader moge verheerlijkt worden in de Zoon. Als ge Mij iets zult vragen in mijn Naam zal Ik het doen.'

 

 

Johannes 14: 6-14
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vandaag is het het feest van twee apostelen, de heilige Filippus en Jakobus (en daarom is het evangelie, passend bij dit feest, hetzelfde als dat van afgelopen zaterdag). Ik dank God voor deze twee mannen en voor hun metgezellen, want het is dankzij hen dat ik het geloof in Jezus heb ontvangen. Zij leken zo broos, zo breekbaar en onzeker, maar toch waren zij diegenen die Jezus uitkoos om zijn leer naar alle volkeren te brengen. Wat nog indrukwekkender is, is dat zij hun missie hebben kunnen volbrengen, zodat Jezus over de hele wereld wordt gekend. Ik kan alleen maar oprecht dankbaar zijn.
  • 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.’ Ik vraag mij af hoe centraal Jezus in mijn geestelijk leven staat, hoe sterk mijn verlangen is om Hem beter te leren kennen, zodat ik Hem meer kan liefhebben en Hem kan volgen als de enige weg tot de Vader.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.’ (Joh. 14,6). In een enkele zin wordt hier samengevat wie Jezus is. Hij biedt ons een zekere weg die ons zal leiden. Wanneer de mist van onzekerheid over ons komt, kunnen we ons vasthouden aan zijn blijvende aanwezigheid. We zullen niet teleurgesteld worden als we leven volgens zijn leer, hoe moeilijk die soms ook lijkt, want Hij is de Waarheid. En hoewel Hij ons vraagt om onszelf te verloochenen, juist door ons egocentrisme los te laten zullen we het volle leven vinden.
  • ‘Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat.’ (Joh. 14,12). Wat een vertrouwen geeft dit! Hoe vaak hebben we niet het gevoel dat ons werken nauwelijks vruchten afwerpt. De Heer moedigt ons echter aan om ons niet te veel te bekommeren om de resultaten, maar om het zaad van oprechtheid en goede daden te blijven zaaien, en het tijdstip en de wijze van oogsten aan de Heer over te laten.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus in iemand herkend te hebben betekent dat je tot op zekere hoogte begrip hebt gekregen van wie God is. Toen Paulus werd neergeworpen op weg naar Damascus zei een stem: “Ik ben Jezus, die jij vervolgt” (Hand. 9,5) en ‘hij werd plotseling omstraald door een licht uit de hemel’.
  • Uit het evangelie leren we dat het de nauwe band met zijn Vader was die Jezus liet doen zoals Hij deed.
  • De Goddelijke aanwezigheid in onszelf stelt ons in staat om ons op Goddelijke wijze te gedragen. Heb je je ooit gerealiseerd dat de Geest van Jezus in jou aan het werk is?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Andersgelovigen zouden zich makkelijk kunnen storen aan Jezus’ uitspraak: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven." Ze lijkt hen namelijk uit te sluiten.
  • We kunnen de uitspraak ook anders lezen: Mijn manier van leven is de weg, de waarheid en leven, versta: zo heb je te leven, wil je bij God komen.
  • Het eigene aan die manier van leven is precies dat niemand buiten Jezus’ liefde valt. Hij leefde voor het heil van alle mensen. Wie een ander uitsluit, zet zichzelf op een dwaalspoor en ziet de eigen weg naar God versperd. Onze liefde is geroepen om te groeien van ‘eigen volk eerst’ naar liefde voor de hele schepping.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Filippus behoort tot de minder bekende apostelen. Langzaam van begrip, lokt hij tijdens het Laatste Avondmaal een zachte maar tegelijk wat geïrriteerde berisping uit van de kant van Jezus: “Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je Mij niet, Filippus?” Filippus was er vanaf het begin bij. Hij was volgens Johannes de vierde van Jezus’ apostelen. De leerlingen werden allen geroepen: Andreas en Johannes zagen Jezus en volgden Hem. Petrus werd door Andreas naar Jezus gebracht. Maar de roeping van Filippus was bijzonder. Jezus ontmoette Filippus en Hij zei tegen hem: “Ga met Mij mee” (Joh. 1, 43). Kan ik deze oproep ook in mijn eigen leven horen?
  • Jezus ziet niet met de ogen van een mens, maar met de ogen van de Heilige Geest. Hij ziet niet de uiterlijkheden, maar Hij kijkt naar het hart. Heer, schenk mij de gave om met uw ogen mijn broeders en zusters te zien. Help mij hen te beschouwen als kostbare en beminnenswaardige leden van uw aardse familie.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het is een troost te weten dat zelfs Jezus’ meest nabije vrienden Hem niet altijd verstonden. Zijn geduld is echter eindeloos. Altijd opnieuw legt Hij de dingen uit tot we ze eindelijk snappen. En als we bidden is Hij altijd bereid tot ons te spreken.
  • Op verschillende manieren kan de zachte stem van onze Heer ons aanspreken: door vrienden en vreemden en niet in het minst door de stem van ons eigen geweten. Sta ik ervoor open?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Filippus is geraakt door Jezus. Maar nu begint hij zich af te vragen wie de Vader is. Ook wij zouden kunnen denken dat de Vader wel heel verschillend moet zijn van de Zoon. Maar eigenlijk is de Zoon de zichtbare aanwezigheid van de Vader. De woorden en handelingen van Jezus zijn de woorden en handelingen van de Vader. Ik vraag om steeds dieper te mogen worden binnengeleid in het mysterie van wie Jezus werkelijk is.
  • De mensen zeggen; ‘ Niemand weet wie God is!’. Dit was inderdaad zo voor de komst van Jezus, maar nù kunnen we het wel weten! God is zoals Jezus, volkomen solidair met ons. God houdt eindeloos veel van ons. We hoeven voor God helemaal geen angst te hebben, want Hij is zuiver liefde tot ons.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Herken ik mezelf in Filippus? Nog één ding heb ik nodig om tevreden te zijn. Jezus herinnert Filippus eraan dat we al genoeg hebben.
  • Jezus en de Vader zijn zo verenigd dat ik Jezus niet kan kennen of liefhebben zonder ook God steeds inniger te kennen en lief te hebben. Dit is ook Jezus' verlangen voor mij: Hij wil mijn gids zijn tot in het diepste leven van God zelf.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten