User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 21, 42-43

Het Woord van God

Toen sprak Jezus tot het volk: “Hebt gij nooit in de Schrift gelezen: De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. Op last van de Heer is dat gebeurd en het is wonderbaar in onze ogen.


Daarom zeg Ik u: Het Rijk Gods zal u ontnomen worden en gegeven aan een volk dat wel de vruchten daarvan opbrengt.”

Matteüs 21, 42-43
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wie denkt het koninkrijk Gods te bezitten, vergist zich jammerlijk. Het Rijk Gods is een gegeven van louter genade, is een zich overgeven aan de heerschappij van God, zonder aanmatigende rechten te laten gelden. Ik denk eraan dat het een geschenk is dat wij moeten waarderen, en geen eigendom waarop wij rechten kunnen laten gelden of die wij moeten verdedigen.
  • Jezus liet toe dat Hij de weggeworpen, de vernederde en vergeten bouwsteen werd. Hoe kan ik hier iets van Hem leren?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten