User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 6:43-49

Het Woord van God

Jezus zei tot de menigte: ’Er is geen mooie boom die zieke vrucht draagt, en evenmin een zieke boom die mooie vrucht draagt. Want iedere boom is herkenbaar aan zijn eigen vrucht. Van een doornstruik plukt men geen vijgen en van een braamstruik oogst men geen druiven. Een goed mens haalt uit de voorraad van zijn goede hart het goede tevoorschijn, en een slecht mens uit zijn slechte hart het slechte; want waar iemands hart vol van is, daarvan spreekt zijn mond.

Waarom roepen jullie Heer! Heer! tegen Mij en doen jullie niet wat Ik zeg? Iedereen die bij Mij komt, mij hoort en doet wat Ik zeg – Ik zal jullie laten zien op wie zo iemand lijkt. Hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en de fundering op de rots legde. Toen kwam er een overstroming en de rivier beukte tegen het huis, maar kon het niet aan het wankelen brengen, want het was goed gebouwd. Maar wie hoort en niet doet, lijkt op iemand die een huis zomaar op de grond bouwde, zonder fundering: de rivier beukte ertegen en meteen stortte het in, en dat huis werd één grote ruïne.’

Lucas 6:43-49
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wat is ‘de goede schat’ in mijn hart? Heb ik daar eigenlijk wel een schat liggen? Ik moet binnen gaan kijken en op onderzoek uitgaan: dan zal ik erachter komen dat God mijn schat is, die altijd in mijn hart woont. Hoe weet ik dat God daar is? Omdat Jezus heeft beloofd (Johannes 14, vers 23) dat Hij en zijn Vader zullen komen en zich thuis zullen voelen bij hen die proberen om zich aan zijn woord te houden. Als christen, probeer ik mij aan zijn woord te houden.
  • Thomas Merton schrijft: “In het centrum van ons wezen is een punt van leegheid dat onaangetast is door zonde of illusie: een punt of een vonk die helemaal aan God toebehoort. Het is de pure glorie van God in ons.” Dit is mijn goede schat!
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In deze passage gaat het over goed en kwaad - wellicht geen makkelijke boodschap om te horen. Sommige mensen gaan er prat op dat ze geloven, maar ze leven er niet naar. Wat ze realiseren is het bewijs daarvoor.
  • Onze handelingen vloeien voort uit ons karakter. Ze openbaren wat er echt in ons hart leeft. Het effect van onze handelingen kan voor God niet verborgen zijn, ook als we dit voor anderen trachten weg te stoppen.
  • De keuzes die ik maak in mijn leven zullen dus bepalend zijn voor de vruchten die eruit voortkomen. Bouw ik mijn leven op de grondvesten van Gods boodschap? Ik vraag God om wilskracht die mij helpt in de uitdagende keuzes van elke dag.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Bij het slot van de vlakterede worden we eraan herinnerd dat onze daden wortelen in wie we zijn. Ons hart is de bron van al wat we doen. Onze daden reflecteren onze ware intenties. Jezus vraagt ons vervolgens Hem ernstig te nemen. Hij maakt daarbij gebruik van een beeld dat we allemaal kennen: het bouwen van een huis. Bouw ik mijn leven op het evangelie? In welke mate investeer ik in een persoonlijke band met Jezus? Hoe voed ik die relatie?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Paus Franciscus moedigt ons aan om mensen te zijn met onderscheidingsvermogen die, voorbij zwart-wit denken, het goede weten te zien en daarvoor te kiezen. De lezing van vandaag rijkt ons een fundamenteel criterium aan om dit onderscheid te maken: welke vruchten brengt iedere keuze voort? Ik bekijk de opties die ik heb en vraag me af of ik gelukkig zal zijn met de vruchten.
  • In onze tijden, waarin alle waarden relatief lijken, klinkt Jezus’ aanbeveling, om ons leven te bouwen op zijn woorden, als een grote uitdaging. Ik vraag om inzicht in wat dit betekent voor mijn leven, om te kunnen onderscheiden waar ik mijn leven gebouwd heb op drijfzand en waar op een stevige rotsbodem.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Als ik mijn leven beschouw als een boom, dan kan ik vragen hoe die wordt gevoed en kan ik nadenken over zijn vitale kwaliteit. Wat voor 'water' zuig ik op van de grond om me heen, in welk 'licht' koester ik me, welke 'schaduw' of 'vrucht' beteken ik voor het welzijn van anderen?
  • Zijn er lessen van de Heer waar ik mijn leven stevig op kan bouwen? Zijn er lessen die ik vermijd? Vraag de Heer om hierin mijn ogen te openen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wat is 'de goede schat' in mijn hart? Is er daar wel een schat? Ik moet naar binnen kijken en rondzoeken. Dan zal ik ontdekken dat mijn schat God is, die altijd in mijn hart woont. Hoe weet ik dat God daar is? Omdat Jezus heeft beloofd (Johannes 14, 23) dat Hij en zijn Vader zullen komen en zijn thuis zal inrichten met wie probeert woord te houden. Als lid van de Gewijde Ruimte gemeenschap, probeer ik om zijn Woord indachtig te zijn.
  • Thomas Merton schrijft: 'In het centrum van ons wezen is een punt van niets dat niet is aangetast door zonde en door illusie; een punt of een vonk die geheel aan God toebehoort. Het is de zuivere glorie van God in ons '. Dit is mijn goede schat!
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Als ik mijn leven voorstel als een boom, kan ik me afvragen hoe hij wordt gevoed en kan ik nadenken over zijn vitale kwaliteit. Welk ‘water’ zuig ik op uit de grond om me heen, welk ‘licht’ koester ik, welke ‘schaduw’ of ‘vruchten’ heb ik voor het welzijn van anderen? Ik ga zorgvuldig om met eventuele negatieve oordelen over mezelf, in het besef dat het oordeel alleen God toekomt. Ik vraag enkel dat de woorden van Jezus mij openen voor Gods wijsheid en waarheid.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Voor Jezus' toehoorders was de vijgeboom een symbool voor vruchtbaarheid, vrede en voorspoed. Druiven symboliseerden vreugde. Braam- en doornstruiken dienden enkel als brandhout. Fruit heeft, net zoals een karakter, tijd nodig om te groeien en te rijpen. Jezus verbindt de goedheid van het hart met het beeld van goed fruit.
  • Heer, een standvastig volgeling blijven is kostbaar! Christenen moeten deze dagen veel stormen trotseren. Zonder stevige grondvesten riskeer ik weggespoeld te worden. U doordringt mij en U kent mij. Verleen mij de kracht en de wijsheid om naar uw woorden te luisteren en te leven volgens uw waarheid. U bent mijn zeker en enig fundament in tijden van ellende en ontreddering.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Zelfs het sterkste gebouw vraagt om onderhoud en de nodige herstellingen. Ik denk aan het beeld dat Jezus mij voorhoudt en laat het tot mij spreken. Samen met God zet ik mij in om een stevig huis te bouwen, een schuilplaats, een plaats van waaruit ik op weg kan gaan.
  • De fundamenten van een gebouw zijn dikwijls het minst herkenbare onderdeel ervan, gewoonlijk verborgen en schijnbaar onbelangrijk. Wellicht kennen niet veel mensen de fundamenten van mijn geloof, maar God koestert ze en schat ze hoog. In mijn gebed breng ik ze nu vóór God, dat ze gezegend en versterkt mogen worden.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten