User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Johannes 2:1-12

Het Woord van God

Op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte zei de moeder van Jezus tot Hem: 'Ze hebben geen wijn meer.' Jezus zei tot haar: 'Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen.' Zijn moeder sprak tot de bedienden: 'Doe maar wat Hij u zeggen zal.'

Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik van de Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van twee of drie metréten. Jezus zei hun: 'Vul die kruiken vol water.' Zij vulden ze tot bovenaan toe. Daarop zei Hij hun: 'Schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester.' Dat deden ze, en zodra de tafelmeester het water proefde dat in wijn veranderd was – hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom en zei hem: 'Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.'

Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem. Daarna daalde Hij af naar Kafarnaüm, Hijzelf en zijn moeder, de broeders en zijn leerlingen; maar zij bleven daar slechts enkele dagen.

Johannes 2:1-12
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Maria is erbij op het feest. Het is zelfs dankzij haar fijngevoeligheid dat Jezus iets te weten kwam van de penibele situatie van de bruidegom. In dit verhaal is Maria niet alleen de moeder van Jezus, ze vertegenwoordigt ook de Kerk.
  • Jezus komt tot ons via de christelijke gemeenschap. Dankzij de Kerk, dankzij onze broeders en zusters in de gemeenschap, leren wij over het leven dat God ons wil schenken in Jezus om ons te verheugen en delen met Hem en met alle mensen die wij ontmoeten.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik sluit me aan bij de gasten tijdens de huwelijksfeesten in Kana. Maria houdt een moederlijk oogje in het zeil. Jezus, die genoot van sociale gelegenheden, richt zich tot iedereen.
  • Ik merk het wederzijdse respect op tussen moeder en zoon, waarbij Maria niet haar rol als moeder uitoefent maar zichzelf dienstbaar opstelt. Hij spreekt haar aan als ‘vrouw’, een eretitel die Hij zal herhalen als Hij haar aanspreekt terwijl ze onder het kruis staat met Johannes: ‘Vrouw, hier is uw zoon’ (Joh. 19,26).
  • De betekenis van dit eerste teken komt op het einde: ‘zijn leerlingen geloofden in Hem’. Er zijn veel duidelijke verwijzingen naar de Eucharistie. Tafelgemeenschap vormt de kern van het christelijke leven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De geschriften vertellen bijzondere gebeurtenissen over Jezus. In die verhalen wordt het feit wie Hij werkelijk is bekrachtigd door opvallende daden voor een groot publiek. De hemelse openbaring tijdens zijn doopsel in de Jordaan is een van die gebeurtenissen. Zo ook de erkenning van zijn Heerschappij bij zijn geboorte, door de wijzen uit het Oosten. Een andere gebeurtenis - door Jezus zelf bewerkstelligd - bestaat uit de verandering van water in wijn. Jezus deed dit voor het oog van een grote groep van bruiloftsgasten in dit verhaal uit het Evangelie volgens Johannes.
  • Een feestmaal - en de rijkelijk vloeiende wijn - was voor het volk van God altijd een beeld van totale voldaanheid en geluk, teken van de uiteindelijke komst van de Heer. Zijn overvloedige vrijgevigheid staat altijd ter onzer beschikking.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus toont ons zijn glorie, maar niet door een TV-campagne of doorheen e-mails. Hij gaat naar een huwelijk. Hij houdt ervan om Gods wonderlijke geschenk van het huwelijk te vieren. Hij maakt ook van de gelegenheid gebruik om Gods overdadige genade te openbaren. Hij zegt: ‘Mijn huwelijksgeschenk voor jullie is negenhonderd liter van Gods Liefde’!
  • Heer, we danken U voor goede huwelijken. We danken U voor het wonder van de trouwe, onvoorwaardelijke liefde die ons getoond wordt door man en vrouw, ouders en grootouders. Deze trouw weerspiegelt op een krachtige manier de kwaliteit van uw liefde voor ons.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Maria was uitgenodigd op een bruiloft, en zo ook Jezus, samen met enkele vrienden. Plots werd het even spannend. De wijn was op. Mogelijks tengevolge van de extra gasten die Jezus vergezelden. Maria voelde aan dat Jezus een duwtje in de rug nodig had. Met enkele discrete woorden kwam ze tussenbeide: “Ze hebben geen wijn meer.” Zoals meer voorkomt bij jonge mensen, voelde Jezus zich nog niet voldoende zeker van zijn stuk om zich publiek kenbaar te maken. Hij protesteerde en zei: “Nog is mijn uur niet gekomen.” Maria voelde de aarzeling bij haar Zoon en spoorde Hem zachtjes aan om zijn leven in handen te nemen. “Doe maar wat Hij u zeggen zal”, zei ze tot de bedienden. Met deze twee opmerkingen duwde ze haar Zoon binnen in zijn publieke leven. Hij vroeg de bedienden om de kruiken te vullen met water en om vervolgens de goede wijn te schenken. Zo verrichtte Hij zijn eerste teken.
  • Dank Heer voor de moederlijke bijstand die mij geholpen heeft om mijn leven in eigen handen te nemen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Maria was uitgenodigd op een bruiloft, en zo ook Jezus, samen met enkele vrienden. Plots werd het even spannend. De wijn was op. Mogelijks tengevolge van de extra gasten die Jezus vergezelden. Maria voelde aan dat Jezus een duwtje in de rug nodig had. Met enkele discrete woorden kwam ze tussenbeide: “Ze hebben geen wijn meer.” Zoals meer voorkomt bij jonge mensen, voelde Jezus zich nog niet voldoende zeker van zijn stuk om zich publiek kenbaar te maken. Hij protesteerde en zei: “Nog is mijn uur niet gekomen.” Maria voelde de aarzeling bij haar Zoon en spoorde Hem zachtjes aan om zijn leven in handen te nemen. “Doe maar wat Hij u zeggen zal”, zei ze tot de bedienden. Met deze twee opmerkingen duwde ze haar Zoon binnen in zijn publieke leven. Hij vroeg de bedienden om de kruiken te vullen met water en om vervolgens de goede wijn te schenken. Zo verrichtte Hij zijn eerste teken.  
  • Dank Heer voor de moederlijke bijstand die mij geholpen heeft om mijn leven in eigen handen te nemen.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten