User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 11:5-13

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Stel dat iemand van u een vriend heeft. Midden in de nacht gaat hij naar hem toe en zegt: 'Vriend, leen mij drie broden, want een vriend van mij is van een reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.' Zou die ander van binnenuit dan antwoorden: 'Val me niet lastig; de deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed; ik kan niet opstaan om het u te geven?' Ik zeg u, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat hij zijn vriend is, zal hij toch opstaan en hem geven al wat hij nodig heeft, om zijn onbescheiden aandringen.

Tot u zeg Ik hetzelfde: Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en er zal worden opengedaan. Want al wie vraagt verkrijgt; wie zoekt vindt; en voor wie klopt doet men open. Is er soms onder u een vader die aan zijn zoon een steen zal geven, als deze hem om brood vraagt? Of als hij om vis vraagt zal hij hem toch in plaats van vis geen slang geven? Of als hij een ei vraagt zal hij hem toch geen schorpioen geven? Als gij dus – ofschoon ge slecht zijt – goede gaven aan uw kinderen weet te geven, hoeveel te meer zal dan uw Vader in de hemel de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.'

Lucas 11:5-13
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus kiest een nogal eigenaardig verhaal om de leerlingen te onderrichten over volharding in het gebed. Een buur komt midden in de nacht een vriend en zijn gezin storen voor een brood, en hij accepteert geen - nee - als antwoord. Moeilijkheden en zorgen komen vaak midden in de nacht op ons af als al ons werk gedaan is en onze familie of vrienden slapen. We kunnen ons overweldigd voelen terwijl iedereen denkt dat we het goed doen.
  • Jezus leert ons om zonder angst onze zorgen onomwonden aan God kenbaar te maken. "Voor ieder die klopt, zal de deur geopend worden". God de Vader zal ongetwijfeld de heilige Geest in onze harten zenden. Dan zullen wij in ieder geval in staat zijn om wat volgt goed te doen, ook al kunnen wij nog niet ver in de toekomst kijken.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus herinnert ons aan het belang van de voorbede, het gebed waarin wij vragen om wat we nodig hebben. In Lucas komen we twee prachtige verhalen tegen waarin het volhardend vragen centraal staat - dat van de weduwe en de onrechtvaardige rechter (Lucas 18:1-8) en de lezing van vandaag, over de vriend in de nacht. Mogen wij, als vrienden van de Heer (Johannes 15:13-15), de moed hebben om te vragen en de vrijheid om het antwoord van de Heer aan ons te aanvaarden.
  • Iets voor onszelf vragen is voor velen niet gemakkelijk. Vaak is het gemakkelijker om iets voor een ander te vragen. Wij weten dat God de schenker is van alle goede gaven en ons zal geven wat het beste voor ons is. Wij bidden om het vertrouwen om te geloven en om de volharding om te blijven vragen in de geest van deze evangelielezing.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Gebed vraagt om oefening en volharding, moed en vertrouwen. “Vraag”, “zoek” en “klop”. We vragen misschien om het verkeerde, maar we krijgen wat we nodig hebben, in plaats van wat we willen. Dit vertrouwen zou de basis moeten vormen van elk gebed.
  • Jezus maakt duidelijk dat we nooit mogen ophouden met bidden. De Vader is de bron van oneindige rijkdom en Hij wil onze noden beantwoorden in overvloed. Maar we moeten het eerst vragen. Heer, help me om vol vertrouwen, vol verwachting en vreugdevol te vragen om wat ikzelf en anderen op dit moment nodig hebben.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik kijk terug naar momenten toen ik vroeg en werd gegeven, zocht en vond, aanklopte en werd opengedaan. Ook denk ik terug aan dat ik niet werd gegeven, dat ik niet vond, en dat de deur gesloten bleef. In alle eenvoud vraag ik de Heer om geloof en vertrouwen, om vrijelijk te kijken naar mijn relatie met Hem.
  • Als ik een ouder ben, dan kan ik heel goed begrijpen wat Jezus aan het eind van deze tekst zegt. Ook ik vraag dat de heilige Geest mij wordt gegeven door mijn liefhebbende Vader.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Geloof ik dat bidden en gebed werkt? Ik herinner mij de keren dat mijn volhardend gebed beloond werd. Ik vraag me af of het gewoon koppigheid was, of dat het me heeft geholpen opener te zijn voor Gods liefde en zorg voor mij en de mensen van wie ik houd. Weer vraag ik Jezus om mij beter te leren bidden.
  • Ik bid om kinderlijk vertrouwen in God en zijn liefde voor mij. Ik bid om het vermogen Hem te vertrouwen ook als mijn gebeden niet verhoord worden, en ik vraag om zijn Heilige Geest.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus geeft hier het voorbeeld van een vriend die niet wil gestoord worden. Maar na aanhoudend aandringen geeft hij toch toe. Jezus zegt dat Hij niet dat soort vriend is. Hij verlangt eerder dat ik doortastend ben in mijn aandringen. Jezus zegt dat Hij me datgene zal geven dat ik nodig heb en niet zozeer wat ik wil. Ik vraag Jezus om me te helpen het verschil te kennen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Tegenover sommige mensen ben ik vrijgevig. Er zijn er zelfs sommigen aan wie ik alles zou geven. Kan ik me inbeelden dat ik in God’s ogen een van deze mensen ben? Het lijkt er soms op alsof God me helemaal niets geeft van wat ik vraag, maar datgene regelt wat goed is voor mij en waar ik voordeel uit haal. Ik bid voor het vertrouwen dat ik nodig heb.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus beschouwt zijn Vader als een God die altijd bereid is om mij te geven wat best voor mij is. Geloof ik dat God zo is? Hij zegt me tevens dat doortastend gebed beloond wordt omdat het dit het werk van de Heilige Geest is en een geschenk van God.
  • Heer, ik wil U danken! U begeleidt me doorheen deze moeilijke tijden vol onzekerheid en grote nood. Vermeerder mijn bevattingsvermogen voor uw liefdevol handelen. Geef me aub , door de kracht van de Heilige Geest, meer moed, kracht en vreugde.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • God is genadig en bereid om in te gaan op al onze noden, veel meer dan waar een ouder of een vriend toe bereid zou zijn. Moge ik daadwerkelijk geloven dat wanneer ik vraag het me gegeven zal worden; dat wanneer ik zoek ik zal vinden; en dat wanneer ik klop de deur voor mij zal worden opengedaan.
  • Voor Lucas is de Heilige Geest het ultieme geschenk van God aan de gelovigen; de Heilige Geest is immers de bron van ‘alle goeds’. Hoe vaak bid ik voor een grotere instorting van de Heilige Geest in mijn hart en in mijn leven?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In mijn gebed zitten verschillende intenties verweven en mijn prioriteiten wisselen nogal eens. Ik overloop wat echt belangrijk is voor mij en bekijk wat ik mag laten vallen.
  • Ik vraag God om het geloof dat ik nodig heb. Wellicht moet mijn gebed minder een wachten op een antwoord zijn, dan een op weg gaan naar God in kinderlijk vertrouwen.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten