User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 16,9-15

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Maakt u vrienden door middel van de onrechtvaardige mammon, opdat zij – wanneer die u komt te ontvallen – u in de eeuwige tenten opnemen. Wie betrouwbaar is in het kleinste is ook betrouwbaar in het grote; en wie onrechtvaardig is in het kleinste is ook onrechtvaardig in het grote. Zijt ge dus niet betrouwbaar geweest in de onrechtvaardige mammon, wie zal u dan het waarachtige goed toevertrouwen? Als ge niet betrouwbaar zijt geweest in het beheren van andermans goed, wie zal u dan geven wat gij het uwe kunt noemen? Geen knecht kan twee heren dienen, want hij zal de een haten en de ander liefhebben, ofwel de een aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon.” De Farizeeën, belust op geld als zij waren, hoorden dit alles aan en ze lachten Hem uit. Hij sprak tot hen: “Bij de mensen doet gij uzelf als rechtvaardigen voor, maar God kent uw hart. Waar de mensen naar opzien, is in Gods ogen een gruwel.”

Lucas 16,9-15
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Nu ik hier toch aan het bidden ben, mag mijn godsverlangen voor mij een aanmoediging zijn, temeer omdat God zelf dit waardeert. Ik bid dat God degene mag zijn die ik dien; evenzeer erken ik dat mijn hart zo dikwijls daarvan afwijkt.
  • Jezus heeft belangstelling voor wat zich nu in mij afspeelt, het verleden interesseert Hem niet zo. Ik vraag om vergeving. Die kan mij de vrijheid geven waartoe ik uitgenodigd ben.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze passage is een combinatie van zeer verschillende aspecten van het leven. Maar achter alles ligt de nadruk op de kwaliteit van het leven dat we leven, of we goed oordelen over de balans die nodig is tussen onze spirituele groei en de omstandigheden van ons leven. We kunnen gemakkelijk de werkelijke waarde van ons leven verliezen als we te veel verstrikt raken in het hier en nu van het dagelijks leven.
  • Nadenken over hoe je leven verloopt is een waardevolle vorm van gebed, vooral als het in het gezelschap van Jezus wordt gedaan.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het aforisme dat deze reeks uitspraken samenbindt, is: “Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.” Als wij dat proberen te doen, worden wij verscheurd. We moeten de een of de ander kiezen. Ook hier weer worden wij geconfronteerd met de vraag waar onze prioriteiten liggen. Is God dienen de ultieme bedoeling van ons leven en het allesoverheersende doel? Ja, is God zelf de hoogste liefde van ons leven?
  • Mammon betekent letterlijk weelde of rijkdom. Het kan ook als metafoor dienen. De “mammon” staat dan voor alles wat onze aandacht afleidt van het dienen van God. Het is alles wat een substituut zou kunnen zijn voor God. Het staat voor alles wat ons als een valse en een bedrieglijke minnaar verleidt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wie trouw is in het kleine is trouw in het grote. Heer, U nodigt mij uit om in mijn hart te streven naar nultolerantie voor oneerlijkheid, voor halve waarheden en voor sluwe genotzucht. Theresia van Lisieux baseerde haar Kleine Weg op dit: trouw is de bloem van de liefde, waarvoor niets te klein is. Wanneer ik een geschenk voorbereid voor iemand die ik liefheb, telt elk detail en doe ik het met plezier.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wandelen op het smalle pad van trouw en rechtvaardigheid is niet gemakkelijk. Waarachtig zijn tegenover zichzelf en eerlijk zijn met elkaar is een opdracht waaraan we moeten blijven werken. Jezus zegt ons dat we geen twee meesters kunnen dienen. We kunnen ons niet blijven afzijdig houden. We moeten ons resoluut engageren voor meer rechtschapenheid. Zoniet blijven we verstoken van al wat goed is.
  • U vraagt ons in U te geloven, Heer, om te vertrouwen in uw goedheid en zorg te dragen voor iedereen. Werp een blik in ons hart, Heer, en neem er alles uit weg dat ons doet struikelen of vallen. Help ons onze ogen op U te blijven richten terwijl wij onderweg zijn op ons levenspad.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Volgens Jezus is rijkdom er om gedeeld te worden. Rijkdom moet worden gebruikt om vriendschap te sluiten met de armen, om wie gemarginaliseerd raakte weer in de kring te brengen. Mocht ieder lid van de Gewijde-Ruimte-gemeenschap vandaag de hand reiken aan iemand die minder geluk heeft dan hij, dan zou de wereld morgen een betere plaats zijn. Ik vraag aan Jezus: ‘ Wat moet ik doen?’
  • Geef ik God de eerste plaats? Ik praat met God over al wat in mijn leven de overhand dreigt te krijgen – werk, het zorg dragen voor anderen, vrije tijd, TV, Internet, sociale contacten, financiële zorgen, enzovoort. Al deze bekommernissen krijgen pas dan hun juiste plaats in mijn leven als ik vòòr alles erop gericht ben God te behagen.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten