User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Johannes 1,6-8.19-28

Het Woord van God

Er trad een mens op, een gezondene van God; zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het Licht opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het Licht, maar hij moest getuigen van het Licht. Dit dan is het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toezonden om hem te vragen: “Wie zijt gij?” Daarop verklaarde hij zonder enig voorbehoud en met grote stelligheid: “Ik ben de Messias niet.” Zij vroegen hem: “Wat dan? “Zijt gij Elia?” Hij zei: “Dat ben ik niet.” “Zijt gij de profeet?” Hij antwoordde: “Neen.” Toen zeiden zij hem: “Wie zijt gij dan?” Wij moeten toch een antwoord geven aan degenen die ons gestuurd hebben. Wat zegt gij over uzelf?” Hij sprak: “Ik ben, zoals de profeet Jesaja het uitdrukt, de stem van iemand die roept in de woestijn: Maakt de weg recht voor de Heer!” De afgezanten waren uit de kring van de Farizeeën. Zij vroegen hem: “Wat doopt gij dan, als gij de Messias niet zijt, noch Elia, noch de profeet?” Johannes antwoordde hun: “Ik doop met water, maar onder u staat Hij die gij niet kent, Hij die na mij komt; ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.” Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes aan het dopen was.

Johannes 1,6-8.19-28
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Hier is een vraag voor mij: Wie ben ik? Wat zeg ik over mezelf?
  • Heer, ik denk dat Gij naast mij staat en het goede en de belofte in mij ziet. Dat is wat ik over mezelf wil zeggen: ik word tot leven geroepen door God, die mij bemint.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Net zoals Johannes, word ook ik gezonden door God. Ik ben belangrijk voor God! Nu bid ik om inzicht in de wijze waarop God verlangt dat ik getuigenis afleg van Jezus en zijn evangelie in deze wereld.
  • Is er iemand die mij beschouwt als een getuige van het licht door de wijze waarop ik in het leven sta? Ik luister naar Jezus als Hij mij vertelt dat ik gemaakt ben om het licht van de wereld te zijn. Ik vraag nederig dat Hij mij meer inzicht zou schenken. Mogelijks vraag ik Hem om zijn handen op mijn hoofd te leggen en mij te zegenen, opdat ik het licht nog meer zou kunnen laten schijnen.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten