User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 14,15-24

Het Woord van God

In die tijd zei een der tafelgenoten tot Jezus: ´Gelukkig al wie zijn maaltijd zal houden in het Rijk Gods.” Hij antwoordde hem: ´Zeker iemand gaf een groot maal en nodigde veel gasten. Op het uur van de maaltijd zond hij zijn dienaar om aan de genodigden te zeggen: Komt, alles is gereed. Maar zij begonnen zich allen opeens te verontschuldigen. De eerste liet hem zeggen: Ik heb een akker gekocht en moet die noodzakelijk gaan bekijken; ik verzoek u mij wel te willen verontschuldigen. Een tweede zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en moet ze gaan proberen; ik verzoek u mij wel te willen verontschuldigen. Weer een ander: Ik ben zo pas getrouwd; daarom kan ik niet komen. Bij zijn thuiskomst bracht de dienaar dat alles aan zijn meester over. Nu ontstak de heer des huizes in toorn en beval zijn dienaar: Haast je naar de straten en stegen van de stad en breng de armen, gebrekkigen, blinden en kreupelen hier binnen. Toen de dienaar hem zei: Heer, wat gij bevolen hebt is gebeurd, en nog is er plaats, droeg de heer zijn dienaar op: Ga naar de wegen en de binnenpaden en nodig de mensen dringend uit binnen te komen, want mijn huis moet vol worden. Ik zeg u: Geen enkel van de mannen die het eerst genodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven.”

Lucas 14,15-24
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Bezit, macht en relaties zijn goede redenen om weg te blijven van het feestmaal; hoe zou het voor mij zij? Wat zou voor mij de reden zijn om te zeggen, “nog een minuutje en dan kom ik bij je?”
  • Wanneer ik soms jaloers ben op de zegeningen van anderen, kan ik dan ook inzien dat ik zelf zegeningen voorbij heb laten gaan?
  • De overvloedige vrijgevigheid van God kunnen we slechts beantwoorden met ons vermogen te groeien in nederigheid en het vertrouwen dat we keer op keer vragen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Een feestmaal als afbeelding van het koninkrijk van God is niet ongewoon in de Bijbel. Wij ontvangen de uitnodiging: “Kom, want alles is klaar”. Wat is ons antwoord daarop? Het feestmaal kan wel klaar zijn, maar zijn wij dat ook? Waar liggen onze prioriteiten? Willen wij het rijk binnengaan waar God koning is of volgen wij liever onze eigen ik-gerichte agenda? Wie heeft er nog nooit een brief geschreven met: “tot mijn spijt”, als je geen zin hebt om op een uitnodiging in te gaan? Hier is het net zo.
  • Merk je hoe de uitnodiging voor steeds meer mensen geldt naarmate het verhaal vordert? Wij kunnen straks nog voor verrassingen komen te staan. Wie vinden wij bij het hemels maal aan onze zijde? Is onze eigen gastvrijheid ook bedoeld voor iedereen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus, hoe vaak is mijn geven aangetast door eigenbelang en door de hoop om in ruil gunsten te krijgen. Uw gave aan mij was zonder hoop op wederkerigheid. Ik kan U geen gunsten bieden. Maar U hebt me geleerd dat liefhebben betekent geven zonder verwachtingen. Dat er meer geluk te ervaren is in geven dan in ontvangen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Kan je je voor de geest halen wanneer je voor het laatst een uitnodiging van Jezus hebt afgewezen? Herinner je je dat je het te druk had om die oude vriend die alleen woonde te bezoeken? Of die alleenstaande moeder die hulp nodig had? Of, inderdaad, die oude buurman die ziek in het ziekenhuis lag? Zei je: “Ik heb het nu te druk, ik bel een andere dag?” Hoe gemakkelijk is het om iets uit te stellen dat extra druk legt op onze overvolle dag?
  • Heer, geef ons de genade om te antwoorden op de vele ingevingen van uw Heilige Geest die ons de richting wijst van de eenzamen, de verlorenen, de droevigen en de behoeftigen. Open onze oren opdat wij U horen en door te horen tot handelen komen.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten