User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Johannes 3, 22-30

Het Woord van God

In die tijd ging Jezus met zijn leerlingen het land van Judea in, bleef daar enige tijd met hen en doopte er. Ook Johannes diende te Enon bij Salem het doopsel toe, omdat daar veel water was; men ging daarheen om zich te laten dopen. Johannes was namelijk nog niet in de gevangenis geworpen. Enige leerlingen uit de kring van Johannes geraakten in een twistgesprek met een Jood over reinigingskwesties. Zij gingen naar Johannes en zeiden hem: 'Rabbi, de man die met u was aan de overkant van de Jordaan en over wie gij een getuigenis hebt gegeven: nu hij aan het dopen is lopen ze allemaal naar hem toe.' Johannes gaf hun ten antwoord: 'Een mens kan zich niets toeëigenen, tenzij het hem vanuit de hemel gegeven is. Gij zijt zelf mijn getuigen dat ik gezegd heb: Ik ben de Messias niet maar een gezondene om voor hem uit te gaan.' De bruidegom is hij die de bruid heeft, maar de vriend van de bruidegom die staat te luisteren of hij hem hoort is al vol blijdschap wanneer hij de stem van de bruidegom verneemt. Zo nu is mijn vreugde en ze is volkomen. Hij moet groter worden maar ik kleiner.

Johannes 3, 22-30
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze lezing markeert een fase in de overgang van de prediking en bediening van Johannes de Doper naar die van Jezus.
  • Sommige leerlingen van Johannes hadden zich bij Jezus gevoegd op aandringen van Johannes: ‘Daar is het lam van God’ (Joh.1,36). Degenen die bij Johannes bleven, lijken van slag te zijn als ze zeggen ‘iedereen gaat naar hem toe!’ Johannes weet echter dat hij zijn plicht, om alles te regelen voor het huwelijk van zijn vriend Jezus en zijn bruid – het volk van Israël – heeft vervuld. Nu zijn missie volbracht is, kan hij zich terugtrekken in vreugde. Hij zou spoedig lijden onder het martelaarschap (Marcus 6,14-29)
  • Wordt Jezus in mijn leven groter, meer en meer?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wat me bekommert bij het ouder worden is niet : " Ben ik genoeg gevormd om over Jezus te getuigen ?". Maar meer en meer is het : "Ben ik kwetsbaar genoeg ?" Aanvaard ik mijn falen en de kwetsuren die het leven me toebracht als belangrijker dan mijn vaardigheden om over Jezus te getuigen? Ik ben een gewonde genezer. Net zoals mijn geliefde medemensen, ben ook ik zoekend en worstelend.
  • Liefdevolle Vader, u houdt mij waakzaam zodat ik niet indommel en roept mij tot leven en dienstbaarheid. U wil dat iets van uw goedheid straalt doorheen mijn broosheid en mijn gebrokenheid. Zegen deze dag !
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wat me bekommert bij het ouder worden is niet : " Ben ik genoeg gevormd om over Jezus te getuigen ?". Maar meer en meer is het : "Ben ik kwetsbaar genoeg ?" Aanvaard ik mijn falen en de kwetsuren die het leven me toebracht als belangrijker dan mijn vaardigheden om over Jezus te getuigen? Ik ben een gewonde genezer. Net zoals mijn geliefde medemensen, ben ook ik zoekend en worstelend.
  • Liefdevolle Vader, u houdt mij waakzaam zodat ik niet indommel en roept mij tot leven en dienstbaarheid. U wil dat iets van uw goedheid straalt doorheen mijn broosheid en mijn gebrokenheid. Zegen deze dag !
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • John the Baptist knew who he was in the sight of God. He knew his strengths and his weaknesses, and knew that his life was to be centred on the one to come. This was not a drudge or burden for him: he rejoiced in the coming of Jesus and in his place in the mission and life of Jesus. He knew he was the announcer of good news, but not the good news itself. Something in him faded into insignificance when Jesus arrived; but this sense that he was second to another has made him first among many. In being humble we are big in the sight of God. Prayer can be an offering of self totally to God, giving and receiving life and love.            
  • Luke tells us about some shepherds who live in the fields and watch their flocks by night. In contrast to Matthew who has wise men come from the East to adore the baby Jesus, Luke speaks of smelly shepherds who would have been regarded by the scribes and Pharisees as ritually unclean, as 'outsiders.' Luke mentions them to give encouragement to all those who lacked status in society, and for whom Jesus had a special regard.
  • In Luke's story Mary and Joseph are portrayed as transients, somewhat like "the homeless" of our contemporary city streets. Are such people in my thoughts and concerns this Christmas?

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten