User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 15,1-10

Het Woord van God

In die tijd kwamen tollenaars en zondaars van allerlei slag bij Jezus om naar Hem te luisteren. De Farizeeën en de schriftgeleerden morden daarover en zeiden: “Die man ontvangt zondaars en eet met hen.” Hij hield hun deze gelijkenis voor: “Wanneer iemand onder u honderd schapen heeft en er één van verliest, laat hij dan niet de negenennegentig in de wildernis achter om op zoek te gaan naar het verlorene totdat hij het vindt? En als hij het vindt, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en hij gaat naar huis, roept zijn vrienden en buren bij elkaar en zegt hun: Deelt in mijn vreugde, want mijn schaap dat verloren was geraakt heb ik gevonden. Ik zeg u: Zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die zich bekeert, dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Of welke vrouw die tien drachmen bezit en één drachme verliest, steekt niet een lamp aan, veegt niet het huis en zoekt niet zorgvuldig totdat ze die vindt? En als ze die gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buurvrouwen bij elkaar en zegt: Deelt in mijn vreugde, want de drachme die ik had verloren heb ik gevonden. Zo zeg Ik u, is er vreugde bij de engelen van God over één zondaar die zich bekeert.”

Lucas 15,1-10
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Denk aan de moeilijkheden die je doorstaat om iets te vinden dat je kwijt was. Het zoeken is grondiger wanneer wat we hebben verloren zeer waardevol is. Jezus geeft ons twee voorbeelden van mensen op zoek naar wat voor hen kostbaar is. En we horen de vreugde die eruit voortkomt wanneer ze het vinden. Hij gebruikt deze voorbeelden om ons de betekenis achter hoe God ons zoekt uit te leggen en zijn vreugde wanneer onze vriendschap met Hem wordt vernieuwd. Zijn zoeken naar ons kost Hem meer dan alleen de zoektocht - het kost Hem zijn leven.
  • Wat meer tijd investeren om te realiseren welke waarde Jezus hecht aan onze vriendschap, helpt ons beseffen hoe kostbaar we voor Hem zijn.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wat vertelt dit schriftvers me over God? Is het niet onverstandig om achter een verloren schaap te gaan en de andere negenennegentig te verwaarlozen? Wie zijn zondaars in mijn ogen? Hoe kan ik omgaan met mijn afkeuring van 'mijn' zondaars?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De parabels van het verloren schaap en van de verloren drachme laten Gods voortdurende en niet aflatende liefde voor ieder van ons zien. God laat ook zijn trouw voor de zondaars zien. Hij laat nooit iemand vallen.
  • Er zijn, naast de zonde, nog veel meer manieren om verloren te raken op onze levensweg. Heb jij zo’n ervaring gehad? Voel jij je nu verloren?
  • Deze parabels kunnen prima op zichzelf staan. Let echter eens op de context waarbinnen Jezus deze plaatst. Hij heeft zich de kritiek van de farizeeën en de schriftgeleerden op de hals gehaald door de maaltijd te delen met “tollenaars en zondaars”. Ben jij bereid beschimpt te worden omdat je je solidair toont?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dit is niet het soort leer dat je onderwezen krijgt business schools. Het klinkt vreemd om de goedgemanierde mensen in de steek te laten en je energie te besteden aan de uitgestotenen of aan het 1% delinquenten. Maar door de eeuwen heen hebben deze woorden goede christenen geïnspireerd om de lacunes in de sociale systemen op te vullen en uit te gaan naar degenen die weggezonken zijn in isolement en wanhoop. Gezond verstand spoort ons aan onszelf toe te wijden aan degenen die onze inspanningen belonen. Jezus werkte op een andere manier: de gezonden hebben geen nood aan een arts.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De farizeeën ‘grommen’. Ben ik een brombeer die ontevreden is over de wijze waarop God de dingen aanpakt?
  • Mijn grootste moeilijkheid is misschien wel dat ik mezelf niet kan toelaten echt en kwetsbaar te zijn bij Jezus. Kan ik Hem toelaten mij op zijn schouders te zetten, ik, met al mijn zwakheid? Kan ik Hem vragen: ‘Draag me, Heer’?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jaloezie steekt zijn lelijke kop op als de Farizeeën naar de woorden van Jezus luisteren. Ze houden niet van het feit dat Jezus iedereen onvoorwaardelijk verwelkomt. Geen oordeel, geen veroordeling. In Hem is pure liefde en acceptatie gegrondvest.
  • Jezus, U verwelkomt allen in Uw warme omhelzing. Als we verloren zijn, komt U ons vinden. Als we in wanhoop zijn helpt U ons overeind. Als we ons verlaten voelen, herinnert U ons aan Uw grote liefde voor ieder van ons. Dank U dat U van ons houdt zoals we zijn.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Zou ik mij vandaag onder de hedendaagse belastingambtenaren en zondaars begeven die samenscholen rond Jezus? Of zou ik een privé audiëntie willen? Ik praat hierover met Jezus.
  • Deze perikoop laat ons het hart van God zien die op zoek gaat naar wie verloren is. Ben ik bereid toe te geven dat ik dikwijls de weg kwijt raak en vergeet waar mijn ware thuis is? Wat voel ik als ik bedenk dat Jezus erop uittrekt om mij te zoeken en mij ook daadwerkelijk vindt?

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten