User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 14,25-33

Het Woord van God

Toen talloze mensen met Jezus meetrokken, keerde Hij zich om en zei tot hen: “Als iemand naar Mij toekomt, die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn. Als iemand zijn kruis niet draagt en Mij volgt, kan hij mijn leerling niet zijn. Als iemand van u een toren wil bouwen, zal hij dan niet eerst ervoor gaan zitten om een begroting te maken of hij wel genoeg bezit om hem te voltooien? Anders zou het hem kunnen overkomen – als hij de fundering heeft gelegd en niet in staat is het werk tot een einde te brengen – dat allen die het zien hem gaan bespotten en zeggen: Die man begon te bouwen, maar hij was niet in staat het einde te halen. Of welke koning zal – als hij tegen een andere koning ten oorlog wil trekken – niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is om met tienduizend man het hoofd te bieden aan iemand die met twintigduizend man tegen hem optrekt? Zo niet, dan stuurt hij, als de tegenstander nog ver weg is, een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. Zo kan niemand van u mijn leerling zijn als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit.”

Lucas 14,25-33
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het leerlingschap kost wat. Jezus wil vergezeld worden door vrienden, niet door klagende dienstplichtigen. Hij schetst een krachtig beeld waarin Hij ons vraagt of we bereid zijn om, met Hem, moeilijkheden te aanvaarden. Als dat zo is dan weten we dat Hij ons niet in de steek zal laten, maar ons zal bijstaan in het dragen van onze lasten en ons zal laten zien wat liefde is en wat moed.
  • Grote groepen reisden met Jezus mee; misschien sprak Hij daarom zo krachtig, om er zeker van te zijn dat niemand zomaar ondoordacht mee ging of zich liet meevoeren op het moreel van anderen. Leerlingschap is iets individueels. Jezus spreekt niet tot mensen in het algemeen, maar Hij wil jou persoonlijk aanspreken.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze passage maakt duidelijk dat Christus volgen nooit vrijblijvend is. Het heeft een prijs. Vind ik Hem volgen veeleisend? Is al wat ik bezit opgeven realistisch? Als dit niet zo is, hoe interpreteer ik deze passage dan? Breng voor de Heer al wat in deze verzen weerstand oproept.
  • In het gebed ligt de focus op mijn relatie met God. Al het overige wordt losgelaten. Om te bidden heb ik niets nodig. Ik sta naakt voor God, ongehinderd door al wat ik me toeëigen en zo dikwijls Gods uitnodiging en genade in de weg zit.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus leert ons hier wat het kost om zijn leerling te zijn. Dat het daadwerkelijk iets kost, vertellen de verhalen over de bouwer en de koning. Een echte leerling laat zich niet zomaar, zonder nadenken, door het leven meevoeren. Een echte leerling is zich ten zeerste bewust waartoe hij zich verbindt.
  • Sommige mensen schrikken bij Jezus’ gebruik van de woorden “breken met” (v. 26). Hij gebruikt deze stijlfiguur (opzettelijke overdrijving) om te benadrukken wat Hij bedoelt. In Matteüs 10:37 legt Hij dit uit: “Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard”. Het is een kwestie van prioriteit.
  • Welk kruis draag jij terwijl je Jezus volgt?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het dragen van het kruis herinnert ons aan Goede Vrijdag, en aan Jezus’ struikelen onder het gewicht van zijn kruis. Voor de meesten van ons, is het kruis niet opgelegd van buitenaf, maar is het een deel van onze façade: de lichamelijke en de geestelijke zwakheden, de verslavingen, verleidingen en terugkerende verlangens die ons beroven van onze vrijheid. Het dragen van mijn kruis betekent niet zozeer het oplossen van deze problemen, dan wel het leren om met hen te leven, onverstoorbaar en nederig.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Al mijn bezittingen en zekerheden, ‘de appeltjes voor de dorst’, worden bevraagd door een groeiende relatie met Jezus. Wat zou me kunnen helpen om mijn greep te lossen op deze valse zekerheden? Laat me zijn hulp inroepen, zo dat ik Hem ten volle kan vertrouwen.
  • Bij deze wereldwijde recessie blijven veel projecten onvoltooid en gehavend achter. Ik reflecteer over de tijdloze boodschap van het Evangelie. Het fundament ervan ligt in God. En die verandert niet.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In de evangelielezing van vandaag worden we aangemoedigd om stappen te zetten die ons op weg zetten naar ons hemelse huis. We worden gevraagd om af te zien van alles of iedereen die onze reis kan belemmeren. Vóór alles behoren onze geest en ons hart toe aan de Heer. We moeten alles doen wat in ons vermogen ligt om eerst Hem te zoeken. Dan zal de rest wel op zijn plaats terecht komen.
  • Heer, leer ons om U trouw te volgen. Bereid onze weg en help ons het pad te volgen dat leidt naar vrijheid.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten