User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 7:1-10

Het Woord van God

In die tijd ging Jezus, na afloop van zijn onderricht aan het luisterende volk, naar Kafarnaüm. Daar was een honderdman, die een knecht had aan wie hem veel gelegen was; die knecht was ziek en lag op sterven. Omdat de honderdman van Jezus hoorde, zond hij enkele oudsten van de Joden naar Hem toe met het verzoek zijn knecht te komen genezen.

Bij Jezus gekomen riepen zij met aandrang zijn hulp in. Ze zeiden: 'Hij verdient dat Gij hem deze gunst bewijst, want hij houdt van ons volk en hij heeft op eigen kosten de synagoge voor ons gebouwd.' Daarop ging Jezus met hen mee. Maar toen Hij niet ver meer van het huis was, liet de honderdman Hem door vrienden zeggen: 'Heer, doe geen verdere moeite; ik ben niet waard dat Gij onder mijn dak komt. Daarom meende ik ook er geen aanspraak op te mogen maken persoonlijk naar U toe te komen. Maar een woord van U is voldoende om mijn knecht te doen genezen. Want al ben ik zelf een ondergeschikte, ik heb weer manschappen onder mij: en tot de een zeg ik: ga, en hij gaat, en tot een ander: kom; en hij komt, en aan mijn knecht: doe dit, en hij doet het.'

Toen Jezus dit hoorde stond Hij verwonderd over hem. Hij keerde zich om en zei tot het volk dat Hem volgde: 'Ik zeg u: zelfs in Israël heb Ik zo’n groot geloof niet gevonden.' Toen de mensen die gestuurd waren, in het huis terugkeerden, vonden zij de knecht weer gezond.

Lucas 7:1-10
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Er is iets heiligs aan deze honderdman. Hij is een toonbeeld van medeleven en doet veel moeite voor een slaaf. De meer gebruikelijke houding was om een slaaf aan de kant te zetten zodra hij niet meer kon werken. Hij is een voorbeeld van nederigheid. Hoewel hij een officier van het keizerlijke leger is, smeekt hij deze rondtrekkende rabbi om een gunst. En hij is een toonbeeld van geloof, hij erkent het gezag van Jezus, die zich over hem verwondert.
  • Ik neem een moment om na te denken over mijn geloof en vertrouwen in God. Geloof ik oprecht in zijn kracht om te genezen en te bevrijden? Zo niet, dan vraag ik de Heer of Hij mij deze gave van geloof en vertrouwen in zijn kracht en liefde wil geven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In dit fragment zien we Jezus als een profeet. Door Hem bezoekt God zijn volk in deze streek. De honderdman heeft Jezus niet eens in eigen persoon ontmoet, en toch was hij in staat Jezus’ hulp te vragen. De kracht van het geloof zit in de genezing van de knecht van de honderdman en in de manier waarop de vrienden van de honderdman Jezus’ hulp inroepen.
  • De honderdman deelde niet hetzelfde geloof met Jezus, maar dat weerhield Jezus er niet van zijn knecht te helpen. Kan ik Gods aanwezigheid erkennen in anderen, ook als zij een andere achtergrond hebben, een andere cultuur, of een ander geloof?
  • Kijk ik uit naar mensen die mijn gebed en mijn hulp nodig kunnen hebben? Ben ik bereid om tot Jezus te bidden voor mensen die een andere achtergrond hebben dan de mijne?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Op geen enkel moment in dit troostvolle verhaal is er bewijs dat de honderdman in de fysieke aanwezigheid van Jezus was. Hij zendt anderen naar Jezus om genezing te vragen. En wanneer Jezus zijn huis nadert zendt hij weer vrienden om Hem te zeggen dat Hij geen moeite meer moest doen om verder te komen. Een echo van zijn woorden horen we telkens wanneer we eucharistie vieren. ‘Heer, ik ben niet waardig tot Gij tot mij komt.’
  • Jezus was diep onder de indruk van de levenswijze van deze man en van zijn oprechte bezorgdheid voor zijn slaaf. Hij was geen Israëliet en toch stelde hij zijn geloof en zijn vertrouwen in Jezus die hij ‘Heer’ noemde op basis van de ervaring die hij opgedaan had in de tijd dat hij bij de Israëlieten zijn plichten vervulde. Net als voor de honderdman is het ook voor ons niet nodig Jezus met eigen ogen te zien om te weten dat Hij leeft en werkzaam is in ons leven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus is verwonderd: Hij is niet gewend om een dergelijk geloof te zien en verheugt zich over de gevonden vrijheid. Ik bid voor de vrijheid die ik nodig heb om geloof, vertrouwen of nederigheid te tonen - ook als dat het minst verwacht wordt.
  • Jezus laat zich identificeren met iemand die over ‘ons volk’ spreekt. Hij waardeert de vrijgevigheid en openheid van de spreker, blij dat deze niet op een enge of exclusieve manier wordt gebruikt. Als ik zie hoe Jezus in staat is om het geloof van de vreemdeling te verwelkomen en er een voorbeeld in te zien, bid ik dat ik opnieuw mag kijken naar degenen die ik als anders beschouw en van hun wegen mag leren.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Als we de eucharistie vieren, bidden we vóór het ontvangen van de communie met de woorden van deze honderdman: "Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar…". De woorden van Jezus dragen een grote kracht in zich. Wat Hij zegt gebeurt. Het herinnert ons aan Gods scheppingswerk. God schept door zijn woord. Als we beseffen dat Jezus het Woord van God is, dan is alles wat Hij zegt Gods werk. Als Hij dus zegt: "Ga in vrede, je zonden zijn vergeven", dan mogen we geloven dat dit echt gebeurt.
  • De genade te geloven in Jezus’ optreden brengt echte vrede. Vraag dat je geloof mag groeien.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten