User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Johannes 19:25-27

Het Woord van God

Terwijl de soldaten hiermee bezig waren 
stonden bij Jezus' kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder, 
Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. 
Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad 
zei Hij tot zijn moeder: 
'Vrouw zie daar uw zoon.' 
Vervolgens zei Hij tot de leerling: 
'Zie daar uw moeder.' 
En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis.

Johannes 19:25-27
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Maria maakte ruimte in haar hart en lichaam opdat God in de wereld kon komen. Hier werd haar gevraagd om ruimte te maken voor mij, en dat doet ze graag.
  • Vroeger verwees men soms naar Maria als ‘De Madonna van de Schurken’, een grappige titel die haar toegedicht werd door zondaars die de tekst van vandaag wel erg letterlijk namen! De ‘schurken’ kozen ervoor om te geloven dat de mantel van Maria iedereen bedekt. Tenslotte, zo redeneerden ze, is iedereen een broeder of zuster voor wie haar Zoon stierf. Dus, het maakt niet uit hoe slecht sommige zondaars zouden kunnen zijn, ze zijn leden van haar familie. Misschien kenden deze mensen het hart van God beter dan de theologen? Een moeder verstoot haar kinderen nooit, zelfs al zijn ze tegendraads, dus ook ik kan mijn plekje vinden onder haar mantel.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vandaag gedenken we Onze-Lieve-Vrouwe van Smarten. Terecht staan we stil bij het belang van de band tussen Maria en Jezus in het mysterie van de verlossing. Over Maria is weinig met zekerheid te zeggen. Wat wist ze over haar zoon? In welke mate waren zij en de familie betrokken bij zijn openbaar leven? Niet zo sterk blijkbaar voortgaande op het aantal verwijzingen in het evangelie. We kunnen ons wel moeiteloos haar verwarring en ontsteltenis inbeelden bij de ups en downs in de loop van Jezus’ openbaar leven en we kunnen proberen ons een voorstelling te maken van hun jaren samen in Nazareth. Over de ondraaglijkheid van haar pijn tijdens het lijden van haar zoon hoeven we niet te twijfelen. Elke moeder zal emotioneel verscheurd worden bij de kruisdood van haar enige zoon. Dat gaat zeker op voor Maria die niet alleen door de natuurlijke band, maar ook door een bijzondere genade met haar zoon verbonden is.
  • We kunnen met Anselmus bidden: Goede moeder, schenk ons de genade uw zoon lief te hebben zoals u Hem liefhebt en ernaar verlangt dat Hij zou worden bemind.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De evangelielezing van vandaag vestigt onze aandacht op de gave van Jezus vanaf het kruis: Hij gaf zijn moeder aan Johannes, en Johannes aan zijn moeder. Dit wordt geïnterpreteerd als volgt: Johannes vertegenwoordigt ons, hij vertegenwoordigt de Kerk, het lichaam van Christus. Dit betekent dat Maria voor ons zorgt zoals zij voor Jezus had gezorgd. Het betekent ook dat Jezus, die ons het sacrament van de eucharistie gaf, ons ziet als andere christenen onder de zorg van zijn moeder.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Maria was aanwezig op de belangrijkste momenten in het leven van Jezus, dus ook aan de voet van het kruis stond zij erbij. Ik probeer mij voor te stellen hoe diep haar verwarring was over wat er gaande was, en hoe zij reageerde op Jezus’ vraag om meer liefde en openheid naar anderen in dit moment van diep lijden.
  • Ik probeer mij enkele situaties van ernstig lijden voor de geest te halen, persoonlijke conflicten of oorlogen die reeds jaren woeden. Ik breng deze voor het kruis en vraag Maria mij te leren om mee te voelen met dit lijden, met een verdriet dat is verlicht door vertrouwen en mededogende liefde.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Johannes is de enige evangelist die Maria afbeeldt aan de voet van het kruis. Hij deed dit om het theologische punt te maken dat zij een bijzonder belangrijke plaats heeft naast de leerling 'die Jezus liefhad' aan het kruis en als één van de oprichters van de gemeenschap van leerlingen die Jezus nalaat.
  • Maria is de Eerste Christen die het woord gehoord, aanvaard en gevolgd heeft. Ik vraag haar om te bemiddelen voor mij om die genade van haar Zoon te ontvangen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Maria maakte ruimte in haar hart en lichaam zodat God in de wereld kon komen. Hier wordt haar gevraagd om ruimte te maken voor mij. Ze doet dat graag.
  • In het verleden werd Maria soms aangeduid als 'De Madonna van Schurken'. Dit is een vermakelijke titel die haar werd gegeven door zondaars die de tekst van vandaag letterlijk namen! De 'schurken' verkozen te geloven dat Maria's mantel iedereen bedekt. Immers, redeneerden zij, ieder mens is een broer of zus voor wie haar zoon is gestorven. Het maakt dus niet uit hoe slecht sommige zondaars zijn. Ze zijn leden van haar familie. Misschien kenden deze mensen Gods hart beter dan de theologen? Een moeder verstoot nooit haar kinderen, zelfs niet als ze eigenzinnig zijn. Dus ook ik kan mijn plaats vinden onder haar mantel.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Zelfs op het moment van zijn dood staat Jezus’ hart open voor degenen die lijden. Hij herkent het verdriet van Maria en Johannes en vraagt hen dat ze ruimte voor elkaar maken in hun leven. Wat zou ik kunnen leren van Maria en Johannes als Jezus mij uitnodigt om dichter bij hen te leven? Jezus vroeg aan Maria en Johannes om plaats te maken in hun leven voor nieuwe relaties van zorg. Kan het zijn dat ik soms dezelfde uitnodiging krijg?

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten