User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 17,14-20

Het Woord van God

In die tijd, toen Jezus en de leerlingen bij het volk gekomen waren, kwam een man naar Hem toe, wierp zich op de knieën voor Hem neer en sprak: “Heer, ontferm U over mijn zoon, want hij lijdt aan vallende ziekte en is er slecht aan toe. Dikwijls valt hij in het vuur en in het water. Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht maar die waren niet bij machte hem te genezen.” Jezus gaf ten antwoord: “O, ongelovig en verworden geslacht, hoelang nog moet Ik bij u zijn, hoelang nog u verdragen? Breng hem hier bij Mij.” En onder de dwang van Jezus’ woord ging de boze geest uit hem weg; op datzelfde ogenblik was de jongen genezen. Toen de leerlingen met Jezus alleen waren, vroegen zij Hem: “Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven?” Jezus zei hun “Om uw gebrek aan geloof. Voorwaar, Ik zeg u: Wanneer gij een geloof bezit, ook al is dit klein als een mosterdzaadje, dan kunt ge tot deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar en hij zal zich verplaatsen. Niets zal u onmogelijk zijn.”

Matteüs 17,14-20
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Als de arme vader niet gedaan had wat overbleef om te doen – namelijk naar Jezus toe gaan – dan zou de jongen niet genezen zijn. Het gebed van de man is eenvoudig en wanhopig: ‘Heer, heb medelijden met mijn zoon!’
  • Zou jij soms mensen die je liefhebt willen kunnen genezen, hoewel je weet dat dat niet kan? Dit voorval toont aan dat je op zijn minst één ding kan doen: in gebed kun je de zieke personen voor de Heer brengen en Hem vragen medelijden met hen te hebben. Al is je vertrouwen klein als een mosterdzaadje, de Heer zal het aanvaarden. De rest laat je aan Hem over.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ook wij vragen Jezus dikwijls “waarom?” “Waarom kunnen wij uw werk niet afmaken in ons leven?” In deze lezing geeft Jezus zelf het antwoord: “vanwege jullie gebrek aan geloof”.
  • Heer, geef ons het geloof dat bergen kan verplaatsen – bergen van traagheid en apathie, van vrees en angst, van zelfzucht en wanhoop.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het is niet verwonderlijk dat Jezus gefrustreerd geraakt door onze perversiteit en gebrek aan geloof. In welke domeinen van mijn leven beantwoord ik niet aan wat Jezus van me verwacht? Wat kan ik eraan doen?
  • Jezus twijfelt er niet aan dat we bergen zouden kunnen verzetten indien we genoeg geloof hadden. Met andere woorden, als mijn relatie tot de Vader zo sterk was als die van Jezus, dan zou Gods kracht vrijelijk doorheen mij kunnen stromen en grootse dingen verwezenlijken. Wil ik dit echt?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wij kunnen dit verhaal slechts begrijpen door contemplatie. Stel je, in gebed, de betrokken mensen voor, hoor wat ze zeggen en merk op wat ze doen. Maak jezelf onderdeel van de gebeurtenissen door de aanwezigen te bevragen, de Heer inbegrepen. Luister goed voordat je je vragen stelt.
  • Welke antwoorden krijg je op je vragen?
  • Jezus twijfelt er niet aan dat we bergen kunnen verzetten, mits we genoeg geloof hebben. Ik bid voor een groter geloof en een diepere liefde voor Jezus. ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.’

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten