User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Johannes 15:1-8

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt hij af; en elke die wel vrucht draagt zuivert hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein dankzij het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijft in Mij dan blijf Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets. Als iemand niet in Mij blijft wordt hij weggeworpen als de rank en verdort; men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt dat gij rijke vruchten draagt; zo zult gij mijn leerlingen zijn.'

Johannes 15:1-8
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In deze ontroerende tekst laat Jezus ons kennismaken met het grote mysterie van God die zijn leven met ons deelt: 'Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken... mijn Vader is de wijnbouwer.' Het leven dat de heilige Drie-eenheid beweegt, stroomt ook in mij. De wijnstok is een bijzondere boom, waar het onderscheid tussen de stam en de ranken moeilijker te maken is dan bij andere bomen: God deelt zijn leven met mij. Ik breng tijd door in verwondering en onder dankzegging, en vraag om die genade waardig te zijn.
  • 'Blijft in Mij dan blijf Ik in u... Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets.' Dit is de boodschap die Jezus aan de vooravond van zijn lijden ons geeft, zijn laatste oproep in de intimiteit van de kring van zijn dierbaarste vrienden. Ik laat deze uitnodiging in mijn hart weerklinken en vraag de genade om te groeien in mijn verbondenheid met Jezus, mijn Verlosser, zodat mijn leven veel vruchten voortbrengt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De heilige Birgitta van Zweden, wiens feest we vandaag vieren, is een van de beschermvrouwen van Europa. Ik bid voor dit continent, dat worstelt met een aantal moeilijke kwesties rond identiteit, openheid voor migranten en de waarde en betekenis van het christelijke erfgoed. Mag het nooit ontbreken aan goede politieke leiders en heiligen, zoals Brigitta, die ons telkens weer de weg naar God tonen.
  • ‘Blijft in mij dan blijf ik in u.’ Alleen Jezus kan deze woorden zeggen, ze klinken zo ongelooflijk: Jezus verblijft in mij, en ik ben uitgenodigd om in Hem te verblijven, zodat ik overvloedige vruchten kan voortbrengen. Ik bid voor het verlangen naar een diepere relatie met Jezus, en voor een vruchtbaar leven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vandaag word ik uitgenodigd om mijn nauwe band met Jezus te erkennen, een relatie die Hij vergelijkt met die tussen een wijnstok en de ranken die eraan groeien. Wat betekent het voor mijn leven dat het leven van Jezus in mij stroomt? Wat betekent het voor mij persoonlijk om te weten dat ik net zo goed een deel van Jezus ben als de rank een deel van de wijnstok is? Zijn er dingen in mijn leven die anders zouden zijn als ik me dat bewust zou realiseren? Welke zijn dat? Ik denk na over deze dingen, ik praat er met Jezus over en ik vraag de Heilige Geest om mij te leiden en te verlichten.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • God koestert zijn volk Israël zoals een herder zijn kudde. Hij is ook - om een andere vergelijking te gebruiken - als een wijngaardenier die vol genegenheid de ware wijnstok Israël verzorgt. Hij overziet alles en staat in crisissituaties zijn volk terzijde. Hij houdt de planten gezond, ook al worden tijdens vervolgingen vruchtbare takken afgesneden en gesnoeid.
  • Christenen worden ‘leden van Christus’ lichaam’ genoemd. Wij zijn op mystieke wijze met Hem verenigd als deel van de ‘hele Christus’ (overeenkomstig het Joodse begrip van volk als een samenhangende eenheid). Met Christus verenigd, vertegenwoordigen wij Hem in de wereld en verheerlijken wij de Vader. Geen wonder dat we de verzekering krijgen ‘dat we kunnen vragen wat we willen en het zal gebeuren’.
  • Het leven van de heilige van deze dag, Birgitta van Zweden (patrones van Europa), geeft een voorbeeld van een diepe verbondenheid met Christus, een verbondenheid die zijn uitwerking heeft in haar leven in de wereld (huwelijk, staatszaken, praktische naastenliefde). Dit alles is geworteld in haar mystiek gebed en toewijding aan Christus.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • ‘Zonder Mij kan je niets doen.’ We zouden onze totale afhankelijkheid van Christus voor het leven en de liefde in herinnering kunnen roepen. Herinner je je zijn vele gaven van de afgelopen jaren en vraag om meer.
  • De Vader snoeit ons, werkt diep in ons hart om ons dichter bij Hem, die in Christus is, te brengen. Verzet ik me tegen zijn inspanningen? Laten we vragen om de gave van openheid voor zijn snoeiwerk.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus vertelt mij dat het de essentie van ons bestaan is om met Hem verbonden te zijn. Hij vraag ons ‘in Hem te blijven’. Heb ik enig idee wat dat ‘in Hem blijven’ eigenlijk inhoudt?
  • Om deel uit te maken van de wijnstok vloeit het goddelijk sap, het goddelijk leven, door mij heen. Heb ik ooit het gevoel gehad dat ik vervuld was van dit goddelijke levenssap?
  • Heb ik ooit in mijn leven het gevoel gehad dat ik níet ‘in Hem bleef’, van Hem afgesneden was? Ben ik vruchtbaar?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In deze bijzondere gelijkenis uit Johannes weerklinkt het oude testament, maar doordat de context ervan het laatste avondmaal betreft, krijgt deze een eucharistische betekenis. De gelijkenis wordt verteld vlak nadat de leerlingen zijn bloed in de gedaante van wijn tot zich genomen hebben en openbaart zo de nauwst mogelijke verbondenheid van de Heer met zijn volgelingen.
  • De vruchten van ons christelijk leven zijn Gods werken. Ieder van ons is in staat het leven en werk van God in anderen aanwezig te zien - in dienstbaarheid, in liefde, in toewijding, moed, uithoudingsvermogen en in gewone alledaagse vriendelijkheid en meelevendheid. Ieder van ons is bovendien op uitzonderlijke wijze begenadigd. Wij kunnen vrucht dragen voor God op een wijze die niemand anders kan. Gebed helpt ons die vruchten te herkennen, te ontwikkelen en ten dienste te stellen aan God en Gods volk.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Overweeg deze mooie hymne: Blijf mij nabij ; snel valt de avond; het duister wordt dieper; Heer, blijf mij nabij; wanneer andere hulp tekort schiet, en troost wegdeint. Hulp van de hulpelozen, O, blijf bij mij.
  • Leer me, Heer Jezus, wat het betekent om in U te leven, en voor U om in mij te leven. Het betekent verliefd te zijn op U, vertrouwd te zijn met U, mijn kracht te vinden in U, en bereid te zijn, als ik bevraagd wordt, aan anderen uit te leggen wat U in mijn leven betekent.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De woorden ‘blijf in mij’ klonken als muziek in de oren van de Hebreeërs, die nomaden waren geweest en ballingen. Zij verlangden naar een plek waar zij voorgoed konden blijven. Jezus biedt niet een land maar zichzelf aan als verblijf. Relatie, niet een plek, is wat er toe doet. Ik dank God dat, hoewel mijn leven voortdurend verandert, Jezus mijn thuis is, mijn rustplaats voor altijd.
  • Als ik voel dat mijn leven dor en onvruchtbaar is, mag ik dan tot het inzicht komen dat dit zo is omdat ik ‘apart’ van Jezus leef en dus ‘niets kan’. Geschokt mag ik besluiten om in gebed weer met God in het reine te komen. Dan merk ik dat ik begin ‘vrucht te dragen’.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik haal mij het beeld voor ogen van een wijnstok met zijn ranken, groot en klein. Op welke rank lijk ik? Is mijn rank gezond of eerder verdord en moe? Kan ik de toewijding van de wijngaardenier aanvaarden wanneer Hij deze rank snoeit? Vertrouw ik er op dat mijn rank dan veel vrucht zal dragen als het oogsttijd wordt?
  • God heeft me in de wereld gebracht, maar gaat daarna niet zomaar weg. Hij laat me niet aan mijn lot over. God blijft integendeel in mij. Ik ben omgeven door Gods vriendschap. Heer, geef dat ik op mijn beurt een goede en trouwe vriend ben voor U.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wat gebeurt er als ik bid met Gewijde Ruimte? Jezus ' woord zuivert mij. Ik kan bijvoorbeeld denken dat ik van weinig belang ben voor God of voor de wereld, maar als ik moeite doe om te geloven dat ik een intieme vriend van Jezus ben, dan wordt mijn zelfbeeld gezuiverd. Zijn gebod van liefde voor de anderen zuivert mijn hardheid. Bidden met Gewijde Ruimte is dan een dagelijkse wasbeurt, een grote schoonmaak van mijn hart.
  • 'Vraagt wat u wilt'. Als ik in Jezus verblijf, van hart tot hart, zal ik alleen willen wat Hij wil. Hij wil dat goddelijke liefde als een rivier in de wereld stroomt: dit is de achtergrond van het ware gebed. 'Uw wil geschiede op aarde.'

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten