User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 1:18-21, 24a

Het Woord van God

De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de heilige Geest. Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij er over in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak: 'Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.' Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had.

Matteüs 1:18-21, 24a
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De boodschap van de engel kwam tot Jozef in een tijd van grote angst en ongerustheid. Heer, als mijn problemen zwaar en ondoordringbaar lijken, mag ik u eraan herinneren dat u waakt om mij te helpen, zelfs in de meest onverwachte omstandigheden. Ik moet stil genoeg zijn om de stem van de engel te horen en moedig genoeg om ernaar te handelen, zoals Joseph deed.
  • God, U geeft uw hulp en leiding aan degenen die op U vertrouwen. Waar heb ik vandaag uw hulp en begeleiding nodig?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Hoe indrukwekkend is het geloof van Maria en Jozef? Terwijl ik over deze passage nadenk, zou de Heilige Geest mij dan willen overschaduwen? Spreek hierover met Jezus.
  • Heb je ooit de kracht en de wijsheid van je dromen ervaren? Ik ben uitgenodigd om 'God in alle dingen te vinden'.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In deze verzen leren we twee essentiële dingen over Jezus. Ten eerste zijn goddelijke natuur, hoewel hij eveneens menselijk is. Ten tweede zijn zending die niet enkel bedoeld is om ons te waarschuwen voor de zonden zoals de profeten van Israël dat deden. In plaats daarvan, zal Hij de wereld verlossen van de zonde. Heer, help me om te geloven in deze belofte.
  • Lucas vertelt het verhaal van Jezus vanuit het standpunt van Maria. Matteüs vertelt het vanuit dat van Jozef. Hij wordt getoond als een gewone joodse jongen, die gehoorzaam is aan de Wet. God grijpt in en slaat zijn levensverwachtingen aan diggelen. Hij wordt geroepen tot een nieuw niveau van gehoorzaamheid. Heer, sta ik open om U in mijn leven te laten binnenbreken? Luister ik naar uw dromen voor mij, die kunnen helpen om de wereld te veranderen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Maria droeg een kind in haar schoot, ze stond op het punt te trouwen met Jozef. Hij was verbaasd want ze hadden nog geen gemeenschap gehad. Mogelijk was hij een weduwnaar.
  • Toen hij van plan was met Maria te breken, zei een engel van de Heer hem in een droom dat niet te doen. De boodschap die hij ontving was enig en buitengewoon: het kind in haar schoot was ontvangen door de Heilige Geest. Jozef moet haast onmiddellijk aangevoeld hebben dat ook hij geroepen werd tot een uitzonderlijke taak.
  • Hij die geboren zou worden had een goddelijke opdracht – zijn volk te redden uit hun zonden. Hij gehoorzaamde zonder te aarzelen en we mogen vermoeden met vreugde. Hij nam Maria, die wonderlijke vrouw, tot zijn echtgenote. Wat een voorrecht!
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • God riep Jozef zijn eigen plannen te laten varen en om zichzelf in dienst te stellen van Jezus en Maria. Geen woord van hem is in het Evangelie opgetekend, er wordt alleen gezegd dat hij een rechtvaardig en edelmoedig man was, dat hij Maria bij zich in huis nam en dat hij haar en Jezus beschermde. Jaren gingen voorbij in Nazaret in trouwe dagelijkse dienstbaarheid, waarin hij nooit aandacht opeiste voor zichzelf.
  • Hij kreeg nog één belangrijke opdracht: ‘Geef hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’
  • Verblijf enige tijd in zijn gezelschap. Hij heeft begrip voor je dagelijkse bezigheden. Laat hem vol genegenheid naar je kijken en naar alles wat je vandaag te doen hebt. Wees op je gemak in de tegenwoordigheid van iemand die geleefd heeft in de tegenwoordigheid van Jezus en Maria.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Matteüs nodigt ons uit om stil te staan bij de geboorte van Jezus vanuit het gezichtspunt van Jozef, de echtgenoot van Maria. Hij verkeerde in een moreel dilemma. Hij merkte dat Maria zwanger bleek te zijn voordat zij bij hem woonde. Jozef is een rechtschapen man. Hij wil doen wat het beste is voor ieder en wat in overeenstemming is met Gods wil. Er werd een engel gezonden om hem te verlichten.
  • Niet alle beslissingen waarmee we te maken krijgen in ons leven situeren zich helder tussen goed en kwaad. Dikwijls moeten we te werk gaan in morele grijze gebieden. Of in zogenaamde ‘no win’- situaties (waar we worden misbegrepen, ongeacht de keuze die we maken). We moeten ons laten inspireren door de ervaring van anderen en bidden om de wijsheid van Gods Heilige Geest.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wat weten wij over Sint Jozef? Dat hij zoveel van Maria hield dat hij zijn gevoelens van twijfel over haar eerbaarheid onderdrukte en het goed vond om als vader van haar kind te worden gezien, terwijl hij wist dat dit niet zo was (toen Jezus het woord nam in de synagoge in Nazareth (Lucas 4, 22) zeiden de naijverige toehoorders: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’); dat hij het kind als zijn eigen zoon grootbracht, ondanks grote moeilijkheden en gevaren, vooral in het begin; dat hij Hem zijn vak leerde; dat hij van Hem hield; en dat het feit dat Jezus uitgroeide tot een sterke volwassen man (fysieke kracht, moed, vastberadenheid en aantrekkingskracht voor vrouwen, mannen en kinderen) bewijst dat Hij in zijn voedstervader een goed opvoeder heeft gehad. Jozef is met recht de patroon van de adoptiefvaders.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Een mooie karaktertrek van Jozef was zijn openheid en ontvankelijkhied voor God. Wat hij in een droom zag, bracht hem ertoe te vertrouwen in Gods roepstem, zelfs in die vreemde omstandigheden waarin zijn toekomstige vrouw zwanger bleek. Het gebed is een tijd om ons vertrouwen in God te verdiepen. Dat vertrouwen van Jozef zou later nog meer worden verdiept bij het vervullen van zijn taak als pleegvader van Jezus.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Een mooie karaktertrek van Jozef was zijn openheid en ontvankelijkhied voor God. Wat hij in een droom zag, bracht hem ertoe te vertrouwen in Gods roepstem, zelfs in die vreemde omstandigheden waarin zijn toekomstige vrouw zwanger bleek. Het gebed is een tijd om ons vertrouwen in God te verdiepen. Dat vertrouwen van Jozef zou later nog meer worden verdiept bij het vervullen van zijn taak als pleegvader van Jezus.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De boodschap van de engel richtte zich tot Jozef in een tijd van diepe ellende en angst. Heer, als mijn problemen zwaar en ondoordringbaar lijken, doe mij herinneren dat U over mij waakt en mij helpt, zelfs in de meest onverwachte omstandigheden. Ik moet stil genoeg zijn om de stem van de engel te horen, moedig genoeg om ernaar te handelen.
  • God, U geeft uw hulp en begeleiding aan hen die U vertrouwen. Wanneer heb ik vandaag uw hulp en begeleiding nodig?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jozef was een en al discretie al zat hij met zijn gevoelens in de knoop. Ik zie hem waken, luisterend naar wat God hem te zeggen had voor hij handelen ging.
  • Ik vraag om ademruimte wanneer ik weer zin heb om te snel van stapel te lopen.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten