User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Joh 13,31-35

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot de leerlingen: “Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in Hem. Als God in Hem verheerlijkt is zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken, ja, Hij zal Hem spoedig verheerlijken. Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn. 
Gij zult Mij zoeken, en zoals Ik tot de Joden gezegd heb: 
Waar Ik heen ga kunt gij niet komen." Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben; zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart.”

 

 

Joh 13,31-35
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Judas ‘was weggegaan’. Heer, moge ik nooit van U weggaan. Moge geen enkel menselijk wezen verloren zijn voor U. Iedereen is ‘een broer of zus voor wie U bent gestorven’ zoals de heilige Paulus zegt. Laat mij steeds meer zoals U worden door iedereen lief te hebben. En door hen bij U aan te bevelen. Verruim mijn hart zodanig dat al mijn medemensen erin verzameld kunnen worden.
  • ‘Oh, was mijn monnikspij maar wijd genoeg om alle lijdende mensen van deze zwalpende wereld te omhullen - Ryokan, een zen monnik, gestorven in 1831.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Judas had ‘gone out’. Lord, may I never go away from you. May no human being be lost to you. Everyone is ‘a brother or sister for whom you died’ as St Paul says. Let me become more like you by loving everyone and commending them to you. Stretch my heart till all my fellow humans are gathered in.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Love one another. This was not an easy, sentimental invitation. Jesus had just seen his friend Judas go out into the night, with a view to betraying him. He had loved Judas with an unselfish love, but had lost him.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten