User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Johannes 16:12-15

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. Wanneer hij echter komt, de Geest der waarheid, zal hij u tot de volle waarheid brengen. Hij zal niet uit zichzelf spreken maar spreken al wat hij hoort en u de komende dingen aankondigen. Hij zal mij verheerlijken omdat hij aan u zal verkondigen wat hij van mij ontvangen heeft. Ik zei dat hij aan u zal verkondigen wat hij van mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is.'

Johannes 16:12-15
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik hoor van Jezus dat Hij mij nog veel meer te zeggen heeft. Hoe voel ik me daarbij? Ben ik soms bang voor wat Jezus van mij zou kunnen vragen? Ben ik bang om naar Hem te luisteren, voor het geval ik iets hoor wat ik niet wil horen? Ik vraag de Heilige Geest mij te helpen de waarheid te ontdekken en erop te vertrouwen dat wat Jezus van mij verlangt, altijd levengevend voor mij zal zijn.
  • Ik laat alle weerstand varen. Wat wilt U mij nog zeggen, Heer? Spreek, want ik luister. Ik zit rustig bij Jezus en laat Hem tot mijn hart te spreken.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wat heeft Jezus mij op dit moment te zeggen? Wat zou voor mij ‘te veel zijn om te kunnen verdragen’?
  • Wat zal de Geest mij zeggen over ‘wat komen gaat’? In hoeverre ben ik in staat om met de waarheid te leven?
  • Denk aan de bekende uitspraak van Nelson Mandela: dat wij voor het grote geschapen zijn. Ik word door de Vader bemind!
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De Heilige Geest is gekomen om ons naar de volle waarheid te brengen. Dit is geen belofte aan eenieder van ons, maar aan de Kerk als geheel. Het is belangrijk voor mijn eigen gemoedsrust dat ik vertrouwen heb in de Kerk, ondanks de verschrikkelijke dingen die er zijn gebeurd. Christus is altijd bij ons, tot aan het einde der tijden.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus, die hier zijn eigen dood nadert, schenkt zijn volgelingen zijn diepe liefde voor hen. Hij sprak deze woorden tijdens het Laatste Avondmaal, terwijl Hij samen was met zijn leerlingen en het leven met hen deelde. Zijn woorden en daden troostten en versterkten hen op een manier die alleen de Heilige Geest hen zou kunnen helpen begrijpen.
  • Als je de ervaring hebt gehad om bij iemand te zijn die je liefhad toen de dood naderde, dan weet je hoe belangrijk hetgeen ze je te zeggen hebben, zal zijn. Misschien herinner je je nog hun woorden, hoe ze die uitspraken en een aantal van de emoties die je had in die kostbare tijd.
  • De liefde die God de Vader heeft voor Jezus is de liefde die Jezus heeft voor ieder van ons! Mag ik vragen om deze genade, om het kennen en ervaren diep van binnen, deze enorme liefde?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het mysterie van de Drie-eenheid is moeilijk in woorden te vatten. Wanneer we de Drie-eenheid overwegen, dan is er een belangrijk woord: ‘delen’. De drie Personen leven in liefde samen. Zij delen samen hun waarheid en alles wat ze hebben. Gebed introduceert ons in het mysterie van God, het mysterie van waarheid en van de gave. Alles van God is gave. Gebed is onze tijd waarin we toestaan dat de gave van Vader, Zoon en Heilige Geest diep doordringt in ons leven.
  • Met de woorden van een beroemd gebed over de Drie-eenheid bidden we: “O eeuwige en Drie-ene God, ik wijd mijzelf vandaag volledig aan U. Moge ik U al mijn dagen onophoudelijk lof offeren. Mogen mijn handen bewegen op het ritme van uw aansporingen en mijn voeten snel zijn in uw dienst. Moge mijn stem steeds van U zingen en mijn lippen uw boodschap verkondigen. Mogen mijn ogen U overal opmerken en mijn oren steeds op uw inspiratie afgestemd zijn. Moge mijn intellect vervuld zijn van uw wijsheid en mijn wil bewogen worden door uw schoonheid. Moge mijn hart in vervoering gebracht worden door uw liefde en mijn ziel overvloeien van uw genade. Geef dat al mijn handelingen tot meerdere glorie van uw Naam mogen zijn en tot bevordering van mijn redding. Amen”.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het mysterie van de Drie-eenheid staat centraal in deze lezing. Paus Franciscus herinnert ons eraan dat “heel ons christelijk leven gecentreerd is rond het mysterie van de Drie-eenheid. Ons christelijk leven vindt daarin zijn voltooiing. Laten wij daarom zorgen voor ‘de juiste invulling’ van ons leven. Laten we de herinneringen levendig houden door het doel van ons bestaan, werk, strijd en lijden steeds voor ogen te houden. En dat we tot welke onwaarschijnlijke beloning we zijn geroepen”.
  • De kern van het kerkelijk geloof is het mysterie van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De heilige Augustinus geeft dit met enkele woorden aan: “als je naastenliefde ziet, dan zie je de Drie-eenheid”.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus spreekt nog steeds tot ons: bidden helpt ons om te groeien in liefde, in vriendschap, in het begrijpen van Gods wegen. De Geest helpt ons Gods boodschap over te brengen. Hij leert ons zien hoe onze manier van leven overeenstemt met wat God van ons vraagt en maakt ons duidelijk hoe het niet overeenstemt. Heer, help mij om uw Geest beter te kunnen ontvangen en ernaar te luisteren, om me eraan te herinneren dat uw Geest uw woord tot mij spreekt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus stelt ons de Drievuldigheid voor als een goddelijke relatie : het is een Gemeenschap van liefde. Het kan model staan voor de hele mensheid.
  • Sint Ignatius spreekt over de Drievuldigheid als over drie muzieknoten die samen één akkoord vormen - elk levert een diepgaande bijdrage tot het geheel. Dit kan ons al dan niet helpen de Drievuldigheid te begrijpen. Maar wat belangrijker is, is dat de drie goddelijke Personen ons begrijpen en liefhebben !
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus is gevoelig voor het beperkte begripsvermogen van zijn leerlingen. Hij maakt het hen duidelijk door hen te zeggen dat zij nog meer zullen horen van Hem. Ik vraag zijn wijsheid om het onderscheid te maken tussen wanneer wél spreken gepast is en wanneer zwijgen beter is.
  • Jezus weet hoe angstig wij kunnen zijn én om het verleden los te laten én om de toekomst onbevreesd tegemoet te zien. Kan ik met Hem spreken over mijn angst?

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten