User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcus 3:13-19

Het Woord van God

In die tijd ging Jezus de berg op en riep tot zich die Hijzelf wilde; en zij kwamen bij Hem. Hij stelde er twaalf aan om Hem te vergezellen en door Hem uitgezonden te worden om te prediken, met de macht de duivels uit te drijven. Hij wees dus deze twaalf aan: Simon, die Hij de naam Petrus gaf; verder Jakobus, de zoon van Zebedeüs en Johannes, de broer van Jakobus, aan wie Hij de naam Boanérges gaf, wat betekent: zonen van de donder; Vervolgens Andreas, Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, Taddeüs, Simon de IJveraar en Judas Iskariot, die Hem overgeleverd heeft.

Marcus 3:13-19
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Zij werden "apostelen" genoemd, een begrip dat duidelijk onderscheiden moet worden van het woord "discipelen". De discipel, wat komt van een Latijns woord dat "leren" betekent, is in wezen een volgeling die de leer van de leraar in zich opneemt en tot een deel van zijn leven maakt. De apostel echter, afkomstig van een Grieks woord dat "uitgaan op een missie" betekent, is in wezen iemand die een mandaat van de leraar heeft gekregen om het aan anderen over te brengen.
  • De oproep van Jezus omvat zowel een uitnodiging als een antwoord. Dit geldt ook voor ieder van ons. De oproep is er altijd; hoe antwoorden wij?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vandaag bevind ik me samen met de andere leerlingen op de berg. Deze plaats verwijst naar de Sinaï, de berg van God. Dit is dus een plechtig moment. Terwijl mijn hart in mijn keel bonst hoor ik de namen noemen. Zal ik een van hen zijn? Of kom ik niet in aanmerking vanwege de maatstaven die Jezus stelt? Mijn hart springt op van vreugde als ik mijn naam hoor. Misschien rollen tranen van vreugde en dankbaarheid wel over mijn wangen als ik verneem dat Hij een plaats voor mij heeft in zijn intieme kring.
  • Maar de beschrijving van de job brengt me enigszins van mijn stuk en ik spreek hier met Jezus over. ‘Bij Hem te zijn’ is prima maar ‘uitgezonden worden’? Dat voelt wat ongemakkelijk... Hij verzekert me en zegt me dat Hij mij eerder gekozen heeft dan ik Hem. Als ik dicht bij Hem blijf dan zal ik zelf een versie van de blijde boodschap worden en deze goed overbrengen. Hij voegt eraan toe dat zijn kracht me altijd zal steunen in mijn verzet tegen alles wat indruist tegen de liefde en de barmhartigheid van het evangelie. Nu weet ik dus wat het betekent een leerling van Jezus te zijn. Ik vraag Hem het vertrouwen dat Hij in me stelt niet te beschamen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus heeft inmiddels veel leerlingen, maar selecteert een kleine groep waar Hij nauwer mee samenwerkt, om het goede nieuws van het Rijk God’s met gezag te verkondigen. Hij heeft hun persoonlijk nauwlettend in de gaten gehouden en heeft voor een aantal van hen speelse bijnamen.
  • Jezus kent mij ook van binnenuit. Ik ben Hem dierbaar. Ik ben voor alle eeuwigheid in de liefdevolle geest van de Schepper aanwezig geweest, gevormd naar het beeld en de gelijkenis van God (Genesis 1:26), die ieder van ons liefheeft, maar uniek met onze eigen karakteristieke persoonlijkheden en koosnamen .
  • Was Judas de enige die Hem verraadde? Hoeveel hebben Hem bijgestaan bij zijn kruisiging op Golgotha?

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten