User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 2:41-52

Het Woord van God

Ieder jaar reisden de ouders van Jezus bij gelegenheid van het pesachfeest naar Jeruzalem. En overeenkomstig het gebruik bij dit feest gingen zij opnieuw daarheen toen Hij twaalf jaar geworden was. Na afloop van die dagen keerden zij naar huis terug maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat Hij zich bij de karavaan bevond, gingen zij een dagreis ver, en zochten Hem toen onder familieleden en bekenden. Toen zij Hem niet vonden keerden zij al zoekende naar Jeruzalem terug.

Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel, waar Hij te midden van de leraren zat naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde. Allen die Hem hoorden waren verbaasd over zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders Hem daar opmerkten stonden zij verslagen. Zijn moeder zei tot Hem: 'Kind, waarom hebt gij ons dit aangedaan? Denk toch eens met wat een pijn uw vader en ik naar U hebben gezocht'. Maar Hij antwoordde: 'Wat hebt gij toch naar Mij gezocht? Wist ge dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?' Zij begrepen echter niet wat Hij daarmee bedoelde. Hij ging met hen mee naar Nazaret en was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart. En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen.

Lucas 2:41-52
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Is het niet troostrijk dat zelfs Maria niet alles volledig begreep? Wij begrijpen zo vaak niet waarom pijnlijke gebeurtenissen in ons leven gebeuren. Net als Maria kunnen we vragen: waarom? Waar is God in deze gebeurtenis? En misschien begrijpen ook wij, net als Maria, het antwoord niet. Maar Jezus gaat met ons mee, zoals Hij met Maria en Jozef meeging op weg naar huis. En als wij, net als Maria, alles wat er gebeurt in ons hart bewaren, zal de dag komen waarop ons alles duidelijk zal worden.
  • Heer, help me om op U te vertrouwen in donkere tijden, zelfs als ik het niet begrijp.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus’ ouders betraden radeloos de tempel in Jeruzalem, op zoek naar hun kind, dat zij waren kwijtgeraakt. Hoe vaak betreed ik die andere tempel – in mijzelf - waarin de Heilige Geest woont?
  • Wanneer ik de tempel van de Heilige Geest in mijzelf betreed, realiseer ik mij dan dat ik daar Jezus zal vinden, een zekerheid die Maria en Jozef niet hadden?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dit is een uitgelezen kans om in een evangelieverhaal te stappen. Maria en Jozef hebben vast en zeker enkele vrienden meegenomen, om te helpen bij de zoektocht. Zou ik één van hen kunnen zijn? Hoe voelt het om te gaan zoeken?
  • We hebben hier de oudste opgetekende woorden van Jezus. Wat zegt Hij in deze enkele woorden tegen mij?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Waar ik ook Jezus zoek, is Hij niet het beste te vinden in het huis van zijn Vader? Het huis waar Simeon door de Heilige Geest naar werd heengeleid. Hier vond hij wat zijn hart verlangde. Hier vonden Maria en Jozef de nodige verademing na hun bange uren. In de stilte van deze omgeving bereik ik misschien het best de stilte en de diepte van mijn eigen hart.
  • Is het niet wonderlijk dat je na al dat rusteloze zoeken, na al de gedane moeite vaststelt dat het einde van de tocht uitkomt waar ze begon: in je eigen hart? Misschien zal ik die tempel binnen mijzelf moeten bestormen zoals de volwassen Jezus, of door een milde ondervraging zoals het kind. Maar ik zal het zeker nooit zonder vertrouwen doen!
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Zoals elke andere moeder, was Maria diegene die de grootste invloed had op het hart van haar Zoon. Zij leerde Hem hoe Hij kon liefhebben, delen, bidden en mededogen hebben. Zij was de eerste die tot Hem sprak over God. En in haar kon Hij al deze waarden tot leven zien komen. Maria, vorm en onderricht mijn hart zodat het even dicht bij Jezus’ hart is als uw eigen hart was.
  • Het Evangelie vertelt zeer openlijk dat Maria en Jozef het weerwoord van hun Zoon niet begrepen. Hetzelfde gebeurt vandaag ook bij ouders van vele tieners. Maria, help ouders te blijven geloven in hun kinderen. Steun hen in hun worsteling om onvoorwaardelijk lief te hebben.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De ouders van Jezus waren wetsgetrouwe Joden. Het is het laatste tafereel uit Jezus’ kindertijd. Jezus groeit op. Hij wordt een jonge tiener. We zien Hem al beetje bij beetje bewust worden van zijn persoonlijkheid. Langzaam en gestaag groeit Hij in zijn zending.
  • Heer, vandaag gedenk ik alle vermiste kinderen die door slavernij, dwangarbeid of door handel van hun ouders zijn gescheiden. Ik bid voor hun ontredderde ouders die verwoed op zoek zijn naar het kind dat hen is toevertrouwd.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • ‘In het huis van mijn Vader’. Geloof ik dat het vaderhuis in mezelf gevonden kan worden? Als ik dat geloof kan ik mezelf ontvankelijk maken voor een nog groter wonder: ‘Wie mij liefhebben zullen mijn woord onderhouden, en mijn Vader zal hen liefhebben en wij zullen tot hen komen, en verblijf bij hen nemen’ (Joh. 14-23).
  • Maria en Jozef deden een verontrustend bezoek aan de tempel in Jeruzalem op zoek naar Hem die zij verloren hadden. Anders dan bij hen, ga ik naar de tempel van de Heilige Geest in mij met de zekerheid God daar te vinden.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten