User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 3:1-6

Het Woord van God

Het gebeurde in het vijftiende regeringsjaar van keizer Tibérius: Pontius Pilatus was landvoogd van Judea; Herodes gouverneur van Galilea: zijn broer Filippus gouverneur van het gewest Ituréa en Trachónitis en Lysánias gouverneur van Abiléne; Annas en Kájafas bekleedden het hogepriesterschap. Toen kwam het woord van God over Johannes, zoon van Zacharías, die in de woestijn verbleef. Hij begon op te treden in heel de Jordaanstreek en een doopsel van bekering te preken tot vergeving van zonden, volgens de profetie die geschreven staat in het boek van Jesaja: 'Een stem roept in de woestijn: bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Elk dal moet gevuld, elke berg of heuvel geslecht worden; de kronkelpaden moeten recht, de ruwe wegen effen worden. Heel de mensheid zal Gods redding zien.'

Lucas 3:1-6
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wij worden altijd uitgenodigd om ons open te stellen voor verdere bekering, voor een steeds diepere verandering van hart, voor een intensiever luisteren naar wat Jezus van ons vraagt: ‘Heer, wat wilt u dat ik doe, dat ik ben?’
  • Onze eigen rol is niet anders dan die van Johannes de Doper. Net als hij heeft ieder van ons de opdracht om de geest van Christus en zijn boodschap van hoop, liefde, vrijheid en vrede aan anderen over te brengen. Om mensen te helpen hun dalen te vullen en hun ruwe paden te effenen. Een woord van bevestiging, bemoediging en zelfs een eenvoudige glimlach kunnen wonderen verrichten.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De tocht door de wildernis was een integraal onderdeel van de missie van Johannes, zoals het was voor Abraham, Mozes, Elia en Jezus. Waar vinden we, in de hele heksenketel van het moderne leven, een heilige plaats, een plaats waar we alleen kunnen zijn en God dagelijks kunnen ontmoeten? Zou het hier en nu kunnen zijn, op onze computer, onze laptop of ons mobieltje, terwijl we bidden met Gewijde Ruimte?
  • Geloof ik dat als ik de moed heb om mezelf in handen te leggen van mijn Schepper, ik de hemel open zal voelen gaan en de genade op me zal neerdalen, dat mijn woestijn zal transformeren, dat het kromme recht zal worden, de ruwe plekken glad zullen worden, totdat ik ten slotte de redding van God zal zien?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Johannes de Doper, de neef van Jezus, is een uitdagende figuur. Hij, de boodschapper van God, is als een ‘geslepen pijl’. Zijn woorden dringen door tot de kern van het hart. Sommige mensen luisteren naar zijn compromisloze boodschap en geven een nieuwe wending aan hun leven. Maar anderen verzetten zich.
  • Heer, schenk me een verwelkomend hart tijdens deze Advent. Maak mij ontvankelijk voor de boodschappers van uw Woord, vooral voor diegenen waartegen ik me op het eerste zicht verzet. Want zij zijn vandaag uw profeten die me aanzetten om mijn manier van denken en leven te veranderen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Johannes de Doper begon zijn zending in de woestijn, net als Jezus zou doen. In ons diepste zelf hebben we allemaal een woestijn, een plaats waar we op de proef gesteld worden, waar de macht van de valse goden verbroken wordt. Het is een ontmoetingsplaats met onszelf, met onze innerlijke demonen en met God. Wij moeten niet bevreesd zijn om de woestijn in te gaan, vermits het daar is dat het Woord van God tot ons zal komen.
  • Ik volg vaak kromme paden die me wegleiden van mijn eeuwige bestemming. Wat kan ik doen opdat mijn pad recht naar God zou leiden ?

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten