User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 5,1-11

Het Woord van God

Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Gennésaret, terwijl de mensen op Hem aandrongen om het woord Gods te horen. Hij zag nu twee boten liggen aan de oever van het meer; de vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten. Hij stapte in een van de boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van wal te steken. Hij ging zitten en vanuit de boot vervolgde Hij zijn onderricht aan het volk.

Toen Hij zijn toespraak had geëindigd zei Hij tot Simon: “Vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst.” Simon antwoordde: “Meester, de hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te vangen; maar op uw woord zal ik de netten uitgooien.” Ze deden het en vingen zulk een massa vissen in hun netten dat deze dreigden te scheuren. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren vulden zich de beide boten tot zinkens toe.

Bij het zien daarvan viel Simon Petrus Jezus te voet en zei: “Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens.” Ontzetting had zich meester gemaakt van hem en van allen die bij hem waren, vanwege de vangst die ze gedaan hadden. Zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. Jezus echter sprak tot Simon: “Weest niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen.” Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om Hem te volgen.

Lucas 5,1-11
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • ‘Vaar naar het diepe en gooi je netten uit’. Dat was het motto dat paus Johannes-Paulus II koos voor het derde millennium. Ik vraag om het vertrouwen van Petrus toen hij deze schijnbaar zinloze opdracht kreeg. Ik vraag deze genade voor de hele kerk: mocht de gemeenschap van gelovigen moedig de blijde boodschap uitdragen in de wereld.
  • Ik sta stil bij Jezus’ antwoord op Petrus’ schuldbelijdenis: ‘Wees niet bang: voortaan zal je mensen vangen.’ Petrus ontvangt zijn zending op het moment dat hij zich bewust wordt van zijn zondigheid. Dit inzicht maakt hem tot een betere apostel omdat hij meer begrip krijgt voor degenen tot wie hij gezonden wordt. Hij weet nu dat hij net al zij genade en bevrijding nodig heeft.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Petrus lijkt het beter te willen weten dan God. Zijn er momenten dat ik meen dat mijn of andermans leven er anders zou moeten uitzien; dat God één en ander anders had moeten regelen?
  • ‘Wees niet bang’. Wie of wat maakt mij nu angstig? Hoe zou het zijn om deze angst mee te nemen in mijn gebed?
  • ‘Zij lieten alles achter en volgden Hem’. Wat heb ik achter gelaten om Jezus te volgen? Wat kan ik moeilijk loslaten om Hem op dit moment in mijn leven van nabijer te volgen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Heer, U zegt mij, zoals U tegen Simon zei: ‘Vaar naar diep water’. U staat klaar om mij te verrassen met de diepten die ik in mijzelf kan vinden. En dit dankzij het werk dat U door mij kunt doen. Red mij van zelfgenoegzaamheid. Behoed mij voor een routinebestaan. Laat mij uw hand herkennen in wat mij dagelijks overkomt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dit wonder laat Gods macht en gulheid zien. Jezus wist waarmee Hij Simon blij kon maken, deze visvangst zou Hij nooit vergeten!
  • Gods genade komt tot ons, op maat gesneden voor onze situatie. Kan ik mij een moment herinneren waarop mijn pogingen om behulpzaam te zijn boven verwachting werden beloond? Zag ik toen in dat God actief werkzaam was door mij? Of zeg ik eerder, ‘Dit kan helemaal niet, ’t werkt niet!’ en blokkeer ik daardoor Gods werking? Laat mij God de kans geven een verrassende God voor mij te zijn.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • God gebruikt de gebeurtenissen van het dagelijks leven om mensen dichter bij Hem te brengen. De poort van de hemel staat altijd open voor iedereen. Waarom zou ik dan ooit wanhopig worden over mensen – misschien binnen mijn eigen familiale kring – die hun geloof niet beoefenen?
  • Leven wij heden niet in een boeiende tijd? De kerken moeten hun huid afwerpen, nederig worden en groeien in genade. Ze moeten vrij worden om de God van het nieuwe begin te vieren. Heer, op uw woord zullen we onze netten uitwerpen in de diepe wateren van ons leven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vaar naar het diepe. Ik ben bang van het onbekende zoals ik bang ben van water als ik niet kan zwemmen. Ik bid om het geloof van Petrus wanneer mij gevraagd wordt me te wagen aan het onbekende.
  • Ga niet van me weg, Heer,want ik ben een zondig mens. Ik heb u zo nodig.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Een avontuur ga je onversaagd tegemoet. Het is een radicale ontmoeting die een leven kan veranderen. Simon, de visser die door Jezus uitgenodigd wordt om verder te gaan dan de grens van een comfortabel leven, stuurt zijn levensboot naar het diepe water. Zijn geloof en vertrouwen worden overvloedig beloond. Van nu af is zijn hele leven geankerd op Jezus.
  • Dagelijks roept U mij, Heer, tot het avontuur van vertrouwen in U. U bent de kapitein van mijn levensboot. Ik ben uw bemanning. Geef mij de moed om risico ’s te lopen, wetend dat U altijd bij mij bent.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Petrus kende zijn eigen onwaardigheid; het leek teveel gevraagd dat hij Jezus innig, dichtbij zou navolgen. Hij vergeet dat zijn leerlingschap niet zijn eigen idee was – het was Jezus die hem riep als vriend. Ik probeer mijn focus te verleggen van wat ik geloof, wat ik denk, naar hoe vol liefde God naar mij kijkt, mij kent, van mij houdt en mij roept dichterbij te komen.
  • Word ik geroepen de veiligheid van de kust te verlaten, en mij in het diepe te wagen?

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten