User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 7:6, 12-14

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij ze niet met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren.

Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen doet dat ook voor hen. Dat is Wet en Profeten. Gaat binnen door de nauwe poort; want de weg die naar de ondergang voert is wijd en breed, en velen zijn er die hem inslaan. Hoe nauw toch is de poort en hoe smal is de weg die voert naar het leven, en weinigen zijn er die hem vinden.'

Matteüs 7:6, 12-14
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Je een weg banen door een smalle doorgang vergt concentratie en volharding. Het houdt in dat je de verleiding van bredere en aantrekkelijkere paden moet zien te vermijden. Nochtans leidt dat inperken van de vele afleidingen en verleidingen die we tijdens ons leven ontmoeten ons naar de grootte en de breedte en de diepte van God.
  • Kan ik vandaag alert zijn voor de verleiding om paden te bewandelen die me van mijn uiteindelijke bestemming weghouden? Kan ik bidden voor de genade om ze te weerstaan?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • “Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen doet dat ook voor hen.” Ik ga er even bij zitten en denk enkele minuten na over wat dit betekent. Hoe anders zou de wereld er uit zien als iedereen dit gebod van Jezus zou volgen. In gedachten ga ik na hoe ik mijn familie behandel, en mijn vrienden, mijn collega’s, vreemdelingen en mensen die aan de rand staan van de maatschappij. Zou mijn gedrag anders zijn als ik hen zou behandelen zoals Jezus vraagt?
  • Ik vraag Jezus mij te helpen even stil te staan en mij te bezinnen voordat ik een overhaaste reactie uit, en mij af te vragen: zou ik zelf op die manier behandeld willen worden?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Hier een herhaling van Deuteronomium 30:19-20: "U staat voor de keuze tussen leven en dood... Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, door de Heer, uw God lief te hebben.” Ik vraag God om mij de richting van mijn leven te openbaren.
  • De smalle poort. Een moeilijke en uitdagende uitspraak, maar ik kan troost vinden in de woorden van een van Petrus' brieven dat "de Heer... geduld met u heeft, niet wil dat er iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen".
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik denk terug aan een tijd in mijn leven waarin ik met respect werd behandeld. Hoe was dat voor mij? En aan een tijd in mijn leven waarin ik niet met respect werd behandeld; hoe was dát voor mij? Praat met Jezus over deze twee ervaringen.
  • Ik denk terug aan een tijd in mijn leven waarin ik iemand anders met respect behandelde; en aan een tijd in mijn leven waarin ik iemand anders niet met respect behandelde - wat deden deze ervaringen met mij? Praat daarover met Jezus.
  • Worstel ik misschien met een relatie waarin ik mij respectvol wil gedragen maar die ik tegelijkertijd ook erg moeilijk vind? Praat met Jezus over deze situatie en over je verlangens.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Materiële rijkdom en succes kunnen aanleiding geven tot hebzucht. We kunnen in de macht komen van afgoden en van het rechte pad afraken. Het beter krijgen in financieel opzicht betekent niet dat je beter wordt in wat echt van belang is. Ik heb behoefte aan goede waarden en normen én tijd om na te denken zodat ik tot goede beslissingen kan komen waar het Gods weldaden betreft.
  • Het is makkelijk om met de massa mee te gaan, om het brede en makkelijke pad te volgen, maar dat is niet levengevend. Jezus is de weg naar het leven en Hij is de toegangspoort. “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur van de schapen. (…) Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden” (Joh 10, 7-9). Heer, help me om een goede volgeling van U te zijn
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • ‘Behandel anderen zoals jij wenst dat anderen jou zouden behandelen.’ De gouden regel is zo uitdagend omdat hij zo eenvoudig is. In feite is ‘dit de wet en de profeten.’ En toch lijken we nooit in staat deze regel helemaal te volbrengen ook al is die buitengewoon redelijk. Toch is het geen rechtsregel, maar een van echte liefde. Iets vroeger in het Evangelie volgens Matteüs vraagt Jezus ons om van elkaar te houden zoals wij van onszelf houden.
  • Dit is de weg die naar het leven voert. Toch is het nodig dat wij door de nauwe poort van zelfverloochening gaan, en elke dag ons kruis dragen. Ik vraag om genade dit met blijdschap te kunnen doen en met innerlijke vrede. Ik vraag om in de voetsporen van Jezus te treden, mijn broeder.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze drie woorden van Jezus zijn niet met elkaar verbonden en zijn misschien op verschillende tijden uitgesproken. In de eerste zin verwijst “wat heilig is” naar vlees (en bloed) dat in joodse offers wordt geofferd. Het hele gezegde lijkt te gaan over het bewaren van integriteit van alles wat heilig is.
  • Het middelste gezegde is een herhaling van het grootste gebod, dat in een of ander vorm in elke religie is te vinden. Het is hier in een positieve vorm: ‘behandel de mensen zoals je wilt dat ze jullie behandelen” en niet “dat ze jullie niet zullen behandelen’. Jezus vraagt om actieve en betrokken liefde.
  • Het derde gezegde wijst op de moeilijkheid van de christelijke weg naar eeuwig leven – een gezegde dat met meer zachtaardige woorden van Jezus in balans moet worden gebracht. Kan je je daar enkele van herinneren?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De gemakkelijkste optie om persoonlijke verantwoordelijkheid te vermijden is meegaan met de massa. De afstand tussen goed en kwaad is vaak flinterdun. Heer, toon me aub de weg die naar U leidt.
  • De gaven die God aan ieder van ons geeft mogen niet verkwist of genegeerd worden, maar moeten ten dienste worden gesteld van de anderen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Als goede dingen en succes in het leven voorhanden zijn, dan kan hebzucht toenemen. Valse goden kunnen de overhand nemen en dan gaat de richting verloren. Beter af zijn betekent niet beter af zijn in wat echt van belang is. Ik heb nood aan goede waarden en bezinningstijd, zodat ik kan komen tot goede beslissingen vanuit Gods genade.
  • Het is gemakkelijk om te dwalen, om de brede en gemakkelijke weg te volgen maar dat leidt niet tot leven. Jezus is de weg ten leven en Hij is de toegangspoort. “Waarachtig, Ik zeg u, Ik ben de deur voor de schapen…: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.” (Johannes 10,7-9). Heer, help mij om een goede volgeling van U te zijn.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten