User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 7:15-20

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Wacht u voor de valse profeten, mensen die tot u komen in schaapskleren maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult ge ze kennen. Plukt men soms druiven van dorens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de zieke boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen noch een zieke boom goede vruchten. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Aan hun vruchten dus zult ge ze kennen.'

Matteüs 7:15-20
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Onze digitale wereld wordt overspoeld door instant goeroes, die allerlei kant-en-klare oplossingen beloven in slim bedachte geluidsfragmenten. De volgende keer dat ik één van deze ‘valse profeten’ ontmoet zal ik proberen om verder te kijken dan de aantrekkelijke buitenkant om eerder naar de vruchten te kijken dan naar de beloften.
  • Dit fragment doet denken aan de parabel over de vijgenboom die geen vruchten had voortgebracht. De eigenaar van de boom draagt de tuinman op om hem om te hakken, maar de tuinman vraagt om een extra jaar om de boom te verzorgen en te bemesten. De eigenaar gaat akkoord. Geleende tijd is echter niet permanent. We weten niet hoeveel tijd ieder van ons nog heeft in het leven. Laten we bidden om de genade van een gevoel van urgentie.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Misschien hebben we vandaag wel meer dan ooit nood aan een waarschuwing voor valse profeten. Internet en sociale media houden ons vaak valse waarheden voor. We kunnen valse profeten herkennen aan het effect van hun woorden. Als hun woorden vrede en liefde nalaten, dan kunnen we hen geloven. Als ze haat, boosheid en verwijten opwekken, dan doen we er beter aan voorzichtig te zijn.
  • Heer, leid mij naar de waarheid.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Hoe raakt deze passage me? Ben ik in staat om een boek te beoordelen aan de hand van de kaft? Gebruik ik dit beeld soms om anderen te veroordelen, want wat zou je verwachten van die familie, van die maatschappij of van dat land?
  • Zou deze passage mij kunnen uitnodigen om nog eens te kijken naar mijn talenten, de geschenken die mij gegeven zijn, daar dankbaar voor te zijn en me af te vragen hoe ik die zou kunnen gebruiken voor het welzijn van anderen?
  • Jezus vroeg de mensen veelvuldig Hem te beoordelen op zijn ‘vruchten’.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Bepaalde boodschappen zijn erg populair, maar ze zijn niet altijd in de lijn van het Evangelie. Sommigen voorspellen zwaar weer; anderen stellen een meer liberale agenda voor. Echte profeten verkondigen de authentieke weg van Christus, maar er zijn in de geschiedenis ook heel wat valse leraren opgestaan die hun eigen verborgen agenda hadden. We worden eraan herinnerd om alert en waakzaam te zijn zodat we kunnen reflecteren en onderscheiden wat waar is.
  • Een boom verdort niet van de ene dag op de andere. De aantasting begint normaal gesproken binnenin en het duurt enige tijd voordat deze zichtbaar wordt. De boom kan er op zich goed uitzien, maar toch is ook een vermindering van het aantal vruchten zichtbaar. Of we raken de weg kwijt; de aanleiding hiervoor kan iets heel kleins zijn. Aan de andere kant is het duidelijk zichtbaar wanneer iemand groeit in positieve zin. We hebben aanleg voor het goede en de Heer wenst dat we dit ontwikkelen. Aan onze vruchten zullen anderen ons kennen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus waarschuwt om ons te hoeden voor valse profeten. Hij geeft ons een erg praktische leidraad voor onze onderscheiding: ‘Kijk naar de vruchten die ze voortbrengen’. Onze wereld kan soms zo verwarrend zijn. Er wordt ons zoveel geluk en welzijn beloofd, dat in feite veel lijden en eenzaamheid in zich bergt. Onderscheiden is nodig om te beseffen dat er niet alleen valse profeten rondlopen, die geen goede vruchten voortbrengen. Maar dat er ook goede profeten zijn wiens boodschap juist is, omdat ze goede vruchten voortbrengt. Ik bid om de genade van inzicht en wijsheid.
  • In deze verhalenreeks zou ik geraakt kunnen worden door de uitspraken van Jezus over het laatste oordeel: de boom die geen goede vruchten voortbrengt wordt omgehakt en in het vuur gegooid. Ook ik word geroepen, met een zekere hoogdringendheid, om goede vruchten voort te brengen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De Heilige Paulus schrijft over de 'Vrucht van de Geest' (Galaten 5, 22-23). Hij leert ons dat liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing een bewijs zijn van Gods werk.
  • Samen met God overloop ik deze eigenschappen. Ik dank Hem voor die momenten dat ik ze aanwezig zie in mijn leven. Ik vraag Hem om deze te versterken en te zien op welke manier ik uitgenodigd word om dit in mijn leven als leerling van de Heer gestalte te geven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus weet met buitengewone helderheid wat er in ons menselijk hart omgaat. Vaak kan ik de boze geest aan het werk zien in anderen, maar hoe zit het met mijn eigen hart?
  • Ik beeld me in dat ik een fruitboom ben. Welk soort boom wil ik zijn? Welke maat en kleur? Heer, laat me goede vruchten dragen wanneer de oogst eraan komt!
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Populaire berichten spreken aan ook al stroken ze vaak niet met het Evangelie. Sommige voorspellen kommer en kwel, terwijl andere een meer liberale boodschap hebben. Echte profeten onderrichten de authentieke weg van Christus, maar vele valse leraren in het menselijke verhaal verkondigen hun eigen boodschap. We worden eraan herinnerd om alert en aandachtig te zijn zodat we kunnen reflecteren en onderscheiden wat waar is.
  • Een boom sterft niet af gedurende de nacht. Integendeel, verval heeft de neiging om van binnenuit te beginnen en het kost tijd voordat het duidelijk wordt. De uiterlijke schijn kan goed zijn, maar je merkt het verlies van vruchtbaarheid. Of we raken gedesoriënteerd als er iets klein binnensluipt en ons uit koers haalt. Aan de andere kant spreekt groei in goedheid voor zich. We hebben het potentieel voor het goede en de Heer verlangt dat we het ontwikkelen. Aan onze vruchten zullen anderen ons kennen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus gebruikt een heel beeldende taal : wolven, bomen, schapen en fruit. Als ik tot God zou spreken in beelden, waarmee zou ik mijn leven vergelijken?
  • Als ik in mijn gebed dichter bij God kom besef ik ten volle dat Hij de bron is van waarheid en zingeving. Andere leiders kunnen me inspireren en bemoedigen, maar ik vertrouw op Jezus als de Waarheid.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten