User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 5,27-32

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult geen echtbreuk plegen. Maar Ik zeg u: Alwie naar een vrouw kijkt om haar te begeren heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. Indien uw rechteroog u tot zonde dreigt te brengen, ruk het uit en werp het van u weg; want het is beter voor u, dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat dan dat heel uw lichaam in de hel wordt geworpen. En als uw rechterhand u tot zonde dreigt te brengen, hak ze af en werp ze van u weg; want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat dan dat heel uw lichaam in de hel terecht komt. Ook is gezegd: Wie zijn vrouw verstoot moet haar een scheidingsbrief geven. Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot, behalve in geval van ontucht, brengt haar ertoe echtbreekster te worden; en wie een verstoten vrouw huwt begaat echtbreuk.’

Matteüs 5,27-32
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus overdrijft weer om ergens de nadruk op te leggen.
  • Meent Hij werkelijk dat je je rechteroog moet uitrukken en weg moet werpen?
  • Meent Hij werkelijk dat je je rechterhand moet afhakken en weg moet werpen?
  • Hij doet ons enkele praktische vaardigheden aan de hand om op het rechte pad te blijven: vermijd het hellend vlak door toe te geven aan het kwaad, want dan komen we in nog grotere moeilijkheden.
  • Bekoringen kun je het beste het hoofd bieden door onmiddellijk te reageren: laat het niet blijven hangen! Ga er tegenin en kies een betere weg.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ten tijde van Jezus legde de maatschappij grote nadruk op de Wet. Jezus echter zegt dat wederzijdse trouw, eerbied en respect al onze relaties moeten kenmerken. In gebed alsook in goede geestelijke conversatie, kunnen we de weg vinden naar groei en bekering. Wij bidden voor mensen die het moeilijk hebben in hun huwelijk en met hun familiale verplichtingen. Wij bidden voor hen om licht, raad en sterkte.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze tekst is niet makkelijk om te duiden. Vooral niet in onze tijd waarin relaties zo kwetsbaar zijn en echtscheidingen zo wijdverspreid. Deskundigen verschillen van mening: gaf Jezus een richtlijn of hield Hij een ideaal voor zoals in de andere paragrafen? Wat betekent ‘behalve in geval van ontucht’? Het is zeker niet mogelijk om binnen het kader van deze korte bedenkingen tot duidelijke conclusies te komen. Maar het moet ook voor de toevallige lezer duidelijk zijn dat Jezus het ideaal van de onverbreekbaarheid van het huwelijk hoog houdt
  • De Bergrede richt zich tot ons hart, waar al onze daden ontspringen zoals de vruchten van een boom. Vanuit dit oogpunt komt de persoonlijke integriteit altijd het eerst; hoe hoog de persoonlijke kosten ook mogen zijn. Heer, help mij uw leerling te zijn, kost wat kost.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het is niet ongebruikelijk dat mensen aanstoot nemen aan deze woorden van Jezus. Ze vinden dat hij te harde woorden spreekt, te gewelddadig. We kunnen in de woorden blijven steken. Maar dan vergeten we de oproep tot actie. We zouden wat tijd kunnen nemen om te bidden om voorbij deze woorden te gaan. Om er achter te komen wat er leeft in zijn hart.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De toenmalige maatschappij legde een sterke nadruk op de wet. Maar Jezus zei dat het wederzijdse trouw, eerbied en respect zijn die onze relaties dienen te kleuren.
  • Zonde heeft te maken met het bederven van relaties. Een goed huwelijk weerspiegelt Gods ononderbroken trouw en liefde voor ons. Kan ik, al was het maar één huwelijk, versterken? Het mijne of een ander?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • I hear you, Lord. If I deliberately use my eyes to stimulate my carnal desires, I am launching myself on the road to adultery. There is an internal desire of which adultery is only the fruit. You know, Lord, there is a whole industry devoted to stimulating my lust by advertising and by the visual media - what long ago we used to call cheesecake images. The concupiscence of the eyes is always titillating me. I need your sustaining grace, and the reminders of your words, to keep my heart from being mired.
  • Prayer gets to the heart of religion and religion must go to the heart. Right actions are not enough: one can sin in the heart. Prayer purifies actions, and good actions lead to prayer. In prayer, as well as in good spiritual conversation, we can find the way to growth and to conversion.
  • With these words of Jesus we bring to our prayer people who have experienced difficulties in marriage and in their family commitments. Prayer is not necessarily the time for long thoughts on adultery or divorce, but a time to pray for light, guidance and strength for ourselves and for all we know who may be in family or marital difficulties.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten