User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 5,33-37

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Gij hebt gehoord dat tot onze voorouders gezegd is: Gij zult geen valse eed doen, maar gij zult voor de Heer uw eden houden. Maar Ik zeg u in het geheel niet te zweren; noch bij de hemel, want dat is de troon van God; noch bij de aarde, want dat is zijn voetbank; noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote Koning. Ook bij uw hoofd moet gij niet zweren, want gij kunt niet één haar wit of zwart maken. Maar uw ja moet ja zijn en uw neen, neen; en wat daar nog bij komt is uit den boze.”

Matteüs 5,33-37
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus wil dat zijn volgelingen mensen van hun woord zijn.
  • Als wat je zegt ook is wat je doet, dan hoef je geen uitspraken te doen zoals bijvoorbeeld ‘dingen beloven op het graf van je moeder’.
  • Persoonlijke integriteit is in toenemende mate een deugd die van leiders wordt gevraagd: wanneer je niet zelf de regels overtreedt, zie je duidelijker wat goed en fout is en heb je de moed om er op de werkplek tegen op te treden.
  • Een Chileense kerkgemeenschap herschreef de zaligsprekingen: “Gelukkig zijn de zuiveren van hart; niet degenen die zich als engelen gedragen, maar diegenen wiens leven transparant is, want zij zullen God zien.”
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het gaat er Jezus om dat wij om Godswil de waarheid spreken. In gebed en reflectie, en in het gesprek met anderen verdiept zich in ons Gods leven en Gods waarheid in ieder van ons. Ons ‘ja’ tot en in ons leven is Gods ‘ja’. Alleen Gods waarheid en de betekenis die Jezus Christus aan ons leven heeft gegeven is ons engagement waard.
  • Jezus is Gods woord; Hij is het bewijs, de verzekering en de garantie dat God handelt voor ons bestwil. Mijn handelingen moeten de oprechtheid van mijn woorden laten zien. Ik bid dat God mij helpt om te leven overeenkomstig datgene wat de mond belijdt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus neemt alweer een onderrichting uit de joodse traditie en nuanceert het verder. Zijn argumentering eindigt met een oproep om waarden die hoog aangeschreven zijn vandaag (ook al worden ze niet altijd beoefend): eenvoud in onze relaties, eerlijkheid in onze communicatie met elkaar, transparantie in onze woorden.
  • Geef ik gehoor aan deze oproep of ben ik soms gemeen in hetgeen ik zeg? Bid om verlichting.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Hoe makkelijk is het om in woordpatronen terecht te komen die niet echt betekenen wat ze zeggen. Als ik probeer aandacht te hebben voor hoe ik communiceer, dan besef dat ik het nodig heb God te vragen om te werken aan wat er leeft in mijn hart. Het is één ding om beledigende en kwetsende taal te proberen te vermijden. Oprecht kijken naar wat er leeft in mijn hart is nog iets anders!
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus vraagt ons eenvoudig en rechtuit te zijn. Ja of nee zijn voldoende eens de waarheid is uitgesproken. Kunnen mensen erop vertrouwen dat ik waarachtig ben?
  • Heer, laat al wat ik vandaag zeg doordrongen zijn van eenvoudig geloof. U was nooit ingewikkeld of misleidend. U beminde uw Vader en uw mensen recht vanuit uw hart.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Kinderen kunnen ons in verlegenheid brengen door de eerlijkheid waarmee zij onverbloemd over dingen spreken. Jezus roept ons op oprecht, eenvoudig en respectvol te zijn in wat we zeggen of beloven. Hij stelt dubbelzinnigheid en politiek correct denken in vraag. Jezus was nooit dubbelzinnig. Zijn antwoord op alle beloften en vragen van God is "Ja !" Kan God ook op deze manier op mij rekenen ?
  • Gods woord is creatief en vruchtbaar en keert niet vruchteloos terug (Jes. 55,11). Jezus aan ons geven is eigenlijk zeggen : " Ik geef jullie mijn woord". Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh.14,6). Ik vraag dat ik mag leven vanuit Gods waarheid. Zouden mensen in mijn leven en handelen de boodschap van het Evangelie kunnen ontdekken?

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten