User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Johannes 21:20-25

Het Woord van God

In die tijd, toen Petrus zich omkeerde, zag hij, dat de leerling van wie Jezus veel hield, hem volgde; dezelfde die ook bij de maaltijd tegen Jezus’ borst had geleund en had gezegd: Heer, wie is het die U zal overleveren? Toen Petrus hem nu zag, vroeg hij aan Jezus: 'Wat dan met hem?' Waarop Jezus hem zei: 'Als Ik hem wil laten blijven tot Ik kom, is dat uw zaak? Gij moet Mij volgen!'

Zo ontstond onder de broeders het gerucht dat die leerling niet zou sterven. Doch Jezus had hem niet gezegd dat hij niet zou sterven, maar: 'Als Ik hem wil laten blijven tot Ik kom, is dat uw zaak?' Dit is de leerling die van deze dingen getuigt en dit geschreven heeft, en wij weten dat zijn getuigenis waar is. Er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft. Maar als ze een voor een beschreven worden, dan zou naar mijn mening zelfs de hele wereld te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven.

Johannes 21:20-25
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Op grond van deze uitspraak hebben sommigen gedacht…! - lezen we in de tekst. In een van de verhalen van C.S. Lewis wordt de hoofdpersoon - die een Christusfiguur is - uitgedaagd en ondervraagd over de manier waarop hij met een ander is omgegaan. Hij antwoordt: ‘Ik vertel niemand iets anders dan zijn of haar eigen verhaal!’ Het komt mij niet toe me te bemoeien met wat er gaande is tussen de anderen en God…
  • Speculaties over het leven of het doen en laten van andere mensen helpen hen echt niet vooruit. Wat kan ik leren over mezelf uit het feit dat ik de neiging heb om te speculeren over anderen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Zelfs op de avond van de kruisiging bleef Petrus nog bezorgd over het lot van een ander leerling. Zag hij Johannes misschien als een rivaal voor de affectie van Jezus? Jezus zet hem stevig op zijn plaats: ‘is dat uw zaak?', maar laat die woorden onmiddellijk volgen door de opdracht: ‘Gij moet Mij volgen!’
  • Ik bid dat ik deze woorden ‘s ochtends wanneer ik ontwaak diep in mij mag horen klinken.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • ‘Heer, wat dan met hem?’ (Joh. 21:21b). Zelfs op dit zeer plechtige moment is Petrus nog altijd al te menselijk en spontaan, benieuwd naar het lot van zijn naaste metgezel, misschien zelfs een beetje zijn rivaal. Jezus had maar één antwoord: ‘Gij moet Mij volgen!’ (Joh. 21:22b). Ik vraag om verlost te worden van alles wat mij afleidt om een trouwe volgeling van Jezus te zijn.
  • ‘Dit is de leerling die van deze dingen getuigt en dit geschreven heeft’ (Joh. 21:24). Wat een geluk en zegen voor ons dat deze leerling dit heeft gedaan! Ik bid in dankbaarheid voor het grote geschenk van de evangeliën aan ons christenen, want, zoals de heilige Hiëronymus heeft gezegd: 'Wie de evangeliën niet kent, kent Christus niet.'
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Neem ik als volgeling van Jezus de focus wel eens weg van Hem? Maak ik mij dan zorgen over wat anderen doen, denken of zeggen? Laat ik mij te veel leiden door de opvatting van anderen? Is dat de oorzaak dat ik mij afwend om Jezus te volgen? Kan ik zien hoe de focus op andere mensen of gebeurtenissen, mij hebben weggehouden van Jezus? Ik overdenk deze vragen heel eerlijk en spreek erover met Jezus.
  • Terwijl ik nadenk over een situatie waarin ik mij misschien heb laten afhouden van het volgen van Jezus, luister ik naar wat Jezus nu tot mij zegt: ‘Wat betekent dat voor jou? Volg Mij!’ Heer als ik de focus blijf richten op U, kan ik niet verloren lopen. U bent de weg en de waarheid!
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Maak ik het moeilijk voor mezelf door me te vergelijken met anderen? Door te vergelijken hoe God omgaat met anderen en met mij? Heb ik die oproep ‘Volg mij’ ‘gehoord’?
  • Hoe was mijn antwoord hierop? Hoe zou ik willen dat mijn antwoord zou zijn? Hoe ervaar ik die oproep nu?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • ‘De leerling van wie Jezus hield’. Wat een bijzondere aanduiding! Heb ik mijzelf ooit zo gezien, kan ik mij een ervaring herinneren dat ik mij bijzonder bemind wist door Jezus?
  • Jezus liefhebben en door Hem bemind te worden, is Hem ‘volgen’.
  • De beminde leerling heeft als taak te getuigen van wat hem in zijn leven is overkomen. Ik ben geroepen om te getuigen van de ‘grote dingen die de Heer heeft gedaan’ in mijn leven. ‘Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan’ (Magnificat, Lucas 1:49).
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Zelfs als Johannes zijn Evangelie afsluit, weet hij dat de woorden van Jezus misverstaan kunnen worden. Ik bid dat ik gespaard mag blijven van elke verkeerde interpretatie van Jezus’ woorden, zoals nu in mijn gebed vraag ik God om rechtstreeks tot mijn hart te spreken.
  • Johannes had het gevoel dat de werken van Jezus talrijk waren en dat er veel boeken zouden kunnen worden geschreven. In Gods aanwezigheid beschouw ik de werkzaamheden van Jezus in mijn leven en dank ik voor de verborgen en vanzelfsprekende wijzen waarop ik tot leven kwam. Ik denk aan mezelf als een 'Evangelie', een bewijs van Gods liefdevolle aanwezigheid en werking.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wat is er met hem? vraagt Petrus. Wijst dit op rivaliteit, op afgunstige nieuwsgierigheid? Er klinkt wat verwijt door in Jezus’ antwoord: Wat gaat jou dat aan?
  • Heer, zal ik deze competitiedrang ooit ontgroeien, deze neiging het middelpunt van de belangstelling te zijn? Mocht uw zelveloze liefde me doorstromen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • “Het gerucht ging dat ...!” In één van de verhalen van C.S. Lewis, wordt het hoofdpersonage – een soort Christusfiguur - ter verantwoording geroepen over zijn omgang met een ander. Hij antwoordt: ‘Ik vertel niemand een ander verhaal dan het zijne.’ Mocht ik niet tussenkomen in wat gebeurt tussen God en anderen.
  • Kan ik iets over mezelf leren als ik me geneigd voel nodeloos te speculeren over het doen en laten van anderen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • ‘De leerling van wie Jezus hield’ is anoniem, maar de herinnering aan hem vormt de basis van het Johannesevangelie. Op hem baseert de christelijke gemeenschap het verhaal van Jezus en diens blijvende aanwezigheid onder de christenen. Ik dank deze schemerachtige figuur en vraag dat ook ik het christelijke verhaal mag verkondigen als ouder, leraar of in nederige gesprekken met vrienden.
  • Lieve God, Gij hebt gezegd: “Mijn plan voor jullie staat vast, Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk, Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven.” (Jeremia 29:11). Wanneer ik om U roep, mijn God, wees mij dan nabij. Wees mijn voortdurende Gids en Metgezel.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten