User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Johannes 15:9-11

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Zoals de Vader Mij heeft liefgehad zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik u opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden.'

Johannes 15:9-11
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Nogmaals laat ik deze geruststellende woorden in mijn hart weerklinken: ‘Zoals de Vader Mij heeft liefgehad zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde.’ Ik voel me omringd, omarmd door de innige liefde die Jezus voor mij heeft, voor ons. Ik vraag de genade te weten hoe ik die grote liefde kan aannemen en beantwoorden.
  • Enkele uren voor zijn gevangenneming en voor het begin van zijn verschrikkelijk lijden, spreekt Jezus over zijn verlangen dat zijn vreugde in ons zal zijn, dat deze vreugde volkomen zal zijn. Hoe verbind ik het navolgen van Jezus met vreugde in plaats van met zelfopoffering en een zekere somberheid? Heer, laat mij uw ware stem horen!
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus zegt ons dat we ons aan ‘zijn’ geboden moeten houden. Denk aan één van hen ‘Heb je vijanden lief’, ‘Keer de andere wang toe’, ‘Neem elke dag je kruis op’ enz.
  • Hij herinnert ons eraan hoe Hij de geboden van zijn Vader heeft onderhouden, door in alle dingen zijn wil te doen. Het volgen van Jezus' voorbeeld van gehoorzaamheid aan de wil van God is fundamenteel in het christelijke leven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De heilige Ignatius zou ons gebed laten beginnen met het overwegen van hoe God ons ziet . Er is geen betere manier om te beginnen en te eindigen! Ieder van ons kan zeggen: “U ziet mij als uw welbeminde”. Een groot deel van onze gebedstijd kunnen we gebruiken om eenvoudig te genieten van deze verrukkelijk waarheid over onszelf.
  • Als we op deze manier bidden, dan zal de vreugde van God onze harten vervullen. In de Evangeliën gaat vreugde altijd samen met Gods nabijheid. Zo ervaren Maria en Elisabeth een overdaad aan vreugde bij hun ontmoeting. Ook de herders en de wijzen zijn vol van vreugde wanneer zij de Heer vinden. Vreugde is de beste graadmeter voor een leven in de nabijheid van Jezus.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Soms zijn er momenten waarop ik begrijp wat deze liefde betekent. Paulus sprak over de liefde van God die in onze harten wordt uitgestort door de Heilige Geest, die ons gegeven is. Soms ervaren we hoe die liefde door ons heen gaat, en ons vreugde geeft in het liefhebben van de andere. Er is een energie in ons, die niet uit onszelf voortkomt. Ik denk aan een of twee vrienden die stralen van vreugde. Ik denk dat ze in Gods Liefde verwijlen, en voel me er gelukkig om. Heer, misschien verrast U me wel op een dag met die vreugde.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik neem even de tijd om aan Jezus’ vrijgevigheid te denken: Hij houdt op dezelfde manier van mij als de hemelse Vader van Hem houdt. Hij heeft er alle vertrouwen in dat ik mij thuis kan voelen in zijn liefde. Kan ik twijfelen aan Hem?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het is heel eenvoudig: Jezus wil dat ik gelukkig ben! Ik besef dat wat aan de orde is, niet iets oppervlakkig is. Het gaat over geluk dat voortvloeit uit de vreugde omdat ik ‘op de juiste plaats’ ben – in de juiste relatie met God, met de anderen, met mezelf. Help me, Heer, om hier te blijven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus nodigt zijn leerlingen uit om zijn geboden te onderhouden, als een manier om meer lief te hebben, eerder dan als een vorm van beknotting van hun vrijheid. Jezus weet heel goed dat wij de diepste vreugde en de hoogste liefde zullen vinden als wij zo leven dat wij proberen er aandacht te hebben dat anderen het goed hebben.
  • Jezus verlangt voor ons een vreugde die vervullend is. Die vreugde kunnen we krijgen naarmate we meer een worden met Hem. Zien we ook waar we zijn aantrekkingskracht dreigen te ontglippen? Op welke manier zou mijn eenheid met Hem kunnen groeien?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Als we Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons zouden vatten, dan zou het leven radicaal een reis van vreugde zijn. Vreugde kan aanwezig zijn te midden van ontberingen. Jezus’ vreugde is diepgaand en sterk, zelfs in zijn Lijden. Het gaat om de vreugde van geliefd te zijn door de Vader. Mijn vreugde moet voortkomen (ontstaan) uit een diep besef dat ik door God sterk bemind wordt.
  • Heer, ik weet niet waarom U er voor wil zorgen dat mijn blijdschap volkomen zou zijn. Maar U doet het. Geef me nu tijd om dit te proeven en U te prijzen en te danken.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik neem even de tijd om het woord "blijven" te smaken: een thuisplaats, een plaats om tot rust te komen, een hersteloord, waar ik gekend ben, bemind en geliefd word. Waarom spreekt Jezus op deze manier over leven in Zijn liefde?
  • Jezus zegt dat mijn vreugde niet volledig is en nodigt mij uit tot vervolmaking. Ik probeer in deze gebedstijd alles wat mij gelukkig maakt voor God te brengen.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten