User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Johannes 15:9-17

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Zoals de Vader Mij heeft liefgehad zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik u opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden.

Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u, en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.'

Johannes 15:9-17
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus zegt ons in zijn liefde te blijven zodat we anderen kunnen liefhebben. Hij verlangt ernaar dat we Hem kennen als een vriend en dat we onze relatie verdiepen zodat we zijn vreugde kunnen ervaren. We zijn gekozen om elke dag verder te gaan in het besef dat de liefde van onze vriend door ons heen zal stromen.
  • Onze vreugde ontspringt in het besef dat we gekozen zijn, geroepen en gezonden. Als een vriend nodigt God ons uit om zijn onvoorwaardelijke liefde te koesteren. We wenden ons naar wat goed is in ons, wat ons leven schenkt, niet naar wat onze geest belemmert.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Als ik deze ontroerende woorden van Jezus lees, blijf ik even stilstaan bij zijn liefde en de zorg voor zijn vrienden. Het belangrijkste voor Hem is dat ze zeker zijn van zijn liefde. Zij zullen spoedig ontdekken dat die liefde onmogelijk groter kan zijn. Ik besef dat deze woorden ook tot mij gericht zijn, in al mijn zwakheid en onzekerheid. Ik vraag Gods hulp om mijn liefde te laten lijken op die van Jezus, zodat ik bereid mag zijn mijn leven aan de anderen te geven.
  • ‘Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied.’ Dat klinkt op het eerste gezicht vreemd maar als ik er goed over nadenk dan klopt dit wel want het strookt met mijn ervaring. Ik doe vaak dingen waarvan ik weet dat mijn vrienden ze fijn vinden, niet omdat ik bang ben hen anders te verliezen of omdat ik een goede indruk op hen wil maken, maar gewoon omdat we vrienden zijn. ‘Ik noem u geen dienaars meer …, maar u heb Ik vrienden genoemd.’ Ik laat deze mooie woorden diep in me doordringen, in grote dankbaarheid.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het hart of de kern van de christelijke boodschap is liefde, God houdt van mij! Hoe moeten we met deze realiteit omgaan? Als we Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons zouden begrijpen, zou het leven radicaal een reis van vreugde zijn. Aanvaarden dat God van mij houdt, is ook de realiteit aanvaarden dat God alle anderen op dezelfde manier liefheeft. Ik ben geroepen om mezelf en anderen lief te hebben, en uit het evangelie klinkt duidelijk dat ik geroepen ben om de armen, de uitgestotenen, de gemarginaliseerden, de stemlozen op een speciale manier lief te hebben. Ik ben ook geroepen om te zorgen voor de aarde "ons gemeenschappelijke huis" dat God ons heeft toevertrouwd.
  • "God, die ons oproept tot edelmoedige toewijding en oproept alles te geven, biedt ons de krachten en het licht dat wij nodig hebben om verder te gaan. In het hart van deze wereld blijft de Heer van het leven altijd tegenwoordig, die ons zo liefheeft. Hij laat ons niet in de steek, Hij laat ons niet alleen, omdat Hij zich definitief met onze aarde heeft verenigd, en zijn liefde brengt ons ertoe steeds nieuwe wegen te vinden.” (Paus Franciscus, Laudato Si 245).
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Mijn liefde voor anderen mag niet worden bepaald door hun reactie. Jezus houdt van mij helemaal, of ik goed of slecht of onverschillig ben. Mijn liefde moet ook van dat niveau zijn. Dat is kostbare liefde - het kan mijn hele leven kosten!
  • Deze kostbare liefde zal rijke vruchten dragen, of ik het zie of niet. Zoals ook de liefde van Jezus zijn vruchten pas afwerpt na zijn dood. Ik moet niet ontmoedigd zijn wanneer mijn liefde lijkt verspild te worden. Aan ware liefde komt nooit een einde (1 Korintiërs 13,8). Liefdevolle handelingen zijn de bouwstenen van het eeuwige leven.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten