User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcus 1:12-15

Het Woord van God

In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door, terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen Hem hun diensten. Nadat Johannes was gevangen genomen ging Jezus naar Galilea en verkondigde Gods blijde boodschap. Hij zei: 'De tijd is vervuld en het rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de blijde boodschap.'

 

Marcus 1:12-15
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De bedoeling van de bekoringen van de duivel was dat Jezus zichzelf 'nummer één' zou maken waarbij de focus op zichzelf gericht zou zijn. Om zijn honger te stillen met een wonderbaarlijke transformatie van steen in brood; om te zoeken naar tijdelijke macht, en om te vertrouwen op zichzelf in plaats van op God. Het doel in het leven van Jezus was echter dat zijn Vader altijd 'nummer één' zou zijn. Wij zijn geroepen om dit ook in ons leven te doen, zelfs als dit lijden met zich meebrengt zoals bij Jezus, wat leidde tot het kruis. We zien hoe Hij in de veertigdagentijd anderen op de eerste plaats zet, zelfs na de verrijzenis.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De eerste verzen van het Marcusevangelie verkondigen het begin van een totaal nieuw tijdperk van redding (met de figuur van Johannes de Doper op de scheidslijn). Jezus wordt op het toneel van de geschiedenis geïntroduceerd als de leider van Gods nieuwe volk (Mozes was zijn voorloper).
  • Maar eerst (in navolging van Mozes) is er die afzondering in de woestijn, waar Jezus wordt toevertrouwd aan de zorg van de hemelse God. Daar, 'verleid door satan', komt Hij totaal ongedeerd uit de beproeving.
  • Jezus is nu klaar om de strijd aan te gaan met de duistere machten: de mensen aansporen zich te bekeren en zich af te keren van de duisternis van het kwaad - zoals die zich manifesteert in de zonde, in ziekte, in demonische bezetenheid.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Welke geest drijft me voort in de dingen die ik doe? Is mijn hart een thuis voor de Geest? Zou de Heilige Geest me kunnen uitnodigen om het rustiger aan te doen? In de bijbel is de “wildernis” een plaats van openbaring van en verbondenheid met God. Ik moet bijkomstige zaken naast mij neerleggen om God te ontmoeten. God wordt zowel in leegte als in volheid gevonden. Ik kan Hem vinden in de leegte van ziekte en ouderdom en ontgoocheling en mislukking en eenzaamheid.
  • Nu de vasten begint kan ik God beloven dat ik trouw zal zijn aan de rustige ruimte en tijd die Gewijde Ruimte mij biedt. Ik wil dat Gods Koninkrijk bij mij komt. Ik wil dieper in de Blijde Boodschap geloven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Enkel een God zou menselijk genoeg kunnen zijn om zo’n verleiding te ondergaan. In het evangelie van Marcus wordt Jezus afgeschilderd als goddelijk, maar ook ten diepste menselijk. Hij betreedt de wildernis met slechts één doel voor ogen: om God te vinden, en volledig aan Hem toe te behoren. Slechts dan, en niet eerder, komt Hij binnen in Gallilea en verkondigt Hij het goede nieuws.
  • Heer, treedt met mij mijn wildernis binnen. Spreek tot mijn hart, dat doorgaans zo benomen is door zorgen. Openbaar mij waar verslaving aan macht, bezit en zelfzucht mijn pad verstikken. Alleen wanneer ik vrij ben van deze verslavingen, kan ik ook goed nieuws zijn voor anderen. Alleen dan kan ik een bijdrage leveren aan de oplossing van de problemen die deze wereld kent.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten