User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcus 9:2-10

Het Woord van God

In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg waar zij geheel alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn kleed werd glanzend en zo wit als geen bleker ter wereld maken kan. Elia verscheen hun samen met Mozes en zij onderhielden zich met Jezus. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: 'Rabbi, het is goed dat we hier zijn. Laten we drie tenten bouwen, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.' Hij wist niet goed wat hij zei, want ze waren allen geheel verbluft. Een wolk kwam hen overschaduwen en uit die wolk klonk een stem: 'Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem.' Toen ze rondkeken, zagen ze plotseling niemand anders bij hen dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de berg verbood Jezus hun aan iemand te vertellen wat ze gezien hadden, voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan. Zij hielden het inderdaad voor zich, al vroegen zij zich onder elkaar af wat dat opstaan uit de doden mocht betekenen.

Marcus 9:2-10
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Een luisterend hart is een hart dat verwarmd wordt door de liefde van God, en onderwezen door zijn woorden. Degene naar wie wij luisteren is de Zoon van God, Jezus getransfigureerd in zijn menselijkheid. Gebed is beter te omschrijven als luisteren dan spreken. Breng wat tijd door met het nazeggen van zijn woorden, of luister gewoon naar de stemming van liefde en vrede in het gebed. Jezus volgen op de berg was voor Petrus, Jakobus en Johannes een volgen in liefde dat deel zou uitmaken van hun toekomstig leven. De beklimming van de berg was soms moeilijk voor de apostelen, maar het uitzicht op de top was de moeite waard: de heerlijkheid van Jezus en de uitnodiging van God. Zo is het ook voor ons als leerlingen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Gebed kan vaak voelen als een lange bergwandeling! Je vraagt je af of het dat wel waard is, en je hebt niet altijd voldoende uithoudingsvermogen. Maar als je er bewust tijd aan besteedt, zoals je nu doet, is gebed altijd de moeite waard. Jezus ‘nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee’, en Hij zal jou ook met zich meenemen, als je bereid bent te klimmen. Probeer niet te geïrriteerd of stuurs te zijn op je weg naar boven met Hem.
  • Je hoeft geen grote spirituele ervaringen te hebben, bij Jezus vertoeven en naar Hem luisteren breng een geheel eigen, diepe, innerlijke beloning met zich mee. Het is op deze manier dat wij getransformeerd worden.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze gebeurtenis op de berg doet ons vooruit kijken naar de verrijzenis van Jezus, of naar zijn glorievolle wederkomst. Petrus’ reactie doet ons ook vooruit kijken naar leven met God, zodat we in eeuwigheid zullen zeggen ‘Het is goed dat wij hier zijn’. Soms kunnen wij rusten in het gebed en gewoon blij, gelukkig en tevreden bij Jezus zijn, in zijn aanwezigheid en liefde. De gedaanteverandering was ten bate van de leerlingen, voor hun geloof en vertrouwen in Jezus’ blijvende heerlijkheid in slechte tijden. Het kan voor ieder van ons in gebed óók zo zijn.
  • De stem van God klinkt in ons na, nodigt ons uit naar Jezus te luisteren. Ik sta mijzelf toe om in de aanwezigheid van de Geliefde getrokken te worden, uitgenodigd om dichtbij te zijn net als Petrus, Jakobus en Johannes. Vertoef een poosje in gebed en zeg maar: ‘Het is goed om hier te zijn.’
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Petrus roept in vreugde en verwondering uit, "Meester, het is goed voor ons om hier te zijn!" Zo is het beslist bedoeld dat wij de aanwezigheid van God ervaren – in bewondering en vreugde, het schepsel dat verheerlijkt in de aanwezigheid van de Schepper. Te vaak glijden we langs het oppervlak van de draaiende aarde heen zonder te luisteren naar haar hartslag. We kijken naar de diepte van het universum en horen het gezang van de sterren niet.
  • Wanneer heb ik voor het laatst gezongen en jubelde ik voor de Heer met heel mijn hart, klapte ik in mijn handen of juichte ik voor hem?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Op onze tocht naar God kennen we naast laagtes soms ook grote hoogtes, wanneer we voelen dat de grond waarop we staan heilig is. Net zoals Petrus indertijd zouden ook wij willen dat deze momenten eeuwig blijven duren. Maar Jezus, “enkel Jezus”, brengt ons veilig vanop de bergtop weer naar beneden en bereidt ons voor op de moeilijke tijden die voor ons liggen, met de herinnering aan deze korte transfiguraties als inspiratiebron. Kan ik me enkele van zulke hoogtes herinneren?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze openbaring deed zich voor na een moeizame klim ‘boven op een hoge berg’. Het onthult Jezus’ grootheid. Ben ik bereid om er hard aan te werken, misschien in gebed, om Jezus intenser te leren kennen?
  • De impulsieve Petrus wil Jezus, Mozes en Elia eren. Pas als een stem klinkt wordt hij stil. Want deze onthult dat het om Jezus gaat. Probeer ik naar Jezus te luisteren zowel in goede als in slechte tijden?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus, U moest een diepgaande gedaanteverandering ondergaan om krachten op te doen voor uw Passie. Het leven is vaak moeilijk. Help mij om te geloven dat ik net als U een “geliefde van God” ben, zoals Paulus het zegt (Rom1, 7). Dit zal mij sterken in tijden van nood.
  • Het goddelijke zit verborgen in ieder van ons. Soms straal ik deze goedheid uit en soms blijft ze verborgen. Maar iedereen die ik ontmoet, thuis, op straat, op het werk, in het ziekenhuis en in de supermarkt, is een zoon of dochter van God. Heer, help mij tijdens deze Vasten om te zien dat iedereen deel heeft aan deze dynamiek van het goddelijk mysterie!

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten