User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcus 2:18-22

Het Woord van God

Toen de leerlingen van Johannes en de Farizeeën eens een vastendag hielden, kwam men Jezus vragen: 'Waarom vasten de leerlingen van Johannes en die van de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet?' Jezus sprak tot hen: 'Kunnen dan de vrienden van de bruidegom vasten zolang de bruidegom bij hen is? Zolang zij de bruidegom in hun midden hebben kunnen ze niet vasten. Er zullen echter dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen en dan, in die tijd, zullen ze vasten. Niemand naait een verstellap van ongekrompen stof op een oud kleed. Anders trekt het ingezette stuk eraan, het nieuwe stuk aan het oude, en de scheur wordt nog groter. En niemand doet jonge wijn in oude zakken; anders doet de wijn de zakken barsten en de wijn gaat verloren met de zakken. Nee, jonge wijn in nieuwe zakken.'

Marcus 2:18-22
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In beide bijbelfragmenten zegt Jezus dat Hij, zijn leer en de weg die Hij wijst niet kunnen worden beoordeeld naar oude, traditionele maatstaven. Jezus heeft een radicale omslag teweeggebracht in de manier waarop wij met God en met elkaar moeten omgaan.
  • De Weg van Jezus is nogal afwijkend. Hij is in de eerste plaats innerlijk in plaats van louter uiterlijk. Hij is ten diepste geworteld in relaties die gebaseerd zijn op liefde, een liefde die altijd het welzijn van de ander voor ogen heeft. Als we wat Jezus doet beoordelen naar de oude gebruiken dan zal het lastig worden. Wat wij nodig hebben, zegt Paulus is ‘de gezindheid van Christus’ (Filippenzen 2:5).
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • We zagen eerder al dat Jezus een aantal oude gevestigde grenzen heeft doorbroken. Er hangt een sfeer van vrijheid rond Hem en zijn leerlingen voelen zich er goed bij. Dit is opnieuw een teken van de aanwezigheid van het ‘koninkrijk van God’ - Jezus openbaart hier dat God wil dat iedereen vrij, gelukkig en vreugdevol is. Het komt erop neer dat Hij zegt: ‘Kom, het is feest!’.
  • Ik spreek met Jezus zoals een vriend zou doen. Onwillekeurig snap ik dat in Jezus iets radicaal nieuws aan het oplichten is in een donkere wereld. Hoe aantrekkelijk is dat! De aanraking van het goddelijke in een mensenhart verandert het leven. Ik wil geen oud kleed of een vermoeide wijnzak meer zijn. Ik vraag Hem om me te bevrijden van mijn angsten opdat ik in vreugde kan leven omwille van het goede nieuws dat mij gegeven is.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Op dit punt in het evangelie van Marcus komt Jezus naar voren als een belangrijke religieuze figuur, maar met een toenemende spanning tussen hem en de Joodse autoriteiten. Waarom houdt Hij zich niet aan de vasten dat door alle rechtgeaarde Joden in acht wordt genomen? Zijn critici begrijpen niet dat zijn komst onder hen anders is. Hosea en Jesaja gebruiken de metafoor van een bruiloft in verband met de komst van de Messias. Jezus ziet zichzelf als de bruidegom op Gods bruiloftsfeest. Het is een tijd voor vreugdevolle viering in plaats van verdriet of vasten.
  • Bij het Laatste Avondmaal beloofde Jezus: ‘Ik zal u weer zien, en uw harten zullen zich verheugen, en niemand zal uw vreugde van u afnemen.’ (Joh.16,22)
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Nobody puts wine, old or new, into skins these days. But if Jesus had said, /You don't try to run Windows XP on an old 486/, what point would you think he was making? He could not install his message of love and justice into the stiff mind-set of the Pharisees, who gave all their energies to following the tiniest points of the law.
  • Lord, may I be a new cloak, a fresh wine-skin, a heart ready to hear your message.
  • Jesus is the bridegroom. He hints at his future death when he says that the bridegroom will be taken away. When he speaks of old and new cloth and old and new wine, Jesus is referring to old and new forms of religious practice: the old ways of the scribes and Pharisees with their many 'traditions' which they patched onto the Mosaic Law, and which Jesus condemned, and the new 'wine' of Jesus' teaching poured out on his disciples.
  • Sometimes I prefer to cling to old traditions rather than face the challenges presented by Jesus.  
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Nobody puts wine, old or new, into skins these days. But if Jesus had said, /You don't try to run Windows XP on an old 486/, what point would you think he was making? He could not install his message of love and justice into the stiff mind-set of the Pharisees, who gave all their energies to following the tiniest points of the law.
  • Lord, may I be a new cloak, a fresh wine-skin, a heart ready to hear your message.
  • Jesus is the bridegroom. He hints at his future death when he says that the bridegroom will be taken away. When he speaks of old and new cloth and old and new wine, Jesus is referring to old and new forms of religious practice: the old ways of the scribes and Pharisees with their many 'traditions' which they patched onto the Mosaic Law, and which Jesus condemned, and the new 'wine' of Jesus' teaching poured out on his disciples.
  • Sometimes I prefer to cling to old traditions rather than face the challenges presented by Jesus.  

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten