User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcus 6,53-56

Het Woord van God

In die tijd staken Jezus en zijn leerlingen het meer over, bereikten de kust bij Gennésaret en liepen de haven binnen. Zodra zij uit de boot gestapt waren herkenden de mensen Hem. Zij liepen heel de streek af en men begon de zieken op hun bedden naar de plaats te dragen waar men hoorde dat Hij was. Waar Hij maar binnenkwam, in dorp of stad of gehucht legde men de zieken op de pleinen en smeekte Hem of ze tenminste de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En allen die dit deden werden gezond.

Marcus 6,53-56
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De aantrekkingskracht van Jezus is heel bijzonder. Deel ik het enthousiasme van de menigte, of ontbreekt het mij aan ondernemingszin? Welke moeilijkheden overwin ik om bij Hem te komen – zoals vroeger opstaan om te bidden, of zieken bezoeken, of op een drukke dag juist de tijd nemen om bij Hem te zitten?
  • Stel je eens voor dat Jezus op jouw marktplein zou komen! Hoe zou daarop worden gereageerd? Wil Marcus ons laten zien dat de marktpleinen van de wereld een centrum van goddelijke kracht en genezing kunnen zijn, als het evangelie daar maar zou leven? Kunnen wij van Gewijde Ruimte daar iets aan doen? Uiteindelijk zijn wij Gods ambassadeurs (2 Korinthiërs 5,20)!
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus was nooit zo populair als nu. De evangelist heeft zojuist het verhaal verteld van Jezus die op wonderbaarlijke wijze vijfduizend mensen had gespijzigd nadat ze naar zijn verkondiging hadden geluisterd.
  • Vanaf het begin van zijn optreden was er sprake van mensen die zich in grote getale rond Hem verzamelden om genezen te worden. We hoorden dat alle inwoners van de stad Kafarnaüm ‘zich bij de deur van het huis hadden verzameld’ omdat ze getuige waren geweest van zijn genezingen (Marcus 1:33).
  • De drang van het volk om ‘ten minste de zoom van zijn kleed aan te raken’ is misschien veroorzaakt door het verhaal van de door Jezus genezen vrouw uit het vorige hoofdstuk. Zij leed al twaalf jaar aan bloedverlies, ‘begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan’ en was meteen genezen (Marcus 5:25-34).
  • In Bijbelse bewoordingen, de barmhartigheid van de Heer, de grote Genezer, is hier in alle overvloedigheid ten volle waarneembaar.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Kan ik de opwinding van het volk opmerken wanneer Jezus, altijd zo toegankelijk, van de boot aan wal stapt?
  • Ik breng mijn vrienden in nood in gebed tot Hem.
  • "Vraag en je zal ontvangen," zegt Hij. Hij staat open voor overtuiging, geniet er zelfs van om lastig gevallen te worden. Maar ik mag niet vergeten om Hem te bedanken.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Heer Jezus, ik wil niet voor een profiteur worden aangezien. Ik wil niet worden beschouwd als iemand die zijn familie, vrienden, de Kerk of zelf God gebruikt voor eigen doeleinden. Zelf heb ik er een hekel aan gebruikt te worden. Maar in dit verhaal wordt U gebruikt tot U erbij neervalt. Zonder enige wrok reageert U zoals U wilt dat wij reageren: ‘De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen’(Mt. 20, 28).
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus was omringd door mensen die Hem in geloof benaderden; zij vertrouwden Hem en wisten dat Hij hen kon genezen en hen zou helpen. Ik bid dat mijn geloof kan worden verdiept wanneer ik tijd neem voor gebed, wanneer ik voor Jezus kom met mijn nood.
  • De mensen brachten hun zieken op matten naar Jezus. Ik breng diegenen die belangrijk voor me zijn naar mijn ‘gebedsmat '- deze heilige ruimte - en ik vraag Jezus hen te zegenen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wat zullen de mensen zich verheugd hebben over Jezus’ bezoek. Het was een wonderlijke, helende tijd. Zij verwelkomden Jezus als hun genezer. Ben ik altijd blij met zijn aanwezigheid, ontvankelijk voor wat Hij me geven wil?
  • Hoe verwelkom ik Jezus? Als mens, genezer, vriend, God….? Laat deze vraag je in deze gebedstijd vergezellen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik verbeeld me dat Jezus zijn bijdrage levert in het roeien en het aanmeren van de boot. Ik kijk toe als er verteld wordt dat Hij aangekomen is. Mensen haasten zich. Ze grijpen deze kans om hun vrienden te laten genezen. Waar ben ik in dit tafereel? Help ik anderen om Hem te bereiken of wacht ik op iemand die mij tot bij Jezus brengt? Kan ik me laten aanraken door Jezus?
  • Jezus, U houdt ervan om mensen te genezen. U leerde de leerlingen om mededogen te tonen voor de noodlijdenden. Ik ben nu uw volgeling. Mag ik vandaag uw liefde en mededogen tonen aan de noodlijdenden rondom mij. Dat ik een genezende aanwezigheid mag zijn voor diegenen die ik ontmoet.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten