User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcus 4:21-25

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot de menigte: 'Komt er soms een lamp, om onder de korenmaat of onder de rustbank gezet te worden of juist om op de standaard te worden geplaatst? Niets is verborgen dat niet openbaar gemaakt zal worden; en niets is geheim dat niet aan het licht zal komen. Als iemand oren heeft om te horen, hij luistere.' Verder zei Hij: 'Let op wat gij hoort. De maat die gij gebruikt zal men ook voor u gebruiken; zelfs een toemaat zal men u geven. Aan wie heeft zal gegeven worden; maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft.'

Marcus 4:21-25
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • “Aan wie heeft zal gegeven worden.” Jezus citeert een gezegde over economie: de rijken worden rijker en de armen worden armer. Zijn boodschap is om vrijgevig te zijn: “de maat die gij gebruikt zal men ook voor u gebruiken.” Zoals Franciscus van Assisi bad: “Het is in het geven dat we krijgen”.
  • De lamp die op een standaard hoort te staan is Jezus. Hij is de nieuwe openbaring van God en vervangt de standaarden van de traditionele religie. De profeet is een lamp voor het volk. In onze woorden en daden kunnen we de lamp van Jezus brandend houden.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In het Johannes evangelie wordt Jezus aangeduid als het licht van de wereld, terwijl Marcus spreekt over een brandende lamp. In gebed beschouw ik hoe Hij het rijk Gods door zijn daden en leer tot stand brengt. Dit alles staat in dienst van mijn groei. Ik moet aandachtig blijven, dat wil zeggen dat ik mijn eigen, al te menselijke waarden opzij moet zetten om ruimte te maken voor de waarden van God.
  • Het licht schijnt op iedereen, zonder onderscheid, niet op een paar uitverkorenen. Er staat geen maat op wat Jezus mij wil geven. Zoals Ignatius zegt: ‘Hij wil zichzelf aan mij geven, tot het uiterste’. Hij werkt hier voortdurend aan en wil dat ik werkelijk het licht in de wereld word (Matteüs 5:14). Dan kan ik mijn rol als leerling opnemen door te getuigen van het rijk van God op mijn eigen plaats en in mijn eigen tijd.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Meer uitspraken van Jezus in een combinatie van gewoon gezond verstand en onduidelijkheid. We begrijpen allereerst dat Jezus wil dat zijn naaste volgelingen het licht van zijn leer laten zien. Anderen kunnen ervoor kiezen om in het duister te blijven, onverschillig of vijandig. De tweede helft van de passage is onduidelijk. Het lijkt te willen zeggen dat zoals de rijken rijkdom blijven vergaren en de armen consequent worden beroofd, zo ook zullen degenen met geestelijk inzicht verder verlicht worden, terwijl degenen zonder dat inzicht alleen maar meer in onwetendheid zullen geraken.
  • Helpt Gewijde Ruimte mij om Jezus te leren kennen en het licht en de warmte van zijn goedheid en leer uit te stralen naar anderen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • When Christians are under fire, for instance over clerical sex abuse, it is tempting to hide our light under a bushel for fear of provoking further attacks. Jesus' words ring so true: /Nothing is hidden that will not be disclosed./ There is a grace in this disgrace. Yet the fact that priests committed crimes, and were sometimes covered up by their superiors, does not lift our responsibility for preaching the gospel.
  • Jesus' saying about ‘the measure you give' seems like a variation on ‘you only get as good as you give.' What Jesus means is that the person who seeks to gain some spiritual insight into what he is saying will have that insight increased by exposure to his parables, whereas whoever does not listen to Jesus will end up in spiritual ignorance.
  • I need to let myself be puzzled by and challenged by Jesus' parables.
  • "Listen!" "Pay attention!" Who does Jesus think I am? He knows that it is easy for people to become inattentive even to the very things that bring them life. I take this time to be attuned to my life and circumstances, listening for what God is saying to me.
  • In listening, hearing and following Jesus, I grow in familiarity with his voice and hear more as to what I have, more is added. I give thanks and I pray for those who have nothing, that they might take time with God who has such time for them.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten