User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcus 4, 26-34

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot de menigte: 'Het gaat met het Rijk Gods als met een man die zijn land bezaait; hij slaapt en staat op, 's nachts en overdag, en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe.
Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort, eerst de groene halm, dan de aar, dan het volgroeide graan in de aar. Zodra de vrucht het toelaat, slaat hij er de sikkel in, want het is tijd voor de oogst.'
En verder: 'Welke vergelijking kunnen we vinden voor het Rijk Gods en in welke gelijkenis zullen we het voorstel­len?
Het lijkt op een mosterdzaadje. Wanneer dat gezaaid wordt in de grond, is het wel het allerkleinste zaadje op aarde; maar eenmaal gezaaid, schiet het op en wordt groter dan alle tuingewassen, en het krijgt grote takken, zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen.'
In vele dergelijke gelijkenis­sen verkondigde Hij hun zijn leer op de wijze die zij konden verstaan. Anders dan in gelijkenissen sprak Hij niet tot hen, maar eenmaal met zijn leerlingen alleen, gaf Hij van alles uitleg.

Marcus 4, 26-34
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus houdt van beelden uit de landbouw en de natuur: hoe eenvoudig tonen ze de dynamiek van zijn geloofsbeweging. Geef het beeld wat extra tijd om te laten doordringen. Stel je voor hoe een niet-wetenschappelijke boer uit het Midden-Oosten van tweeduizend jaar geleden ontzag had voor het wonder van 'groei'.
  • 'Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort, eerst de groene halm, dan de aar, dan het volgroeide graan in de aar.'
  • Er gebeurde iets in mensen en met mensen wanneer Jezus voorbijkwam.
  • Denk aan de buitengewone verscheidenheid van mensen die elke dag wakker worden met nieuwe integriteit en welzijn in Christus: de mooie, de alledaagse, de kleine, de grote, de gezonde, de zieke, de rijke, de arme, de uitgestotene, degene die erbij hoort.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het koninkrijk Gods zal altijd geheim en mysterie in zich dragen. Op zijn best ontvangen we af en toe een aanwijzing over wat het zou kunnen zijn en waar we het zouden kunnen vinden. De eerste gelijkenis herinnert ons eraan dat het koninkrijk, terwijl wij ons dagelijks leven leven, voortgaat met groeien – hoe, dat weten we niet! Niet wij, maar een mysterieuze kracht die ons denken te boven gaat, brengt dat teweeg. Een bemoedigende boodschap voor christelijke gemeenschappen die vervolgd worden, of die leven in een vijandige seculiere omgeving, of wiens aantallen afnemen.
  • Net zo bemoedigend is de tweede parabel, die ook over groei gaat. Hoe klein het mosterdzaadje ook is, toch laat het er zich niet van weerhouden uit te groeien tot ‘de grootste van alle planten’ (een overdrijving – maar dit is even geen botanische les!). Christenen worden er dikwijls toe uitgedaagd om de grootste, machtigste en meest invloedrijke religie van de wereld te willen zijn. Al zou deze hoop in vervulling gaan, dan nog zou dit geen garantie bieden voor de komst van Gods koninkrijk. Als christenen doen we er beter aan onszelf te zien als mosterdzaadjes – klein, kinderlijk, bescheiden en vertrouwend. Zoals Jezus ergens anders zegt: ‘Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken.’ (Lucas 12:32)
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Telkens als we denken aan een ‘mirakel’ dan denken we spontaan aan een onmiddellijk wonder. Maar er bestaat ook een traagwerkend mirakel, namelijk het wonder van de groei. Dit is misschien niet een eenmalige gebeurtenis die voor onze ogen wordt voltrokken. Maar ook na een tijd is het nog steeds iets echt. En Gods onzichtbare hand geeft er richting aan.
  • Mijn leven is het project van God. Ik moet God vrij laten om blijvend aan mij te werken. Pas dan zal ik een kunstwerk van God zijn.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus kwam het Koninkrijk van God inhuldigen maar Hij heeft nooit gedefinieerd wat het is. Hij sprak daarentegen in gelijkenissen en nodigde ons uit om om onze verbeelding te gebruiken om de betekenis te vatten. Deze twee parabels over het “zaad” leiden onze aandacht naar de verborgen en mysterieuse natuur van het Koninkrijk. Het groeit door een kracht die groter is dan de onze en zijn vruchtbaarheid overtreft onze verwachtingen.
  • Zie ik tekenen van het Koninkrijk in mijn eigen leven en in de Kerk vandaag? Of misschien in de wereld vandaag?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dank U, Heer, voor dit sterk bemoedigend beeld. Ik ben niet naar deze wereld gezonden om U uit de rotzooi te halen. U bent vooral degene die aan het werk is. Uw bedrijvigheid sinds het begin der tijden in de natuur zou me nederig moeten maken. U bent de kracht van groei, en als U mij het voorrecht geeft steeds meer aan deze groei bij te dragen, dan is dit uw gave aan mij, niet mijn gave aan U.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Zoals gebeurt met het zaad in de aarde, zo ook komt het Koninkrijk van God niet ineens. Het groeit in fasen, zoals de stengel, het hoofd en het volle koren. Het is onze taak om ernaar te kijken en te bidden en het te dienen.
  • Zelfs vanuit het kleinste zaadje dat in de ziel is geplant, kan het Koninkrijk van God groeien, zodat de mens die op God vertrouwt een bron van voedsel en zorg kan zijn voor anderen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • We kunnen onszelf al te ernstig nemen, en ons gedragen alsof alles van ons afhangt, ofwel naar het andere uiterste overhellen en van mening zijn dat we eigenlijk weinig bij te dragen hebben. We worden echter geroepen om over deze uitersten heen aandacht te hebben voor de gave van God en de geruisloze groei van het Rijk Gods dat kiemt vanuit een bescheiden begin. Verandering komt langzaam, maar draagt wel degelijk vrucht wanneer het ogenblik gekomen is. Het houdt een les in van vertrouwen en nederigheid. De omgeving en de omstandigheden zijn belangrijk. We moeten meewerken met de gave van God.
  • Onze taak tijdens ons leven hier is te zaaien, zonder ons te bekommeren om het voortbrengen van de oogst. Het zaad dat ons gegeven is om te zaaien is het Woord van God dat dient om Gods Koninkrijk van rechtvaardigheid, liefde en vrede te vestigen. We hebben, hoe klein ook, een bijdrage daartoe te leveren. We moeten ergens beginnen, al was het maar met een heel klein initiatief.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Zaden groeien als de omstandigheden gunstig zijn. Ze hebben nood aan licht, warmte en energie. Gods koninkrijk van liefde groeit langzaam en vraagt geduld en geloof.
  • Heer, onze wereld wordt verwoest door destructieve zaden van hebzucht en onderdrukking. Maar diep van binnen zijn er zaadjes van rechtvaardigheid, vrede en verzoening die te voorschijn komen. Dat ik hen mag helpen groeien.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten