User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcus 3:1-6

Het Woord van God

In die tijd ging Jezus naar de synagoge, waar een man aanwezig was met een verschrompelde hand. De Farizeeën hielden Jezus in het oog om te zien of Hij die man op sabbat zou genezen, met de bedoeling Hem daarvan te beschuldigen. Jezus zei nu tot de man met de verschrompelde hand: 'Kom in het midden staan'. Daarop stelde Hij hun de vraag: 'Is het niet eerder geoorloofd op sabbat goed te doen dan kwaad, iemand te redden dan te doden?' Maar zij zwegen. Toen liet Hij toornig, maar tegelijkertijd bedroefd om de verstoktheid van hun hart, zijn blik rondgaan en zei tot de man: 'Steek uw hand uit'. Hij stak zijn hand uit en deze was weer gezond.

De Farizeeën gingen naar buiten en aanstonds smeedden zij met de Herodianen plannen om Jezus uit de weg te ruimen.

Marcus 3:1-6
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In dit voorbeeld van hoe Jezus zijn gevoelens laat zien, wordt ons verteld dat Hij zowel bedroefd als boos was over de koppige houding van de Farizeeën. Bedroefd, omdat hun houding zo ongepast was voor mensen die geloofden dat zij dicht bij God stonden. Boos, vanwege het verschrikkelijke onrecht dat ze bereid waren de man aan te doen.
  • Zoals wij gezien hebben, is het voor Jezus niet een kwestie van je houden aan of overtreden van wetten, maar van het stellen van daden van liefde. Paulus zegt ons: ‘Als ik de liefde niet heb, ben ik niets.’ (1 Korintiërs 13: 2)
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik loop met Jezus mee naar de synagoge om God te aanbidden en ook om Jezus te horen preken. Opnieuw zie ik dat zijn spontane compassie met mensen in nood Hem in de problemen zal brengen. Ik zie de gezichten van hen, voor wie de veiligheid van de wet belangrijker is dan de zorg voor hen die lijden. De wet geeft hen macht en zekerheid, en hun harten zijn verhard voor al wat menselijk is. Ik kijk naar Jezus. Hij houdt zich niet afzijdig van de confrontatie. Integendeel, het maakt Hem droevig en boos. De man met de verschrompelde hand is angstig voor wat er staat te gebeuren. Ik kijk toe, als aan de grond genageld, terwijl zijn hand wordt genezen.
  • Na deze bijeenkomst hoor ik de machthebbers beraadslagen om Jezus uit de weg te ruimen omdat ze geen controle over Hem hebben. Ik haast me naar Hem toe om Hem te zeggen dat zijn leven in gevaar is. Ik voel angst in mijn hele lijf, want als zijn leerling zou ik wel eens hetzelfde lot kunnen ondergaan als deze die Jezus te wachten staat. Hij en ik praten lang, tot diep in de nacht.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het is de sabbat en we zijn bijeen in de synagoge in Kafarnaüm voor schriftlezingen, gebeden en zegeningen. Ik zie Jezus binnenkomen. Hij ziet de man met de verdorde hand en roept hem naar voren. Maar eerst kijkt Hij om zich heen en daagt de aanwezige Farizeeërs uit die hem aandachtig in de gaten houden. Hij zet hen op het verkeerde been - ongeacht hoe ze antwoorden, ze zullen ongelijk hebben. Dus blijven ze stil, maar innerlijk zijn ze woedend. Technisch gezien is genezing werk en verboden op de sabbat. Aan de andere kant is de Joodse sabbat een dag van rust en herbronning, niet van bitterheid en conflict. Ze falen of weigeren te erkennen dat Jezus de bemiddelaar is van God, vrij met betrekking tot de wet en de gebruiken. Ik zie hoe Jezus de uitgestoken hand van de man geneest en bewonder zijn medeleven en vastberaden moed.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten