User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Johannes 15:9-17

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Zoals de Vader mij heeft liefgehad zo heb ook ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt zult gij in mijn liefde blijven, gelijk ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden in zijn liefde blijf. Dit zeg ik u opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt zoals ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb ik vrienden genoemd want ik heb u alles meegedeeld wat ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt mij uitgekozen maar ik u, en ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij hem in mijn naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.'

Johannes 15:9-17
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vandaag hoor ik Jezus zeggen de mensen rondom mij lief te hebben, of ze nu mijn vrienden zijn of niet. Wat betekent dit in de praktijk voor mij? Ik denk vooreerst aan mijn familie, mijn vrienden en de mensen waarmee ik samenwerk en ik vraag om licht om deze relaties eerlijk te beschouwen. Zijn er dingen die ik moet veranderen om deze mensen werkelijk te kunnen liefhebben? Is er iets dat mij verhindert om van ze te houden?
  • Vervolgens denk ik aan de mensen die niet tot mijn directe omgeving behoren en bedenk wat ik moet doen om hen lief te hebben. Ik moet denken aan de medewerker in de supermarkt, de buschauffeur, de eenzame passagier die een gesprek met me probeert aan te knopen, de dakloze die me om hulp vraagt. Ik vraag Jezus om mij te helpen om mijn egoïsme en vooroordelen los te laten en mij een hart te geven dat vrij is om lief te hebben.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • ‘Blijf in mij…blijf in mijn liefde’. Voor zover wij handelen als Jezus, delen wij in zijn leven, blijven wij in de Vader. Dat is vreugde, een volledige vreugde van de diepste mystieke vervulling.
  • Jezus spreekt van eenheid met hemzelf en eenheid met de Vader voordat hij bij zijn vrienden wordt weggenomen: hij valt in de handen van de Romeinse gezagsdragers, die hem de dood injagen. Deze vreselijke scheiding van Jezus heeft tot gevolg dat zij zich van elkaar losmaken, aangezien zij weglopen. Zij 'blijven' niet.
  • ‘Heb elkander lief.’ Nogmaals vragen wij ons af wat er gebeurt in de gemeenschap van Johannes, dat hij erop moet aandringen dat zijn leden ‘van elkaar houden’? Zijn ze zo verbitterd dat ze voortdurend aan deze basisregel moeten worden herinnerd? Het mysterie van spanning en rivaliserende haat, zelfs binnen een gemeenschap die ‘heilig’ probeert te zijn, is een oud gegeven.
  • ‘Jullie zijn geen dienaars meer, maar vrienden.’ Dit is zo belangrijk dat Jezus nogmaals spreekt over onze wonderbaarlijke aanname door God: als zonen, dochters, vrienden. De avond begon met een daad van dienstbaarheid: de dienstknecht wast de voeten. Maar nu Jezus spreekt en ons alles leert wat Hij weet, is onze status veranderd.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus blijft trouw aan de zienswijze van zijn Vader tot het bittere einde. Hij blijft vol liefde en vreugde in zijn Vaders liefde. Wanneer wij ons realiseren dat wij onvoorwaardelijk geliefd zijn, brengt dat iets van de vreugde waarover Jezus spreekt dichterbij. Kan ik Jezus vragen om in mijn eigen leven een dergelijke liefde te mogen ervaren?
  • Jezus draagt ware vriendschap uit door alles wat Hij heeft met mij te delen. Ik moet deze liefde niet opzamelen maar, op mijn beurt, de hand reiken naar anderen die hongeren naar liefde. Omdat Hij ervoor kiest anderen lief te hebben door mij, staat mij veel te doen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het onderhouden van Gods geboden wordt meestal niet spontaan geassocieerd met vreugde. En toch. Wie zich houdt aan het eerste en belangrijkste gebod, geeft en ontvangt liefde. Het is de liefde die de Jezuïet Teilhard de Chardin beschrijft als “de meest universele, de meest geweldige en meest mystieke van alle kosmische krachten. Liefde is de meest oorspronkelijke en universele psychische energie. Het is een heilige bron van kracht. Liefde is als de bloedsomloop van het spiritueel wordingsproces”.
  • Met Teilhard bid ik: “Verheerlijkte Christus, uw goddelijke aantrekkingskracht werkt in het hart van alles wat is. En in het verblindend weefsel van de ontelbare vezels van verscheidenheid zijt Gij. Uw kracht is even onverzettelijk als de wereld, even warm als het leven zelf. Uw handen omvatten de sterren. Gij zijt de eerste en de laatste. Gij zijt de levenden en de doden én zij die weer zijn opgewekt. Het is tot U dat ons wezen zijn onmetelijk verlangen uitschreeuwt: waarlijk Gij zijt onze Heer en onze God! Amen.”
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • “Niet gij hebt Mij maar Ik heb u gekozen.” Jezus’ keuze voor mij geeft mij een plaats in de wereld, een doelgerichtheid. Tot het dragen van welke vruchten word ik opgeroepen?
  • Elkaar liefhebben zoals Jezus ons heeft liefgehad, dat moeten we eerst aan onszelf toestaan alvorens we Jezus’ liefde kunnen ervaren. Ik kan van mezelf houden omdat ik de geliefde van God ben. (Rom. 1, 7)
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • 'Niets is eenvoudiger dan het vinden van God, dat is verliefd worden op een vrij absolute, ultieme manier. Waarop je verliefd bent, wat je verbeelding grijpt, is van invloed op alles. Het zal beslissen wat je doet opstaan ’s morgens, wat je gaat doen met je avonden, hoe je je weekends zal doorbrengen, wat je leest, wie je kent, wat je hart breekt, en wat je verbaast met vreugde en dankbaarheid. Word verliefd, verblijf in de liefde, en het zal alles beslissen’ (Pedro Arrupe SJ (1907-1991)).
  • Sta jezelf toe om vandaag verliefd te worden op God!
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik bid dat ik de innigheid van de relatie waartoe Jezus mij uitnodigt, zou aanvaarden. Ik voel me niet waardig om Hem te dienen, en toch noemt Hij mij zijn vriend.
  • Het is niet moeilijk om tot de conclusie te komen dat religie en geloof een kwestie van toevalligheid, keuze of levensstijl zijn. Ik word er vandaag aan herinnerd dat het God is die mij gekozen heeft. Ik wil nederig aanvaarden dat ik gekozen werd en aangeduid werd door Iemand die mij liefheeft.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten