User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 21:34-36

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Zorgt ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen des levens; laat de komst van de Mensenzoon u niet als een strik onverhoeds grijpen, want die dag zal komen over allen, waar ook ter wereld. Weest dus te allen tijde waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en dat ge stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon.'

Lucas 21:34-36
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wat wil Jezus mij hier leren? Gaat het over angst en zorgen? Of wil Hij mijn aandacht bij de les houden en me wijzen op zijn droom voor mij en voor onze wereld?
  • Hoe bewust en hoe aanwezig ben ik in mijn dagelijks leven? Ben ik een slaapwandelaar? Spreek tot Jezus over al deze dingen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In het evangelie wordt ons verteld dat de beste voorbereiding op dat onvoorspelbare moment van het verlaten van deze wereld is, om zo volledig mogelijk te leven in de nabijheid van onze altijd aanwezige God. Laten we proberen Hem te zoeken, te vinden en Hem te vinden in elke mens en in iedere ervaring van ons dagelijks leven.
  • ‘O Heer, geef dat al mijn gedachten, intenties, handelingen en reacties uitsluitend gericht mogen zijn op uw liefde en dienstbaarheid, vandaag en alle dag.’ Amen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Toezicht is belangrijk wanneer we verantwoordelijkheden hebben die we moeten nakomen. Een goed toezichter helpt ons te doen wat van ons verwacht wordt. God is de ultieme toezichter die enkel wil wat goed is voor ons. Laat ons waakzaam blijven en Hem verwelkomen wanneer Hij komt.
  • Bidden kan soms moeilijk zijn. Herinner je echter dat de kracht die we nodig hebben om te bidden, zoals overigens elk aspect van ons leven, van God alleen komt. Wij moeten enkel volhouden.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dit is de laatste dag van het liturgisch jaar – morgen is de eerste zondag van de Advent. De cyclus van het liturgisch jaar begint weer opnieuw. In deze tekst herinnert Jezus ons aan hoe het leven voorbijgaat. Op deze manier dringt hij er bij ons op aan niet te worden verrast en in te gaan op onze verlangens om goed te doen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Heb ik de indruk oppervlakkig te leven? Ervaar ik geen voeling te hebben met wat diep van binnen leeft? Ben ik eerder geneigd voort te drijven, dan reflecterend door het leven te gaan? Bidden kan natuurlijk helpen om God en onszelf te kennen. Gebed nodigt ons ook uit om naar ons ‘stiltepunt’ op zoek te gaan. Aanvaard ik die uitnodiging of ben ik er eerder bang voor?
  • Merkwaardig om zien is hoe Jezus’ advies om klaar te zijn voor de wederkomst ook toepasbaar is op ons dagelijks leven. Een voorbeeld: ‘Pas op dat jullie hart niet afgestompt geraakt door de roes, de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven.’ Weegt er iets op mij op dit ogenblik? Wil ik er vrij van komen? Kan Jezus mij helpen? ‘Wees waakzaam en bid.’
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dit is een merkwaardige zin, maar ze klopt: “afgestompt door een roes van dronkenschap.” Drank is een drug die de geest inderdaad verdooft en de eetlust wegneemt. Wat de roes betreft, ook al kan die prettig en grappig lijken, de ochtend na de roes zullen de meesten het met Nietzsche eens zijn dat “de moeder van de roes niet vreugde maar vreugdeloosheid is.” Vreugde en matigheid gaan hand in hand. Als ons hart gelukkig is, dan is onze eigen huid een goede plaats om in te vertoeven. Ons verstand hoeft niet uit te razen door alcohol of andere drugs.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Eckhart, een mysticus uit de veertiende eeuw, vertelt ons dat Gods woord onafgebroken in onze ziel weerklinkt. Maar waar bevinden wij ons dan? Eckhart laat er geen twijfel over bestaan: ‘God is bij ons in het diepst van onze ziel, op voorwaarde dat Hij ons daarbinnen kan vinden en we niet bezig zijn onze zaken daarbuiten te regelen.” Zo vaak maken we gebruik van onze vijf zintuigen om onze ziel te verdoven, om de realiteit af te stompen. Maar wanneer we weglopen van onszelf, lopen we ook weg van het wonder dat zich in het diepst van ons wezen bevindt.
  • Wij maken ons zorgen om zovele dingen, terwijl het enige wat we nodig hebben, zoals de Heer aan Marta zei, een leven-gevende relatie met God is.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De eerste christenen hadden het zwaar te verduren omwille van vervolging, armoede en politieke onrust. Ik vraag hen om mij te helpen wanneer harde tijden me treffen. Ik vraag Jezus om me meer geloof, hoop en liefde te geven opdat ik niet verloren loop in dagelijkse verleidingen.
  • ‘Elk ogenblik alert zijn’ betekent dat ik mijn ogen op Jezus gericht houd. De gemeenschap van Gewijde Ruimte probeert dat dagelijks te doen en wordt zo een zegen voor de achteloze wereld. Zij die bidden, houden de wereld samen, zegt paus Benedictus.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten